Kinnarps luo läpinäkyvyyttä sisustamisen toimialalle.

Sekä muoti- että rakennussektorit ovat kehittyneet paljon globaalin kestävyystyönsä julkituomisessa asiakkaille. Kestävyys on tärkeä osa heidän tajonnassaan, mutta sisustamisen toimiala on jäänyt tässä asiassa jälkeen. Kinnarps haluaa tehdä muutoksen ja tuo nyt markkinoille The Better Effect Index -työkalun, joka on markkinoiden ensimmäinen, mikä antaa kattavan kuvan tuotteen kestävyydestä ja ympäristövakutuksista.

Ei ole salaisuus, että alamme tulee kohtaamaan suuria haasteita tulevaisuudessa. Jotta YK:n globaalin kestävyystyön tavoitteet saavutettaisiin, täytyy tapahtua paljon kaikilla osa-alueilla, myös arkkitehtien, sisustussuunnittelijoiden ja kalustevalmistajien taholla. Uusi työkalu, The Better Effect Index, tekee mahdolliseksi tarkastella tuotteen koko elinkaarta. Lisäksi se on avoin kaikille, jokainen voi nähdä mistä meidän tuotteemme muodostuvat.

Johanna Ljunggren

"Asiakkaalla on oikeus tietää kuinka kestävä tuote on jotta voisi tehdä vertailuja muiden tavaramerkkien ja tuotteiden välillä. Meidän mielestämme kyse on yhteistyöstä, jos jokainen esittää tietonsa, voimme vertailla toistemme toimintaa. Se johtaa nopeampaan muutokseen koko sisustamisen alalla"

Johanna Ljunggren, Sustainability Manager at Kinnarps

Työkalu antaa kokonaiskuvan tuotteen ympäristövaikutuksista. Pisteytämme tuotteet kuudella eri osa-alueella; raaka-aineet ja resurssit, puhtaat materiaalit, uusiokäyttö, ilmasto, sosiaalinen vastuu ja ergonomia. Jokainen alue arvioidaan pisteillä 1 - 3 ja kategorian kokonaisarvo määrittelee tuotteen lopullisen pistemäärän. Näin on selvää, mitkä kriteerit tuote täyttää, mutta myöskin se mitä aukkoja jää vielä täytettäväksi.

Globaali kestävys on aina ollut tärkeä tekijä Kinnarpsille ja Index-työkalu on luonnollinen jatkumo perheyrityksen kestävyyskonseptissa, The Better Effect. Hyvä tuote ei ole riittävä. Se miten se on tuotettu ja mitä vaikutuksia sillä on jokaiseen ihmiseen, koko maailmaan sekä jokaiseen organisaatioon, on aina myös yhtä tärkeää. Kinnarpsin tavoite on aina ollut innostavien ja terveyttä edistävien työympäristöjen luominen. Ne tuovat tullessaan hyvinvointia ja menestystä - ihmisille, yrityksille ja maapallolle yleisesti. Kinnarpsin tuotteiden lisäksi myös Materia, MartinStoll, Drabert, NC Nordic Care ja Skandiform ovat mukana kestävyystyössä. Toive on, että kaikki kalustevalmistajat päättäisivät käyttää The Better Effect Index -työkalua.

 

 

 

.

 

"Tunsimme, että sisustamisen toimialalta puuttui työkalu, jolla voisi kattavasti esittää tuotteiden globaalin kestävyyden. Siitä syystä olemme kehittäneet The Better Effect Indexin. Eteenpäin ajateltaessa näemme indexin tulevan olemaan opas jonka avulla voi valita kestäviä kalusteita ja lisävarusteita. Uskomme, että läpinäkyvyyden kautta, ja näyttämällä miten asiat oikeasti ovat, valitsemme oikean strategian tulevaisuutta ajatellen"