Kinnarps Classroom By

Voiko fyysinen ympäristö vaikuttaa oppimiseen?

Siitä me Kinnarpsilla olemme vakuuttuneita. Demoskopin tekemästä tutkimuksesta käy ilmi, että kaksi kolmasosaa opettajista pitää fyysistä ympäristöä ratkaisevana tai hyvin tärkeänä oppilaiden suoriutumiskyvyn kannalta. Peter Barrettin ”Clever Classrooms” -raportti osoittaa, että luokkahuoneiden suunnittelu voi lisätä oppilaiden taitojen kehittymistä jopa 16 prosentilla yhdessä vuodessa. Fyysinen ympäristö voi siis helpottaa sekä oppilaiden että henkilökunnan arkea. Harkittu ja oikein suunniteltu oppimisympäristö toimii terveyttä edistävästi, suorituskykyä lisäävästi ja työtä säästävästi.

 

Ideoita kolmeen ihanteelliseen luokkahuoneeseen

Tiedämme tutkimuksista, opettajien ja muiden koulumaailman asiantuntijoiden haastatteluista sekä omasta kokemuksestamme, että lapset ja nuoret oppivat eri tavoilla. Jotkut tarvitsevat rauhaa ja hiljaisuutta, kun taas toisten on päästävä liikkumaan. Käyttäjälähtöisten oppimisympäristöjen sisustuksessa on oltava vaihtelua, joka tukee niin yksin kuin ryhmässä työskentelyä. Oppilaat voivat valita paikkansa tehtävän mukaisesti, tuntea olevansa osallisia ja kehittyä omien edellytystensä pohjalta. Kun lisätään ymmärrystä siitä, miten fyysinen ympäristö voi edistää tavoitteita, uusia oppimisympäristöjä voidaan rakentaa tukemaan opettajien työtä.

Halusimme lisätietoja siitä, miten fyysinen ympäristö voi vaikuttaa oppimiseen, ja otimme siksi yhteyttä oppimisympäristöihin erikoistuneisiin asiantuntijoihin. He saivat piirtää ihanneluokkahuoneen ja perustella sisustusvalintansa. Toivomme piirrosten innoittavan lukijaa huomaamaan, miten erilaiset kalusteet voivat tukea eritarpeisia oppilaita ja antaa heille parhaat puitteet oppimiseen. Osa näkökulmista toistuu kuvissa, kuten yksilöllisesti mukautettu, aktiivinen, kokonaisuus, turvallisuus, valvottavuus ja liike.

Tee virtuaalivierailu asiantuntijoiden suunnittelemiin luokkatiloihin.

Klikkaa alla olevia kuvia:

LATAA ESITE

LATAA ESITE

CLASSROOM BY -esitteestämme voit lukea koulumaailman asiantuntijoiden haastatteluja, inspiroitua heidän luonnoksistaan ihanteelliseksi luokkahuoneeksi ja pohtia, miten oma koulusi voisi käyttää fyysistä ympäristöä myönteisenä pedagogisena työkaluna.

Lue esite