MONI ON KIINNOSTUNUT KOULUSTA JA PITÄÄ SITÄ TÄRKEÄNÄ. OLEMME JÄRJESTÄNEET TAPAHTUMIA, JOIHIN OSALLISTUI OPPILAITA, REHTOREITA, ARKKITEHTEJÄ, OPETTAJIA, FYSIOTERAPEUTTEJA, TUOTEKEHITTÄJIÄ SEKÄ SUUNNITTELIJOITA.    

TERVETULOA KUUNTELEMAAN KESKUSTELUA TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ.

Tutustu keskustelijoihin

Tulevaisuuden opetustila

Toimistoympäristöjä koskevissa keskusteluissa ja tutkimuksissa mainitaan usein, kuinka ympäristömme vaikuttaa vointiimme ja työtehoomme. Sama koskee luonnollisesti myös opetustiloja. Haluamme antaa lapsillemme ja nuorisollemme parhaat lähtökohdat oppimiseen, kehittymiseen ja kasvamiseen. Siksi on tärkeää keskustella erilaisista opetustiloista, joita kouluissa on nykyisin ja joita haluaisimme nähdä enemmän tulevaisuudessa.

Joka kerta, kun oppilaat tulevat luokkahuoneeseen, sen muoto, sisustus ja varustus vaikuttavat heidän mielentilaansa. Se, miltä opetustila näyttää, vaikuttaa heidän käsitykseensä siitä, mitä heiltä odotetaan – mitä heidän tulee tehdä ja miten. Se, miten sisustamme ja muotoilemme koulujemme opetustiloja, on siksi erityisen tärkeää. Kalustuksen pitää tukea opetusta, mahdollistaa aktiivinen oppiminen ja tehdä helpoksi muuttaa tilaa työtehtävien ja tarpeiden mukaan.

Kokosimme oppilaita, rehtoreita, arkkitehteja, fysioterapeutteja, tuotekehittäjiä ja suunnittelijoita keskustelemaan siitä, minkälaisena he näkevät tulevaisuuden koulun. Uskomme, että tulevaisuuden opetustila löytyy eri käsitysten, kokemusten ja tietoalojen risteyskohdasta. Oman kokemuksemme, oppimisympäristöjä koskevan tutkimustyön ja koulun eri sidosryhmien uteliaisuuden ja innon pohjalta voimme luoda oppimisympäristöjä, jotka täyttävät tulevaisuuden koulun vaatimukset.