NPS 88

Kysyimme asiakkailtamme Suomessa kuinka todennäköisesti he suosittelisivat Kinnarpsia tuttavilleen. Suositteluindeksi parani entisestään ja on nyt huikeat 88.

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä Net Promoter Score (NPS) -mittarilla, joka kertoo asiakkaiden kokemuksen kautta muodostuneen suositteluindeksin.

NPS-lukua mitataan arvosanoilla 1 - 10, joista 9 tai 10 antaneet ovat suosittelijoita, 7 ja 8 neutraaleja ja 6 tai alle antaneet ovat arvostelijoita. NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttimäärä suosittelijoiden prosenttimäärästä. Luku sijoittuu välille -100 (ei yhtään suosittelijaa) ja 100 (ei yhtään arvostelijaa).

Kyselyt toteutettiin yhteistyössä Aktiivitiedon kanssa ja arvo 88 on vuoden 2019 asiakaskyselyjen keskiarvo. Kiitos kaikille asiakaskyselyymme vastanneille. 

NPS® on Satmetrix Systems, Inc. -yhtiön, Bain & Companyn ja Fred Reichheldin tavaramerkki.

 

Net Promoter Score: 88