The Better Effect
LAAJEMPI NÄKÖKULMA KESTÄVYYTEEN

Uusi sukupolvi asettaa uusia vaatimuksia yritysten kestävyystyölle

”Yhä useammat haluavat tehdä kestäviä valintoja. Siksi meidän on tehtävä valinnan tekemisestä helpompaa. Selkeytämme kestävyystyötämme kuudella eri alueella, joiden tiedämme vaikuttavan parhaiten”

Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager

PAREMMAN VAIKUTUKSEN ALUEET

RAAKA-AINEET JA RESURSSIT

Oikeiden raaka-aineiden käyttö ja taloudellisuus luonnonvarojen käytössä on puhdasta maalaisjärkeä. Se on kestävän toiminnan edellytys ja tärkeä osa yrityskulttuuriamme. Otamme vastuun materiaaleistamme, emmekä valitse raaka-aineita tai valmistustapoja, jotka kuormittavat ympäristöä turhaan.

TAVOITE

Vuonna 2020 kaiken puuraaka-aineemme on oltava peräisin FSC®-sertifioiduista tai riippumattoman tahon valvomista lähteistä.

VASTUULLISTA TAI
SERTIFIOITUA
PUURAAKA-AINETTA
96%

HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
-27%

ILMASTO

Omat ”siniset automme” tarjoavat meille ainutlaatuisen mahdollisuuden CO2-päästöjen vähentämiseen. Älykkään kuormauskonseptimme ansiosta saamme mahdutettua kuorma-autoihimme paljon enemmän. Kun toiset tarvitsevat jopa kolme perävaunua, meille riittää kaksi. Lisäksi voimme valita kuljetustemme polttoaineet. Tavoitteemme on ilmastoneutraalius.

TAVOITE

Vuoteen 2020 mennessä päästöt ovat pienentyneet 35 %:lla vuoteen 2014 verrattuna.

PUHTAAT MATERIAALIT

Kalusteitamme on ympäristöissä, joissa lapset ja aikuiset viettävät suuren osan elämästään. Meille on itsestäänselvää, että tuotteemme eivät saa sisältää haitallisia aineita, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen ja kykyyn työskennellä.

TAVOITE

Vuoteen 2020 mennessä VOC-yhdisteiden päästöt ovat pienentyneet 50 % vuoteen 2015 verrattuna.

LIUOTINAINEIDEN
KULUTUS
-46%

HANKINNAT, JOIHIN
LIITTYY VÄHÄINEN
RISKI TAI TARKASTUS
99%

SOSIAALINEN VASTUU

Maailma ei ole oikeudenmukainen, mutta meidän on mahdollista huolehtia siitä, että ihmiset, jotka auttavat tuotteidemme valmistamisessa, saavat tehdä sen hyvien työehtojen mukaisesti. Tämä koskee sekä meitä itseämme että yhteistyökumppaneitamme.

TAVOITE

Vuonna 2020 kaikkia kohonneen riskin piiriin luokiteltuja hankintoja valvotaan tarkastuksilla.

KIERRÄTYS

Sohvan uudelleenverhoilun tai kuluneen pöytätason vaihtamisen pitäisi olla itsestäänselvyys, mutta niin ei kalustealalla ole aina ollut. Tarjoamalla kierrätyspalveluja ja kehittämällä uusia kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamalleja autamme asiakkaita käyttämään resurssejaan taloudellisesti.

TAVOITE

Vuonna 2020 toiminnassamme syntyvästä jätteestä menee 35 % materiaalikierrätykseen. Pidemmällä aikavälillä jätettä ei enää viedä kaatopaikalle.

 

Materiaalia
kierrätykseen

28%

KOKO AJAN ISTUEN
21%

ERGONOMIA

Stressiin liittyvät sairaudet ja toimistotyössä syntyvät rasitusvammat ovat kasvava ongelma yhteiskunnassa. Istumatyö kasvattaa sydän- ja verisuonisairauksien ja halvausten riskiä. Kuitenkin 21 % kyselyyn vastanneista asiakkaistamme kertoi tekevänsä koko päivän istumatyötä. Siihen me haluamme muutoksen.

