Kun valitset Kinnarpsin, sinusta tulee korvaamaton osa ketjureaktiota. Käsityötä, ergonomiaa ja yhteistyötä kuvastavien laaturatkaisujen valintaan sisältyy terveemmän, iloisemman ja tuottoisamman tiimin valinta. Se merkitsee myös menestyksekkäämpää ja kestävämpää toimintaa.

 

Kaikesta tästä syntyy: THE BETTER EFFECT.

The better effect

PAREMMISTA RAAKA-AINEISTA SYNTYY PAREMPIA TUOTTEITA

Kun autamme sinua ja organisaatiotasi menestymään, annamme myös yhteiskunnalle, luonnolle ja ilmakehälle paremmat edellytykset toimia. Otamme vastuun koko ketjusta. Raaka-aineiden hankinnasta suhdetoimintaan, ja siihen, miten muotoilemme ja valmistamme tuotteemme. Yhdessä löydämme ratkaisut joilla on mahdollisimman hyvä vaikutus.

Kun valitset Kinnarpsin tulet osaksi ketjureaktiota. Valitsemalla laadukkaat ratkaisut, joita määrittävät ammattitaito, yhteistyö ja ergonomia, valitset samalla myös terveemmän, iloisemman ja tuottavamman tiimin. Se tuo mukanaan myös menestystä ja entistä kestävämpää liiketoimintaa.

Kaikki tämä on yhtä kuin The Better Effect.

TUTUSTU UUTEEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTIIMME


HALUATKO SAADA RAPORTIN ITSELLESI?

LATAA OMASI TÄSTÄ.

JOITAKIN YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTEJAMME JA MERKKEJÄ:

ARVOKETJUMME - THE BETTER EFFECT - ON ALALLAMME AINUTLAATUINEN

1. Design

Muotoilemme tuotteen jo piirustuspöydällä siten, että siitä tulee ergonominen ja että sen muotoilussa huomioidaan kaikki ihmiset. Muotoilemme joustavia tuotteita, joita on mahdollista säätää niitä käyttävien henkilöiden vaatimusten mukaan. Suunnittelemme kalusteita, jotka kestävät pidempään ja mahdollistavat osien lisäämisen jälkeen päin, jolloin
tuotteita voi myöhemmin uudistaa ja mukauttaa. Huolehdimme, että tuotteen osat on helppo erotella ja kierrättää. Asetamme korkeat vaatimukset tuotteiden valmistuksessa käyttämillemme materiaaleille, jotta varmistetaan alhainen ympäristövaikutus.

vaikutus:

Ergonomisesti oikeilla tuotteilla, jotka voidaan mukauttaa eri henkilöille ja työtilanteisiin, luomme käyttäjälähtöisiä työympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin. Tuotteilla, joita voidaan käyttää pitkään, on alhaisempi ympäristövaikutus.

 

50%

KIERRÄTETTYÄ MATERIAALIA (KANGASJÄTETTÄ JA PET-MUOVIA) RE:FILL MATERIAALISSAMME.

2. Raaka-aineet

Olemme luoneet työkalun, Kinnarps Evaluation System -arviointijärjestelmän, jolla kerätään ja käsitellään tietoa ostamiemme materiaalien ympäristövaatimusten mukaisuudesta. Sen avulla meillä on entistä paremmin valvonnassa tuotteidemme sisältö. Käytämme joko sertifioitua puuta tai sellaista, jonka olemme riskiarvioineet ja jonka alkuperää pystymme valvomaan. Monet kankaistamme ovat ympäristömerkittyjä. Käytämme kierrätysmetalleja niin paljon kuin mahdollista huomioon ottaen saatavuuden ja laatuvaatimukset. Valamme itse omat pehmusteemme Skillingarydin tuotantoyksikössä ja siten voimme täysin valvoa
materiaalia.

vaikutus:

Puhtaista materiaaleista valmistetut tuotteet vaikuttavat terveellisempään sisäilmaan, kestävään metsätalouteen ja maapallon resurssien talteenottoon. Sillä tavoin meistä tulee yksi osa asiakkaan kestävää tavarantoimitusketjua. Asiakkaamme voivat olla varmoja, että tuotteet sisältävät puhtaita materiaaleja, jotka täyttävät asetetut korkeat vaatimukset.

