Mitä oppimisympäristöanalyysi tarkoittaa?

01_workplace-analysis-icon_pen.png

Oppiminen

Mitä organisaatiossa tehdään ja miten se tehdään.

01_workplace-analysis-icon_house.png

Ympäristö

Missä opetusta annetaan (tilat ja tekniikka).

01_workplace-analysis-icon_brain.png

Analyysi

Prosessi, jossa monimutkainen aihe jaetaan pienempiin osiin ymmärtämisen helpottamiseksi.

Oppimisympäristöanalyysi on prosessi, jossa koulun monimutkainen ympäristö jaetaan pienempiin osiin, jotta kokonaisuus olisi helpompi hahmottaa.

OPPIMISEN ja OPPIMISYMPÄRISTÖN lähempi tarkastelu: mitä organisaatiossa tehdään ja miten sekä missä tehtäviä suoritetaan. Toisin sanoen hankitaan ymmärrystä siitä, miten oppimisympäristö voisi auttaa oppilaita ja opettajia oppimaan ja opettamaan paremmin. Menetelmämme nimi tälle on KINNARPS NEXT EDUCATION®.

Miksi tehdä oppimisympäristöanalyysi?

Oppilaat ja opettajat muodostavat oppimisympäristön ytimen. He tekevät työt, käyttävät tiloja ja hallinnoivat molempia. Tämän vuoksi, mitä paremmin ymmärtää oppilaita ja opettajia ja heidän tehtäviään, sitä paremmin ymmärtää YMPÄRISTÖÄ, jonka he tarvitsevat oppiakseen ja opettaakseen paremmin.

Vasta sitten, kun on ymmärrystä koulun toiminnasta, on tarpeeksi sen kehittämiseen vaadittavaa tietämystä.

Miksi tehdä oppimisympäristöanalyysi?

01-Learning-space-analysis_two-icons_FI.png

Kinnarpsin oppimisympäristöanalyysin menetelmät

03_workplace-analysis-icon_.png

Visiointi

AIKA
3-4 tuntia

TAVOITTEET
Päätöksentekijöiden tukeminen tärkeysjärjestyksen luomisessa ja muutosvision laatimisessa.

03_workplace-analysis-icon_2.png

Työpajat

AIKA
1–2 viikkoa

TAVOITTEET
Opettajien ja koulun muun henkilökunnan sekä oppilaiden ohjaaminen ja mukaan ottaminen, jotta he yhdistäisivät tehtävänsä tiloihin, jotka tukevat heitä parhaiten.

03_workplace-analysis-icon_4.png

KYSELY

AIKA
2–3 viikkoa

TAVOITTEET
Koulun käyttöön ja sen parhaaseen suunnitteluun liittyvän tiedon ja mieltymysten kerääminen koko henkilökunnalta.

Tulosten yhteenveto, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti eri tarpeet ja prioriteetit (tilojen tyypittely, koko, millaisiin tehtäviin oppilaat ja työntekijät tarvitsevat tiloja). Lisäksi se, miten keskittyneesti he työskentelisivät näissä tiloissa. Täydennämme yhteenvetoa myös muilla aiheeseen liittyvillä tiedoilla muun muassa ergonomiaa ja teknologiaa koskien.

KINNARPS NEXT EDUCATION®

Haluatko apuamme tulevaisuuden kouluympäristön luomisessa? KINNARPS NEXT EDUCATION® -menetelmämme avulla voimme luoda mukautettuja oppimisympäristöjä. Kartoitamme yksityiskohtaisten analyysien ja työpajojen avulla ainutlaatuisen organisaationne sekä sen opettajien ja oppilaiden tarpeet.

Ota yhteyttä