Oppimisympäristöanalyysi näyttää tietä

Maailmassa, jossa kehitys kiihtyy jatkuvasti ja monien eri tarpeiden ja yksilöiden on saatava yhtäläiset edellytykset hyvälle oppimiselle, koulun fyysiselle ympäristölle asetetaan yhä korkeampia vaatimuksia. Miten luodaan arvoa luovia oppimisympäristöjä, joissa oppilaat voivat hyvin ja kykenevät keskittymään ja joissa kouluhenkilöstölle annetaan edellytykset tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla?

Tarvitsetko apua kouluympäristön suunnitteluun?

Ota yhteyttä

Pitkä kokemuksemme oppimisympäristöistä on osoittanut, että huolellinen pohjatyö luo menestystä. Tärkeintä on kartoittaa yksilölliset tarpeenne ja työskentelytapanne. Se antaa edellytykset saavuttaa paras ja kestävin ratkaisu. Harkitut ja hyvin suunnitellut oppimisympäristöt, jotka täyttävät sekä oppilaiden että koulun henkilökunnan tarpeet, tukevat kaikkea keskittymisestä ja oppimisesta turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Toisin sanoen, ovat hyvä ja kestävä sijoitus. Anna Kinnarpsin auttaa parhaan oppimisympäristön ja työtilan saavuttamisessa!

1_FI.png

ANALYYSI

Määrittele lopputulos

Next Education® -tarveanalyysi luo perustan sille, miten oppimisympäristöt on suunniteltava tukemaan oppilaita ja koulun henkilökuntaa parhaalla mahdollisella tavalla.

2_FI.png

SISUSTUSRATKAISU

Ideasta toteutukseen

Autamme teitä muuntamaan tarveanalyysin tulokset suunnittelukonseptiksi, layoutiksi ja konkreettiseksi piirustukseksi. Käymme läpi ergonomian, toimivuuden ja kestävyyden.

3_FI.png

TOTEUTUS

Esittele mahdollisuudet

Toimitamme teille tuotteet oman tehokkaan logistiikka- ja toimitusjärjestelmämme kautta ja asennamme ne täysin piirustusten mukaisesti. Autamme tutustumaan ja ottamaan käyttöön ympäristöjä, kalusteita, ergonomiaa ja työtapoja, jotta kaikki ymmärtävät olemassa olevat mahdollisuudet.

4_FI.png

SEURANTA

On parempi tietää kuin arvata

Tarveanalyysin avulla voitte seurata jatkuvasti oppimisympäristönne toimivuutta ja tunnistaa tarpeen muutokseen.

Next Education® oppimisympäristöanalyysi

Oppimisympäristöanalyysimme Next Education® auttaa keräämään arvokasta tietoa ja ymmärrystä ennen uusien oppimisympäristöjen suunnittelua. Käyttämällä erityisesti kehitettyjä työkaluja kokeneet oppimisympäristöjen asiantuntijamme opastavat johtoa ja päättäjiä projektin vision, tavoitteiden ja raamien määrittelyssä. Työpajojen, luentojen ja verkkokyselyn avulla he auttavat kartoittamaan tarpeita ja työskentelytapoja sekä ottamaan koulun henkilökunnan ja oppilaat mukaan harkitulla tavalla. Keskitymme tulevaisuuteen ja inspiroimme avaamaan uusia ideoita siitä, miten koulun fyysistä ympäristöä voidaan optimoida ja käyttää tukemaan päivittäistä toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Panos koostuu ajasta, suunnittelusta, johtamisesta ja työntekijöiden sitouttamisesta. Analyysi tarjoaa faktatietoa, perusteellisen kartoituksen ja suosituksen sille, miten oppimisympäristöt voidaan suunnitella vastaamaan teidän tarpeitanne parhaiten.

Mitä Next Education® tarjoaa

Nykytilanneanalyysi

• Todistus siitä, miten hyvin nykyiset ympäristöt tukevat oppilaita ja henkilöstöä, seuraavien seikkojen perusteella:

   - Turvallisuus ja keskittyminen
   - Yhteistyö
   - Terveys ja hyvinvointi
   - Akustiikka, valo ja ilma
   - Työskentelytavat ja oppimistilanteet

Apua
muutosmatkalle

• Johdon näkökulma

• Henkilöstön ja oppilaiden näkökulma

• Osallistaminen ja perehdyttäminen

• Suosituksia eri tehtäviin perustuvasta fyysisestä ympäristöstä

Tilankäyttö­suunnitelma

• Tilatyypit

• Tilojen lukumäärä

• Tilojen toiminnot

• m²/tila ja toiminto sekä kokonaispinta-ala

Analyysin toimenpiteet

Visio ja
tavoite

progress-01.png

JOHTO/PÄÄTÖKSENTEKIJÄ

 1. 1. Aloituskokoukset
 2. 2. Luento Turvallisuutta ja keskittymistä edistävät oppimisympäristöt
 3. 3. Työpaja - visio, tavoitteet ja strategia
 4. 4. Projektin raamit
 5. 5. Projekti ja aikataulu
 6. 6. Budjetti

Kartoitus ja
osallistuminen

progress-02.png

HENKILÖSTÖ/VIITERYHMÄ

 1. 1. Luento Turvallisuutta ja keskittymistä edistävät oppimisympäristöt
 2. 2. Tiedottaminen ja osallistuminen
 3. 3. Työskentelytapojen ja tarpeiden kartoitus
 4. 4. Työpajat
 5. 5. Haastattelut
 6. 6. Tutkimukset inspiroivista ympäristöistä
 7. 7. Verkkokysely

Tulokset ja
suositukset

progress-03.png

JOHTO/PÄÄTÖKSENTEKIJÄ

 1. 1. Tulosraportin läpikäynti
 2. 2. Päätös etenemisen tavasta
 3. 3. Suosituksia eri tehtäviin perustuvasta fyysisestä ympäristöstä
 4. 4. Tilankäyttösuunnitelma
 5. 5. Irtokalusteiden koesovitus
 6. 6. Sisustussuunnittelun lähtökohdat ja suositukset

Kysymyksiä, joita miettiä kouluympäristöjä suunniteltaessa

• Tukevatko oppimisympäristöt turvallisuutta ja keskittymistä?

• Kannustavatko oppimisympäristöt yhteistyöhön?

• Edistävätkö ympäristömme oppilaiden ja koulun henkilökunnan terveyttä ja hyvinvointia?

• Miten koemme akustiikan, valon ja sisäilman?

• Onko koulu suunniteltu työtapoihimme ja erilaisiin oppimistilanteisiin?