92%

VASTUULLINEN PUURAAKA-AINE

92%

vastuullista tai sertifioitua puuraaka-ainetta (FSC, FSC CW, PEFC)

60-90%

kierrätetyn valetun alumiinin osuus tuotannossa

2 out of 3

kankaamme ovat sertifioituja: eu ecolabel tai OEKO-TEX -merkittyjä

2008

aloitimme omien pehmusteiden valmistuksen

2008

aloimme asettaa kattavat kokonaisvaatimukset ostoillemme

41%

liuottimien osuuden vähennys vuodesta 2012 lukien

3. TUOTANTO

Vältämme ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita kaikessa tuotannossamme ja valitsemme vaihtoehtoisia ratkaisuja aina, kun se on mahdollista. Toimintamme eettisyys on tarkastettu ns. SMETA-auditoinnilla, josta saimme hyvät tulokset. Se osoittaa, että toimimme meille asetettujen sosiaalisten vaatimusten mukaisesti. Olemme kehittäneet whistleblowing-järjestelmän, jossa työntekijä voi ilmoittaa mahdollisesta ongelmasta. Vaadimme
myös, että tavarantoimittajamme noudattavat eettisiä toimintaperiaatteitamme. Jotta niin todella tapahtuu, seuraamme korkean riskin toimittajia paikan päällä.

VAIKUTUS:

Otamme vastuun, että tuotteemme on valmistettu oikeudenmukaisesti ja vastuullisella tavalla koko ketjun osalta. Sillä tavoin meistä tulee myös yksi osa asiakkaan kestävää tavarantoimitusketjua. Välttämällä tarpeettomien kemikaalien käytön tuotteidemme
valmistuksessa, luomme terveellisemmän työympäristön omien tehtaidemme työntekijöille sekä myös asiakkaillemme.
 

98%

SUUREN RISKIN TAVARANTOIMITTAJAT ON TARKASTETTU AUDITOINNILLA.
 

HERÄTTIKÖ THE BETTER EFFECT KYSYMYKSIÄ, TAI KESTÄVYYSTYÖMME?

Ota yhteyttä

4. myynti

Meillä on runsaasti kokemusta ja osaamista hyvän työympäristön toteuttamisesta. Voimme Kinnarps Next OfficeTM -analyysityökalun avulla löytää yhdessä asiakkaan kanssa tehtäviin perustuvia ratkaisuja, jotka soveltuvat kunkin asiakkaan omiin tarpeisiin. Useat jälleenmyyjämme ovat ISO-sertifioituja, työskentelevät järjestelmällisesti paremman laadun eteen ja pyrkivät vähentämään ympäristövaikutustamme. Olemme esimerkiksi vaihtaneet energiatehokkaan valaistuksen moniin esittelytiloihimme.

vaikutus:

Jokainen työympäristö on ainutlaatuinen. Kun lähdemme rganisaation ja työntekijöiden tarpeista, voimme luoda ratkaisun, joka soveltuu parhaiten juuri sinun työpisteeseesi. Osaamisellamme voimme edistää inspiroivia ja joustavia työympäristöjä, joissa työntekijät viihtyvät, ovat luovempia ja tuottavampia. 

34%

ASIAKKAISTA ON SITÄ MIELTÄ, ETTÄ KINNARPS ON JOHTAVA TOIMIJA KESTÄVÄN KEHITYKSEN ALUEELLA.
 

