THE
BETTER
EFFECT
INDEX

The Better Effect Index on Kinnarpskonsernin oma kestävyysindeksi ja markkinoiden ensimmäinen kattava työkalu kestävien sisustusvalintojen tekemiseen.

NÄIN THE BETTER EFFECT INDEX TOIMII

Mittaamme tuotteen kuudella eri osa-alueella ja annamme pisteitä (1–3) niissä jokaisessa

Aloitimme kysymällä asiakkailtamme – arkkitehdeiltä, sisustussuunnittelijoilta, ostajilta ja käyttäjiltä – mikä heidän mielestään on tärkeää kestävien valintojen tekemisessä. Asiakkaidemme mielipiteisiin ja YK:n kestävyystavoitteisiin pohjautuen olemme luoneet indeksin, jossa arvioimme ja annamme pisteitä tuotteillemme kuudella tärkeällä osa-alueella.

Lopputuloksena kokonaispistemäärä

Korkein pistemäärä kullakin osa-alueella on kolme pistettä. Kunkin osa-alueen pistemäärä on ilmaisimien antamien pisteiden keskiarvo. Korkein mahdollinen kokonaispistemäärä, kun kaikki osa-alueet yhdistetään, on kolme pistettä. Kokonaispistemäärä on osa-alueiden pisteiden keskiarvo.

1. Raaka-aineet ja resurssit

✓  Raaka-aineiden alkuperän tuntemus

✓  Tuotantoketjun ehtojen tuntemus

✓  Resurssioptimointi

2. Ilmasto

✓  Kuljetus yritykseen (uusiutuvan polttoaineen osuus)

✓  Kuljetus yrityksestä (uusiutuvan polttoaineen osuus)

✓  Tavarantoimittajat (fossiiliton energia valmistuksessa)

✓  Tuottajat (fossiiliton energia valmistuksessa)

✓  Sellaisen materiaalin osuus, jonka ympäristövaikutus on vähäinen

3. Puhtaat materiaalit

✓  Kemikaalisisältöjen täytetyt vaatimustasot

✓  Päästöjen täytetyt vaatimustasot

✓  Hyvät materiaalivalinnat

4. Sosiaalinen vastuu

✓  Code of Conduct -tavarantoimittajat

✓  Riskiarvioidut tavarantoimittajat

✓  Riskimaiden tarkastetut tavarantoimittajat

5. Kierrätys

✓  Mahdollisuus mukauttaa/uudistaa

✓  Materiaalien kierrätysmahdollisuus

✓  Valmistettu kierrätysmateriaalista

6. Ergonomia

✓  Mahdollistaa mukauttamisen

✓  Mahdollistaa liikkuvuuden

✓  Parantaa ääniympäristöä

Tutustu työkaluun – The Better Effect Index käytännössä

Pidä silmällä kestävyyspistemäärää

Voit nähdä tietyillä tuotesivuilla ja tuoteluetteloissa tämän symbolin. Se tarkoittaa, että tuote kuuluu The Better Effect Indexiin ja sillä on kestävyyspistemäärä. Numero ja kuva ilmaisevat, että tuote sijaitsee asteikolla 1–3.

✓  Osoittaa tuotteen kokonaiskestävyyspistemäärän

✓  Asteikolla 1–3

Etsi pistemäärän saaneita tuotteita

Voit etsiä tuoteluetteloistamme suodattimella "Kestävyys" tuotteita, jotka täyttävät juuri sinun kestävyysvaatimuksesi.

 ✓ Suodatintoiminto enintään 20 eri valinnalla

Katso esimerkiksi suositun Capella-työtuolimme pisteet ja perusteet

Syvenny tuotteiden kestävyyteen

Löydät tuotesivuilta syventävän työkalun, jonka avulla voit tutkia The Better Effect Indexin yksityiskohtia. Voit tutkiskella tuotteen eri mittausarvoja ja nähdä, miltä tuote vaikuttaa eri kestävyysnäkökulmista. Voit valita itse, kuinka paljon tietoja näet näkymien “Yleiskuva”, “Lisätiedot” ja “Pistemäärä” avulla.

✓  Interaktiivinen moduuli tuotesivuilla

✓  Kolme erilaista näkymää kolmella erilaisella detaljitasolla

Tämän vuoksi loimme The Better Effect Indexin

”The Better Effect Index tarkoittaa kestävyystyömme konkreettista soveltamista eri alueilla. Se on verkkotyökalu, jonka avulla asiakkaiden on helpompi tehdä kestäviä valintoja. Indeksi laajentaa kestävyyden käsitystä ja kattaa myös ilmaston ja kierrätyksen kaltaiset alueet, joilla vaaditaan harvoin ympäristömerkintöjä. Indeksin avulla on helpompi arvioida tuotteiden kestävyyttä yksityiskohtaisemmin eikä ainoastaan perusvaatimusten mukaisesti. Indeksin vuonna 2017 tapahtuneen käyttöönoton jälkeen olemme havainneet lukuisia positiivisia vaikutuksia. Se on auttanut asiakkaitamme näkemään ja arvioimaan tuotteiden kestävyysominaisuuksia. Se stimuloi omaa kestävyystyötämme ja ohjaa yleistä keskustelua siitä, mitä vaatimuksia on asianmukaista asettaa.”

Johanna Ljunggren, Kinnarps Sustainability Manager

Seisomme kestävän muotoilun etulinjassa

...ja haluamme olla parhaita siinä

Tavaramerkkiemme ansiosta on helppoa tehdä kokonaisratkaisuja, joissa painotetaan kestävyyttä, käytännöllisyyttä ja esteettisyyttä. Yhdistelemällä tuotteita eri mallistoista voit luoda ainutlaatuisia ympäristöjä, jotka heijastavat asiakkaan näkemystä ja arvoja. Yhteistyö kestävyyskysymyksissä on suuri vahvuutemme. Kannustamme toisiamme ja jaamme asiantuntemuksemme toistemme kanssa. Yhdessä voimme ilmaista itseämme ja muodostaa mielipiteitä, kun olemme sitä mieltä että alalta puuttuu hyviä ratkaisuja. Trendiraporttimme asettavat painon tulevaisuuteen ja inspiroivat innovatiivisiin ratkaisuihin. Tuotteemme on suunniteltu vastaamaan yhteiskuntakehitykseen ja valmistettu toimimaan pitkälle tulevaisuuteen. Saamamme lukuisat kansainväliset muotoilupalkinnot osoittavat, että olemme onnistuneet.

 

Haluatko tietää lisää kinnarpsin kestävyystyöstä?

tutustu kestävyysraporttiin

FAQ

Mikä on The Better Effect Index?

The Better Effect Index on ensimmäinen kattava työkalu sinulle, joka haluat tehdä kestäviä sisustusvalintoja. Löydät sen tuotesivuiltamme.

Miksi loitte kyseisen työkalun?

Uusi sukupolvi asettaa uusia vaatimuksia yritysten kestävyystyölle. He haluavat selkeitä vastauksia. Mutta kun kyse on kestävyydestä, asiasta tulee usein monimutkainen. Halusimme helpottaa tietoisten valintojen tekemistä. Madallamme konkreettisen kestävyyspistemäärän avulla kynnystä sellaisille, jotka haluavat tehdä kestäviä sisustusvalintoja.

Miten annatte pisteitä?

Annamme kuuden eri osa-alueen 17 ilmaisimeen pohjautuen pisteitä, jotka yhdessä muodostavat tuotteen kestävyyspistemäärän. Eri mittauskohteet on laadittu arkkitehtien, sisustussuunnittelijoiden, ostajien ja käyttäjien ilmaisemien tarpeiden pohjalta. Olemme ottaneet huomioon myös YK:n kestävyystavoitteet.

Kuinka monelle tuotteelle on annettu pistemäärä?

Tässä vaiheessa järjestelmään on lisätty parisenkymmentä Kinnarpsin tuotemerkkien tuotetta. Työskentelemme jatkuvasti uusien tuotteiden lisäämiseksi.

Onnistuuko soveltaminen myös muihin tuotteisiin?

Algoritmin soveltaminen onnistuu kaikkiin tuotteisiin. Tiedämme, että The Better Effect Index täyttää asiakkaidemme erittäin tärkeän tarpeen, ja tavoitteenamme onkin, että kaikilla tuotteilla olisi tulevaisuudessa kestävyyspistemäärä.