Avotila

Yksilötyöskentelyyn joko henkilökohtaisen tai jaetun työpöydän ääressä avoimessa ympäristössä, joka on jaettu eri keskittymistason alueisiin. Matalan ja kohtalaisen keskittymistason alueet on tarkoitettu yksilölliseen työskente-lyyn, mutta niissä on samalla mahdollisuus kommunikoida helposti kollegoiden kanssa, jakaa tietoa ja osallistua epävirallisiin keskusteluihin. Korkean keskittymistason työskentelyyn tarkoitetut alueet rakennetaan käyttämällä seinäkkeitä, tilaa jakavia säilytyskalusteita ja tekstiilejä. Eri tiloja koskevista säännöistä ja käytänteistä on sovittava yhdessä.

Katso lisää avotiloja