Kinnarps esittää kysymyksen – Voiko kiertävyys olla kestävämpää?

Kinnarpsin näkemys on, että kestävä toiminta edellyttää muutakin kuin kierrätystä. On tärkeää, että luodaan laajenevia kehiä, eli ympäristöjä, jotka ovat kestäviä pitkällä aikavälillä sekä tuotteita, jotka kestävät kulutusta ja aikaa. Tukholman kalustemessuilla esittelemme kuinka luomme laajalle vaikuttavia ratkaisuja kestävän tuotedesignin, ympäristöystävällisten kuljetusten ja toimintaan räätälöityjen, pitkäkestoisten sisustusratkaisuiden avulla.

Johanna Ljunggren, Sustainability Manager, Kinnarps AB and Dan Molander, Sales Director, Kinnarps AB

Vaikutuksien kehää voidaan laajentaa luomalla kestäviä, räätälöityjä työympäristöjä ja lisäämällä hyvinvointia työntekijöiden joukossa - yritystoimintaan sovelletut ympäristöt jotka täyttävät toiminnan ja yksilöiden tarpeet, ryhmien ja yrityksen sekä nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet. Tästä syystä Kinnarps tekee työtä toimistojen, koulujen ja hoivatilojen konseptien parissa. (Next Office®, Next Education® ja Next Care®). Se tarkoittaa, että yhdessä asiakkaiden kanssa kartoitetaan ja analysoidaan tarpeita sekä kuunnellaan johtoa ja työntekijöitä muutoshankkeissa. Saatujen tietojen pohjalta luodaan toimintaan sopivia työympäristöjä jotka kestävät aikaa ja kulutusta.

 

"Näemme, että asiakkaamme, niin pienet kuin suuretkin yritykset, ovat uusien haasteiden edessä. Nämä koskevat vaatimusta kestävyydestä ja joustavuudesta. Jotta kyetään vastaamaan nykytrendeihin, tarvitaan keinoja löytää kestävät ratkaisut yhteistyössä. Tiedämme, että kalusteillamme on pitkä käyttöikä, sillä ne on suunniteltu kestämään. Niitä on myös helppo päivittää tarpeen vaatiessa. Yhdistämällä korkealaatuiset tuotteet ja menetelmät, joissa autamme asiakkaita liiketoiminnan tarpeiden analysoimisessa, voimme yhdessä luoda vaikutusten laajenevan kehän."

Kestävien valintojen tekeminen on tullut monelle yritykselle eteen vaatimusten kautta sekä myös itsestään selvyydeksi. Ne haluavat korkealaatuisia tuotteita, jotka kestävät aikaa. Tämä, jatkuvasti muuttuvissa työympäristöissä, luo uudelaisia tarpeita sisustusratkaisuille. Asiassa voi olla kyse myös uusien työntekijöiden houkuttamisesta, virkistävän työympäristön luomisesta ja brändin kirkastamisesta ja vahvistamisesta. Jotta tämä kaikki saavutetaan, on tarpeellista uudistaa ympäristöjä säännöllisesti, ja se voi olla ristiriidassa kestävyyden periaatteen kanssa. Yksi ratkaisu tähän eturistiriitaan on sisustuksen yritysleasing. Kinnarps on osallistunut moniin leasing projektien hankkeisiin, joista yksi on yhteistyö Toyota Material Handling Mjölby, jossa tahdottiin kalustaa työympäristö kolmen vuoden projektihankkeena. Tarkoitus on toteuttaa yritykselle joustava ja kestävä tapa saavuttaa tarpeen mukaiset sisustusratkaisut, joita voidaan päivittää muutosten myötä sekä mahdollisuus uudelleen käyttää tuotteita.  

Kinnarpsin kannalta kyse on vaikutusten kehän laajentamisesta. Tuotteita käytetään, päivitetään, kierrätetään ja uusiokäytetään kestävästi. Tästä syystä Kinnarps toimii tuotteidensa ostalta kiertävyyden periaatteen mukaisesti, noudattaen sykliä KÄYTÄ-UUDELLEEN KÄYTÄ-UUDISTA-KIERRÄTÄ. On tärkeää ajatella kestävästi, käyttää kestäviä materiaaleja, valmistaa korkeaa laatua, antaa mahdollisuus päivittämiseen, tarjota uusiokäyttöä ja mahdollistaa kierrätys. Kinnarpsilla on oma kuljetusjärjestelmä "siniset autot", itse kehitetty järjestelmä jota kuvaa resurssitehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Se tarkoittaa, että yritys voi optimoida kuljetukset - suunnitella ja reitittää - huomioon ottaen vaikutukset hiilipäästöihin. Tuotteet suojataan kuljetuksen aikana kierrätettävillä materiaaleilla, kuten huovilla ja kartongeilla, jotka uudelleen käytetään. Näin säästetään 270 kg pakkausmateriaalia jokaista kuljetuskonttia kohden. Tämän kuljetusjärjestelmän ansiosta yritys voi lastata kuormaan jopa 50 % enemmän kalusteita kuin alalla keskimäärin. Laskema on tehty saman kokoisia konttikokoja verraten. Esimerkiksi, kun muut alan toimijat tarvitsevat kuorman kuljetukseen kolme rekkaa, selviää Kinnarps kahdella.