TERVEEMMÄT TYÖNTEKIJÄT. Ergonomiset ratkaisut tuovat pirteämpiä ja luovempia työntekijöitä, ja edistävät sairastumisten ja sairauslomien vähentämistä.

KIINNOSTAVA TYÖNANTAJA. Inspiroiva ja terveellinen työympäristö vahvistaa tavaramerkkiä. Lahjakkuuksien pitäminen ja uusien houkutteleminen on helpompaa.

PAREMPI VIIHTYVYYS. Hyvä ergonomia on ratkaiseva siinä, että tehtävien mukaisessa toimistossa onnistutaan. Jos työntekijät viihtyvät, voivat helposti mukauttaa työpisteitä ja itse valita milloin he haluavat olla sosiaalisia tai työskennellä keskittyneesti, silloin viihtyminen ja tuottavuus lisääntyy.

TUTUSTU KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTTIIN

On yksi asia puhua siitä, mitä haluaa tehdä. Sen tekeminen on kokonaan toinen asia. Kinnarps on päättänyt olla täysin läpinäkyvä kestävyystyön suhteen. Kerromme sekä hyvät että huonot asiat. Sillä tavalla kehitymme paremmiksi. Katso viime aikojen tapahtumat uudesta kestävyysraportistamme.

Lataa omasi tästä

ALALLE AINUTLAATUINEN ARVOKETJU

Kinnarps-konsernin tavaramerkeillä on yhteinen arvoketju. Tämä yhteistyö on alalla ainutlaatuista ja tekee kestävien valintojen tekemisestä asiakkaillemme helppoa. Koska tuotanto-olosuhteemme ovat erilaisia, tarvitaan yksilöllisiä ratkaisuja. Näemme sen etuna, koska jokainen tavaramerkki voi optimoida kestävyystyönsä omien edellytystensä mukaisesti.

1. DESIGN

Muotoilemme tuotteen jo piirustuspöydällä siten, että siitä tulee ergonominen ja että sen muotoilussa huomioidaan kaikki ihmiset. Muotoilemme joustavia tuotteita, joita on mahdollista säätää niitä käyttävien henkilöiden vaatimusten mukaan. Suunnittelemme kalusteita, jotka kestävät pidempään ja mahdollistavat osien lisäämisen jälkeen päin, jolloin tuotteita voi myöhemmin uudistaa ja mukauttaa. Huolehdimme, että tuotteen osat on helppo erotella ja kierrättää. Asetamme korkeat vaatimukset tuotteiden valmistuksessa käyttämillemme materiaaleille, jotta varmistetaan alhainen ympäristövaikutus.

2. RAAKA-AINEET

Olemme luoneet työkalun, Kinnarps Evaluation System -arviointijärjestelmän, jolla kerätään ja käsitellään tietoa ostamiemme materiaalien ympäristövaatimusten mukaisuudesta. Sen avulla meillä on entistä paremmin valvonnassa tuotteidemme sisältö. Käytämme joko sertifioitua puuta tai sellaista, jonka olemme riskiarvioineet ja jonka alkuperää pystymme valvomaan. Monet kankaistamme ovat ympäristömerkittyjä. Käytämme kierrätysmetalleja niin paljon kuin mahdollista huomioon ottaen saatavuuden ja laatuvaatimukset. Valamme itse omat pehmusteemme Skillingarydin tuotantoyksikössä ja siten voimme täysin valvoa materiaalia.

3. TUOTANTO

Vältämme ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita kaikessa tuotannossamme ja valitsemme vaihtoehtoisia ratkaisuja aina, kun se on mahdollista. Toimintamme eettisyys on tarkastettu ns. SMETA-auditoinnilla, josta saimme hyvät tulokset. Se osoittaa, että toimimme meille asetettujen sosiaalisten vaatimusten mukaisesti. Olemme kehittäneet whistleblowing-järjestelmän, jossa työntekijä voi ilmoittaa mahdollisesta ongelmasta. Vaadimme myös, että tavarantoimittajamme noudattavat eettisiä toimintaperiaatteitamme. Jotta niin todella tapahtuu, seuraamme korkean riskin toimittajia paikan päällä.

