Analyysi näyttää tien

Tutkimusten mukaan fyysinen ympäristö vaikuttaa selvästi ihmisten hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Kun ympäristö ja sisustus suunnitellaan kartoitettujen tarpeiden, harkitun toiminnallisuuden ja oikeiden vaatimusten mukaisesti, voidaan luoda ympäristöjä, joissa viihtyvyys, toimivuus ja osallisuus toteutuvat. Tällaisen ratkaisun arvopohja perustuu empatiaan, ymmärrykseen ja kunnioitukseen. Investoinnissa on kyse halusta parantaa, muuttaa ja luoda pitkäjänteinen, kestävä ratkaisu. Tällöin on keskityttävä jo aikaisessa vaiheessa ratkaiseviin kysymyksiin, analysointiin ja tiedonkeruuseen. Prosessi edellyttää myös monialaista toimintaa, herkkäkuuloisuutta ja selkeää johtajuutta.

Tarvitsetko apua hoivaympäristön suunnitteluun?

Ota meihin yhteyttä

Pitkä kokemuksemme erilaisten hoivan ja huolenpidon ympäristöjen suunnittelusta on osoittanut, että huolellinen esityö luo menestystä. Tuloksena on upea ja harkittu ratkaisu, joka vastaa sekä asukkaiden, henkilökunnan että läheisten tarpeisiin. Toisin sanoen se on kestävä ja terveystaloudellinen investointi. Anna Kinnarpsin auttaa teitä seuraavaan hoivaympäristöönne.

1_FI.png

ANALYYSI

Määrittele lopputulos

Next Care® -tarveanalyysi luo perustan sille, miten hoivaympäristöt suunnitellaan tukemaan asukkaita, henkilökuntaa ja läheisiä parhaalla mahdollisella tavalla.

2_FI.png

SISUSTUSRATKAISU

Ideasta toteutukseen

Autamme teitä muuntamaan tarveanalyysin tulokset suunnittelukonseptiksi, layoutiksi ja konkreettiseksi piirustukseksi. Käymme läpi ergonomian, toimivuuden ja kestävyyden.

3_FI.png

TOTEUTUS

Esittele mahdollisuudet

Toimitamme teille tuotteet oman tehokkaan logistiikka- ja toimitusjärjestelmämme kautta ja asennamme ne täysin piirustusten mukaisesti. Autamme tutustumaan ja ottamaan käyttöön ympäristöjä, kalusteita, ergonomiaa ja työtapoja, jotta kaikki ymmärtävät olemassa olevat mahdollisuudet.

4_FI.png

SEURANTA

On parempi tietää kuin arvata

Tarveanalyysin avulla voitte seurata jatkuvasti hoivaympäristönne toimivuutta ja tunnistaa tarpeen muutokseen.

Next Care® tarvitsee analyysin

Next Care® -tarveanalyysimme auttaa keräämään arvokasta tietoa hoivaympäristöjen suunnittelua varten. Käyttämällä erityisesti kehitettyjä työkaluja kokeneet hoivaympäristöjen asiantuntijamme opastavat johtoa ja eri viiteryhmiä projektin vision, tavoitteiden ja raamien määrittelyssä. Työpajojen, luentojen ja verkkokyselyn avulla he auttavat kartoittamaan tarpeita ja työskentelytapoja sekä ottamaan henkilökunnan, asukkaat ja läheiset mukaan harkitulla tavalla. Ajattelemme tulevaisuutta ja inspiroimme avaamaan uusia ideoita siitä, miten fyysistä ympäristöä voidaan optimoida ja käyttää tukemaan päivittäistä toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Panos koostuu ajasta, suunnittelusta, johtamisesta ja työntekijöiden sitouttamisesta. Analyysi tarjoaa faktatietoa, perusteellisen kartoituksen ja suosituksen sille, miten hoivaympäristöt voidaan suunnitella vastaamaan teidän tarpeitanne parhaiten.

Mitä Next Care® tarjoaa

Nykytilanneanalyysi

• Todistus siitä, miten hyvin nykyiset ympäristöt tukevat asukkaita, henkilöstöä ja läheisiä seuraavien seikkojen perusteella:

   - Turvallisuus ja itsenäisyys
   - Virkistyminen ja osallistuminen
   - Henkilöstön työympäristö
   - Osallisuus
   - Akustiikka, valo ja ilma
   - Työtavat ja aktiviteetit

Apua
muutosmatkalle

• Johdon näkökulma

• Henkilöstö-, asukas- ja läheisnäkökulma

• Osallistaminen ja perehdyttäminen

• Suosituksia eri tehtäviin perustuvasta fyysisestä ympäristöstä

Tilankäyttö­suunnitelma

• Tilatyypit

• Tilojen lukumäärä

• Tilojen toiminnot

• m²/tila ja toiminto sekä kokonaispinta-ala

Analyysin toimenpiteet

Visio ja
tavoite

progress-01.png

JOHTO/PÄÄTÖKSENTEKIJÄ

 1. 1. Aloituskokoukset
 2. 2. Luento Terveyttä edistäviä ympäristöjä elämänlaadun hyväksi
 3. 3. Työpaja - visio, tavoitteet ja strategia
 4. 4. Projektin raamit
 5. 5. Projekti ja aikataulu
 6. 6. Budjetti

Kartoitus ja
osallistuminen

progress-02.png

HENKILÖSTÖ/VIITERYHMÄ

 1. 1. Luento Terveyttä edistäviä ympäristöjä elämänlaadun hyväksi
 2. 2. Tiedottaminen ja osallistuminen
 3. 3. Työskentelytapojen ja tarpeiden kartoitus
 4. 4. Työpajat
 5. 5. Haastattelut
 6. 6. Tutkimukset inspiroivista ympäristöistä
 7. 7. Verkkokysely

Tulokset ja
suositukset

progress-03.png

JOHTO/PÄÄTÖKSENTEKIJÄ

 1. 1. Tulosraportin läpikäynti
 2. 2. Päätös etenemisen tavasta
 3. 3. Suosituksia eri tehtäviin perustuvasta fyysisestä ympäristöstä
 4. 4. Tilankäyttösuunnitelma
 5. 5. Irtokalusteiden koesovitus
 6. 6. Sisustussuunnittelun lähtökohdat ja suositukset

Kysymyksiä, joita miettiä hoivaympäristöjä suunniteltaessa

• Tarjoavatko ympäristöt turvallisuutta ja itsenäisyyttä?

• Edistävätkö ympäristöt virikkeitä ja osallisuutta?

• Tukevatko ympäristöt henkilöstöä heidän työssään?

• Otetaanko kaikki osapuolet mukaan, läheiset mukaan lukien, luonnollisella tavalla?

• Miten koemme akustiikan, valon ja sisäilman?

• Onko ympäristöt suunniteltu vastaamaan työskentelytapojamme ja aktiviteettejamme?