Kinnarps uniikissa yhteistyössä

KOULUN SEKASORTOISTA ÄÄNIMAAILMAA KANNATTAA KUUNNELLA

Hyvä kouluympäristö on edellytys sille, että kaiken ikäiset oppilaat voivat hyvin ja saavuttavat hyviä oppimistuloksia. Valitettavasti todellisuus on toisenlainen ja monet lapset ja nuoret opiskelevat ympäristöissä, jotka ovat suoraan sanoen sopimattomia opiskeluun.

Koulujen sisustusratkaisuiden asiantuntijana ja toimittajana tunnemme suurta mielenkiintoa siihen kuinka kouluympäristö vaikuttaa oppilaisiin ja haluamme nostaa esille meluongelman uudella tavalla. Saadaksemme yhä useammat kuuntelemaan koulun arkea ja tarpeita pyysimme apuun Grammy-palkitun musiikkituottajan Pablo Pazin ja annoimme hänen luoda kappaleen todellisen luokkahuoneen ääniympäristön pohjalta.

Koulusaundi-kappale  (Klassrumsklang)

Nauhoitettu alkuperäisääni (ORIGINAL SOUND/RAW MATERIAL)

NÄIN MELUSTA SYNTYY MUSIIKKIA

Kappaleen ”Koulusaundi - klassrumsklang” avulla toivomme, että yhä useampi päätöksentekijä kuuntelisi ja todella tarttuisi toimenpiteisiin koulujen ääniympäristön parantamiseksi. 

Uuden Tulevaisuuden oppimisympäristöjä käsittelevän Trendiraporttimme myötä haluamme nostaa esille tärkeyden olla herkkä kuuntelemaan ja utelias tietämään kuinka voimme kehittää ja parantaa oppimisympäristöjen mahdollisuuksia.

NÄIN TALLENNUS TAPAHTUI

Äänimaailmat tallennettiin Tukholmalaisessa yläkoulussa. Sen lisäksi, että keräsimme luokkahuoneen ääniä, mittasimme myös oppilaiden pulssin, huoneen happipitoisuuden ja tilan desibelitason. Mittauksista saadut tiedot luovutettiin tuottaja Pablo Pazin käsiin ja hän sai käyttää materiaalia vapaasti luodakseen kappaleen.

Älykkäissä oppimisympäristöissä voidaan tämän tyyppinen tiedonkeräys tehdä säännöllisesti, jotta saataisiin käyttöön oleellista tietoa joka antaa opettajalle, oppilaalle, kiinteistövastaavalle ja digitaaliselle opetusohjelmalle tietoa erilaisista oppimiseen vaikuttavista seikoista. Tällä kertaa keräämämme tiedot muuntuivat Koulusaundi-musiikkikappaleeksi, joka antaa käsityksen siitä miltä koulu voi kuulostaa vuonna 2017. Se voi toivottavasti johtaa kasvavaan kiinnostukseen älykkäitä ratkaisuja kohtaa sekä myös tulevaisuuden kouluympäristöjen parantumiseen.

Pablo Pazin

Ladattavat

Lataa PR materiaali