4. MYYNTI

Meillä on runsaasti kokemusta ja osaamista hyvän työympäristön toteuttamisesta. Voimme Kinnarps Next Office-analyysityökalun avulla löytää yhdessä asiakkaan kanssa tehtäviin perustuvia ratkaisuja, jotka soveltuvat kunkin asiakkaan omiin tarpeisiin. Useat jälleenmyyjämme ovat ISO-sertifioituja, työskentelevät järjestelmällisesti paremman laadun eteen ja pyrkivät vähentämään ympäristövaikutustamme. Olemme esimerkiksi vaihtaneet energiatehokkaan valaistuksen moniin esittelytiloihimme.

5. JAKELU

Meillä on oma, optimoitu kuljetusjärjestelmä. Tuotteet lastataan kuten palapeli, ilman laatikoita, minkä ansiosta täyttöasteemme on erittäin korkea – yli 90 %. Sen sijaan käytämme pakkausapuna huopia, jotka otamme takaisin ja käytämme uudelleen. Sillä säästämme omaa ja asiakkaidemme pakkausmateriaalia 6,5 tonnia joka päivä. Matkalla takaisin tehtaalle kuljetusautot täytetään tavarantoimittajilta saatavilla materiaaleilla. Olemme investoineet uusiin, puhtaampiin autoihin ja ajamme pääasiassa dieselajoneuvoilla, joissa dieseliin on sekoitettu mäntyöljyä, pienentääksemme ympäristövaikutustamme. Olemme testanneet biodieseliä (RME), mutta saadut tulokset eivät olleet toivottuja. Sen sijaan tutkimme mahdollisuutta käyttää toista biodieseliä.

6. KÄYTTÖ

Luomme käyttäjälähtöisiä sisustusratkaisuja, jotka perustuvat ihmisten todellisiin tarpeisiin. Kinnarps Next OfficeTM tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden liikkua usean ergonomisesti hyvän ympäristön välillä. Tehtävään sovitetut tilat inspiroivat ja tehostavat työtä. Ääntä vaimentavilla elementeillä voimme luoda ääniympäristöjä, jotka vähentävät stressiä ja lisäävät hyvinvointia. Acoustic facts -työkalun avulla voimme vertailla tuotteiden akustisia ominaisuuksia. Asetamme korkeat vaatimukset käyttämillemme materiaaleille, ja vältämme tarpeettomia kemikaaleja sisäilman pitämiseksi puhtaana.

7. KIERRÄTYS

Kun perustimme kymmenen vuotta sitten kierrätyspalvelun asiakkaidemme vanhoille kalusteille, eivät markkinat olleet vielä siihen valmiita. Nykyisin tilanne on toinen ja kysyntä kasvaa. Voimme siksi tarjota liikesuhteen yhteydessä asiakkaalle nykyisten kalusteiden inventointia, jolloin tunnistamme tuotteet, jotka voidaan uudelleenkäyttää tulevassa sisustuksessa. Joitain tuotteita voi helposti uudistaa tai korjata – esimerkiksi vaihtamalla tasoja, istuinosia tai verhoilukankaita. Niiden tuotteiden osalta, joita ei voi uudelleenkäyttää tai uudistaa, huolehdimme vastuullisesta materiaalien erottelusta ja kierrättämisestä. 

TOTEUTA KESTÄVYYSTAVOITTEESI THE BETTER EFFECT INDEXILLÄ

The Better Effect Index on ensimmäinen kattava työkalu sinulle, joka haluat tehdä kestäviä sisustusvalintoja. Indeksi antaa Kinnarpsin tuotteille arvosanan kuudella kestävyyden osa-alueella ja näyttää mahdollisen vaikutuksen. 

Lue lisää

JOITAKIN YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTEJAMME JA MERKKEJÄ: