Kinnarps Oy:n logistiikkakeskus valitsi aurinkoenergian

Kinnarpsilla odotetaan kesän aurinkoisia päiviä aiempia vuosia innokkaammin. Kinnarps Oy:n Keravan Ahjossa sijaitsevan logistiikkakeskuksen katolle valmistui syksyllä uusi aurinkovoimala. Katolla aurinkoenergiaa tuottaa yli sata aurinkopaneelia. Ne kattavat yhteensä noin puolet logistiikkakeskuksen vuosittaisesta energiantarpeesta. Aurinkoenergian käyttöönotto logistiikkakeskuksessa sopii hyvin täydentämään Kinnarpsin kestävyystyötä, jossa painopisteessä ovat vastuulliset ja energiatehokkaat toimintamallit; kierrätettävät pakkausmateriaalit, uusiutuva polttoaine sekä pitkäikäiset, luonnonvaroja säästävät sisustusratkaisut.

Kinnarpsin logistiikkakeskuksen aurinkovoimalalan odotetaan kattavan noin 50 prosenttia logistiikkakeskuksen vuotuisesta sähkönkulutuksesta.

"Aurinkoenergian käyttöönotto sopii hyvin täydentämään kestävyystyötämme, jossa painopisteessä ovat vastuulliset ja energiatehokkaat toimintamallit."

Henrik Slotte, Kinnarps Oy:n toimitusjohtaja

Aurinkovoimalla tuotettu energia hyödynnetään kokonaisuudessaan Kinnarpsin logistiikkakeskuksessa. Katolla tuotetun aurinkoenergian vuosituotantoarvio on n. 39 MWh. Määrä kattaa noin 50 prosenttia logistiikkakeskuksen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. 

Kinnarps painottaa toiminnassaan kestävyyttä ja vastuullisuutta

Päästöjen vähentäminen on yrityksessä suunnitelmallista ja merkittävä säästö on jo vuosien ajan koitunut kalustekuormien optimoinnista ja uusiutuvan polttoaineen käytöstä. Toimitukset suunnitellaan niin, että paluukuormissa voidaan kuljettaa raaka-ainetta tuotannon tarpeisiin.

Ainutlaatuisen pakkausmenetelmän sekä oman logistiikan avulla Kinnarpsin kalustetoimitukset suoritetaan vähemmillä kuormakerroilla, millä on suuri vaikutus vuosittaisten CO2 päästöjen määrässä. Puuraaka-aine hankitaan vastuullisesti hoidetuista metsistä ja tuotannossa syntyvä puupuru ja hukkapalat valmistetaan pelleteiksi, joilla lämmitetään tehtaan lähellä sijaitsevia julkisia rakennuksia. Tuotannosta jäävistä kangastilkuista valmistetaan akustiikkapaneeleiden raaka-ainetta sekä uusia innovatiivisia ratkaisuja tuotteiden verhoiluun.

”Aurinkoenergia on meille luonteva valinta. Se täydentää vastuullisuustyötämme oivallisesti. Käytämme myös uusiutuvaa dieselpolttoainetta kuorma-autoissamme ja toimitamme pitkäikäisiä, helposti päivitettäviä sisustusratkaisuja, mikä säästää luonnonvarojen käyttöä ja auttaa puolestaan asiakkaitamme saavuttamaan kestävyystavoitteitaan omassa toiminnassaan”, kertoo Kinnarps Oy:n toimitusjohtaja Henrik Slotte.

Aurinkovoiman käyttö tukee hyvin yrityksen pitkän aikavälin ympäristötoimia. Kyse ei ole lyhytikäisestä investoinnista, sillä aurinkovoimalan käyttöiäksi arvioidaan 25 - 30 vuotta.

Lue Kinnarpsin uusi vastuullisuusraportti The Better Effect