creating-harmony.png

Kinnarpsilla ergonomiassa on kyse kokonaiskuvan hahmottamisesta ja huomioon ottamisesta. Kutsumme sitä holistiseksi ergonomiaksi, mikä tarkoittaa tilan ymmärtämistä kokonaisvaltaisena kokemuksena. Siinä on huomioitu kaikki ergonomian osatekijät. Ajattele tuotteitamme instrumentteina orkesterissa. Ne pystyvät tekemään poikkeuksellisia asioita yksittäin, mutta niiden ei ole tarkoitus esiintyä yksin. On mahdotonta kehittää liiketoimintaa, vähentää sairauspoissaoloja ja rasitusvammoja sekä edistää terveellisen työympäristön rakentumista, jos eri osa-alueet eivät ole keskenään tasapainossa tai jos ne ovat epävireessä. Tarvitset harmoniaa.
 
Luodaan se yhdessä.

to-bts.jpg

Kulissien takana

Harmonia
osana holistista ergonomiaa

Näin lähdimme luomaan harmoniaa

5 syytä luoda harmoniaa työpaikalla

Vähentää kustannuksia

On vaikea keskittyä ja suoriutua töistä hyvin, jos työskentelee epämukavassa asennossa sellaisessa ympäristössä, josta puuttuu harmonia. Aikaa valuu hukkaan ja tulee virheitä. Ergonomiset muutokset parantavat tuottavuutta ja auttavat tekemään työtä huolellisemmin. Se on tosiasia.

Vähentää poissaoloja

Holistinen ergonomia voi vähentää merkittävästi niin päivittäistä fyysistä kipua kuin pitkäaikaisia sairauslomia, jotka johtuvat esimerkiksi stressistä ja ahdistuksesta. Terve, iloinen ja tasapainoinen työntekijä kukoistaa työssä. Niin yksinkertaista se on.

Vahvistaa työmoraalia

Kehnon työympäristön aiheuttama kipu, turhautuminen, stressi ja muut epämukavaa oloa aiheuttavat haasteet rapauttavat työmoraalia ja voivat ruokkia tyytymättömyyttä. Holistinen ergonomia nostaa työntekijöiden työmoraalia. Se on maalaisjärkeä.

Voimauttaa jokaista

Kun työntekijät otetaan mukaan työympäristön suunnitteluun, heidän tyytyväisyytensä kasvaa ja heistä tulee työntekijyyden lisäksi yrityksen lähettiläitä.
Ergonomia parantaa myös organisaatiosi imagoa ja luo paremman työympäristön. Se on lupaus.

Aina liikkeellä

Kun kannustat henkilökuntaasi liikkumaan ja edistät erilaisia istuma- ja seisomavaihtoehtojen käyttöönottoa, tapahtuu taianomaisia asioita. Estät posturaaliset terveyshaitat, tehostat työntekijöidesi aineenvaihduntaa ja parannat ihmisten välistä yhteistyötä. Takaamme sen.

Opettele soittamaan instrumenttejasi

Fyysinen ympäristö

 

Holistisen ergonomian fyysiset osa-alueet liittyvät tilaan. Niihin kuuluvat ennen kaikkea huonekalut, pohjaratkaisu, ilma, lämpötila, valo, värit, materiaalit, ääni ja liike. Ihmisen anatomian, fysiologian, biomekaniikan ja antropometrian kaltaiset tekijät ovat tärkeitä, sillä ne liittyvät niin fyysiseen aktiivisuuteen kuin kehon lihaksiin, niveliin, jänteisiin, nivelsiteisiin ja hermoihin. Lyhyesti sanottuna tämä ergonomian osa-alue keskittyy kaikkiin sellaisiin puoliin, joita voit kokea ja tuntea aisteillasi. Tutkimukset osoittavat, että fyysinen ympäristö, jossa on hyvä olla, tekee ihmisistä terveempiä ja tyytyväisempiä heidän hyvinvointinsa parantuessa. Sillä on positiivisia vaikutuksia, jotka näkyvät muun muassa luovuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden kasvuna.

Sopusoinnussa ympäristön kanssa

Organisatoriset ja sosiaaliset tekijät

 

Kalusteet ja muut fyysisen tilan elementit ovat tärkeitä palapelin osia, mutta ne eivät riitä harmonisen kokonaisuuden luomiseen. Myös organisatoriset ja sosiaaliset tekijät on otettava huomioon. Kulttuurin, johtajuuden, yksilöllisyyden, osallistamisen, käyttäytymisen ja etiketin kaltaiset asiat vaikuttavat merkittävästi kokemukseen. Ei ole väliä, istutko kaikkien aikojen parhaassa tuolissa, jos et pysty toimimaan tarvittavalla tavalla johtajuuden puutteen tai huonon työkulttuurin vuoksi. Jotta voit löytää uusia oivalluksia, huomata sokeat pisteet ja luoda ympäristön, jossa ihmiset saavuttavat täyden potentiaalinsa, sinun on tarkasteltava ergonomiaa laajemmasta näkökulmasta. Se on tärkeää tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta, aivan kuten työtuolikin.

Yhtyeen kokoaminen

Maailmojen yhdistäminen

 

Holistinen ergonomia yhdistää eri näkökulmista peräisin olevat elementit. Ajattele kuin bändi. Olipa kyseessä rockbändi tai klassisen musiikin yhtye, menestyksesi riippuu samoista perusasioista. Tarvitset instrumentteja, ammattitaitoa, harjoittelua, laulujen kirjoitustaitoa ja ennen kaikkea omistautuneita muusikoita. Siksi sinun on mukautettava ergonomiset ratkaisut käsillä olevaan työhön ja sovellettava lähestymistapaa, joka pohjautuu omaan näkemykseesi, tunnistettuihin tarpeisiin ja todellisiin työskentelytapoihin. Holistinen ergonomia on erinomainen työkalu ihmisten osallistamiseen ja voimaannuttamiseen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen luomiseen. Ergonomia, kuten musiikkikin, on myönteinen tapa edistää ideoiden syntymistä, luovuutta ja yhteistyötä. Se tuo ihmiset, tuotteet ja prosessit yhteen.

Ergonomia osuu onnistuessaan oikeisiin koskettimiin ja löytää oikeat nuotit oikeaan aikaan.