Inspiroivat ympäristöt hoivaan ja huolenpitoon

Hyvin toimivat hoivan ja huolenpidon ympäristöt on suunniteltava terveyttä edistävällä ja osallistavalla tavalla, joka tukee sekä käyttäjiä, henkilöstöä että omaisia. Sisustuksen ominaisuuksien, muotoilun ja sijoittelun tulee helpottaa toimintaa, olla kutsuvia ja tukea erilaisia aktiviteetteja sekä luoda edellytykset turvallisuudelle, virikkeille, itsemääräämiselle ja hyvälle hygienialle. Tutustu hoiva- ja huolenpitoratkaisuihin ja inspiroidu niistä.