5. jakelu

Meillä on oma, optimoitu kuljetusjärjestelmä. Tuotteet lastataan kuten palapeli, ilman laatikoita, minkä ansiosta täyttöasteemme on erittäin korkea – yli 90 %. Sen sijaan käytämme pakkausapuna huopia, jotka otamme takaisin ja käytämme uudelleen. Sillä säästämme omaa ja asiakkaidemme pakkausmateriaalia 6,5 tonnia joka päivä. Matkalla takaisin tehtaalle kuljetusautot täytetään tavarantoimittajilta saatavilla materiaaleilla. Olemme investoineet uusiin, puhtaampiin autoihin ja ajamme pääasiassa dieselajoneuvoilla, joissa dieseliin on sekoitettu mäntyöljyä, pienentääksemme ympäristövaikutustamme. Olemme testanneet biodieseliä (RME), mutta saadut tulokset eivät olleet toivottuja. Sen sijaan tutkimme mahdollisuutta käyttää toista biodieseliä.

VAIKUTUS:

Toimituksemme sisältää ilmastotehokkaan kuljetuksen, hyvän ja asiantuntevan palvelun ja lisäksi vältät pakkausjätteen käsittelyn. 

18%

VÄHENNYS HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖISSÄ VUODESTA 2013.
 

6. käyttö

Luomme käyttäjälähtöisiä sisustusratkaisuja, jotka perustuvat ihmisten todellisiin tarpeisiin. Kinnarps Next OfficeTM tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden liikkua usean ergonomisesti
hyvän ympäristön välillä. Tehtävään sovitetut tilat inspiroivat ja tehostavat työtä. Ääntä vaimentavilla elementeillä voimme luoda ääniympäristöjä, jotka vähentävät stressiä ja lisäävät hyvinvointia. Acoustic facts -työkalun avulla voimme vertailla tuotteiden akustisia ominaisuuksia. Asetamme korkeat vaatimukset käyttämillemme materiaaleille, ja vältämme tarpeettomia kemikaaleja sisäilman pitämiseksi puhtaana.

vaikutus:

Kun työntekijät voivat hyvin, he tekevät parempaa työtä. Luomme joustavia ratkaisuja moniin eri tarpeisiin, jotta kaikilla on edellytyksiä olla tuottavia ja luovia. Puhtailla materiaaleilla ja toimivalla ergonomialla luomme hyvän ja terveellisen työpäivän. Tavoite on ennemmin täyttää toimisto hyvinvoinnilla kuin kalusteilla.

89%

TYYTYVÄISIÄ JA PALAAVIA ASIAKKAITA. 78 % SUOSITTELEE MEITÄ YSTÄVÄLLEEN.
 

7. kierrätys

Kun perustimme kymmenen vuotta sitten kierrätyspalvelun asiakkaidemme vanhoille kalusteille, eivät markkinat olleet vielä siihen valmiita. Nykyisin tilanne on toinen ja kysyntä kasvaa. Voimme siksi tarjota liikesuhteen yhteydessä asiakkaalle nykyisten kalusteiden inventointia, jolloin tunnistamme tuotteet, jotka voidaan uudelleenkäyttää tulevassa sisustuksessa. Joitain tuotteita voi helposti uudistaa tai korjata – esimerkiksi
vaihtamalla tasoja, istuinosia tai verhoilukankaita. Niiden tuotteiden osalta, joita ei voi uudelleenkäyttää tai uudistaa, huolehdimme vastuullisesta materiaalien erottelusta ja kierrättämisestä.
 

vaikutus:

Hyviä kalusteita ei pidä viedä roskiin. Uudelleenkäyttämällä, uudistamalla ja korjaamalla tuotteen pidennämme sen käyttöikää. Sillä säästetään sekä asiakkaiden että luonnon resursseja. 

96%

JÄTEMATERIAALISTAMME MENEE JOKO MATERIAALIKIERRÄTYKSEEN TAI
ENERGIANTUOTANTOON.
 

Tarjoamme apua työympäristön muutoksen toteutuksessa.
Alusta loppuun saakka.

Etsitkö tiettyä tuotetta? Haluatko ratkaisun, joka on juuri sinun toimintasi näköinen? Vai tarvitsetko vain selkeitä tietoja siitä mitä meillä on tarjottavana? Ota yhteyttä - olemme valmiina palvelemaan sinua.