Kinnarps saavuttaa päästötavoitteet etuajassa

Kinnarps jatkaa panostamista kestävään kehitykseen ja tavoittaa päästötavoitteensa etuajassa. Tämän voi lukea uudesta kestävyysraportista, joka julkaistiin hiljakkoin. ”Päämäärämme on asiakastyytyväisyys. Asiakkaan tulisi helposti voida tehdä kestäviä valintoja sekä hoitaa inhimillisiä että materiaalisia voimavaroja taloudellisesti”, sanoo Johanna Ljunggren, Sustainability Manager, Kinnarps Ab.

Kestävyysraportti 2018 kattaa konsernin kaikki tuotemerkit – Kinnarps, Drabert, Materia, Martin Stoll, NC Nordic Care ja Skandiform. Se kertoo kestävyystyöstä kokonaisuudessaan, fokuksena se miten Kinnarps toteuttaa YK:n globaaleja tavoitteita. Raportti osoittaa mm. että Kinnarps on saavuttanut tavoitteensa ilmastoon vaikuttavien päästöjen osalta etuajassa.

”Tavoitteenamme oli 20% vähennys vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoteen 2014, vuoden tulos oli 22%. Tästä syystä asetamme uuden kunnianhimoisen tavoitteen 35% samassa aikataulussa. Eräs hyvään onnistumiseemme johtaneista syistä on se, että olemme korvanneet öljyn kaukolämmöllä tuotantomme  tiloissa Jönköpingin tehtaalla”, kertoo Johanna Ljunggren.

Kinnarpsin itse kehittämä logistiikkajärjestelmä on markkinoilla ainutlaatuinen. Se tekee jo nyt mahdolliseksi lastata 50 prosenttia enemmän kuin alalla keskimäärin. Vuoden 2018 aikana olemme astuneet seuraavan askeleen kehityksessä. Aloitimme yhteistyössä Liikenneviraston ja Volvon kanssa pilottihankkeen, jossa pitemmät, kolme kalustekonttia entisen kahden asemesta, kuljettavat ”High Capacity Transport” kuormat kasvattavat lastausvolyymia ja vähentävät ilmastovaikutuksia.

Lue lisää ja lataa Kinnarpsin kestävyysraportti

Ladattavat