Viisi pääperiaatetta, joilla kestävä ja menestyvä työympäristö muovataan

Orgatec-messuilla painotamme kestävyyttä, holistista ergonomiaa ja kiertotalouden ratkaisuja toimistoympäristöissä

Kinnarps Group esittäytyy tämän vuoden Orgatec-messuilla eteenpäin ajattelevana kumppanina nykyisessä uusia työtapoja vaativassa hybridimaailmassa. Uutuustuotteiden lisäksi osaston tähtinä nähdään joustavia, kestäviä ja tehokkaita sisustusratkaisuja, jotka pitävät mielessä luonnonvarat ja rajalliset resurssit. Kinnarps esittelee viisi pääasiaa, jotka ohjaavat yrityksiä muutosten läpi.

Viisi menestyvien työympäristöjen toteuttamisen pääperiaatetta

Vastuullisesti valmistettujen tuotteiden lisäksi tarvitaan myös aikaisessa vaiheessa tehty analyysi, joka on yksi viidestä pääperiaatteesta. Kinnarps tarjoaa tähän työkaluksi Next Office® -tarvekartoitusta, joka auttaa organisaatioita suunnittelemaan yksilöllisen ympäristön, joka perustuu tunnistettuihin tarpeisiin. Työtekijöiden hyvinvointi on myös ensiarvoisen tärkeä tekijä, kun taistellaan osaajista sekä yhteistyön edellytyksistä toimistoissa. Designin avulla saavutettu hyvinvointi on siksi toinen pääasia, jolla Kinnarps auttaa asiakkaitaan menestymään hybridissä työelämässä. Monet tekijät vaikuttavat siihen, miten ihmiset voivat ja suoriutuvat työssään. Näihin kuuluu fyysisiä tekijöitä, kuten toimiston kalustuksen sijoittelu, askustiikka sekä värit, mutta myös sosiaalisia tekijöitä, kuten työilmapiiri. Kinnarps varmistaa kokonaisvaltaisen ergonomian toteutumisen toteuttamalla Holistisen ergonomian toimintamalliaan.

Joustavuus on pääperiaate, jolla kalustetaan ympäristöjä, joita voidaan muunnella yhä uudelleen eri tarpeiden mukaan. Koska toimiva teknologia on avainasemassa hybridityössä, Kinnarps näkee fyysisen ja digitaalisen toimiston yhteensovittamisen ensiarvoisen tärkeänä.

Messuilla vieraat voivat kävellä erilaisten toimistoympäristöjen lävitse. He saattavat nähdä konkreettisia vinkkejä, kuinka yritykset ja ympäristö voivat hyötyä terveellisista, tottavista ja luovista ratkaisuista, joita Kinnarps tarjoaa viiden periaatteensa avulla. Toimisto voi muuttua houkuttelevaksi, kestäväksi ja lisäarvoa tuottavaksi paikaksi. Yhtenä Euroopan suurimmista toimittajista, Kinnarps tarjoaa kattavaa osaamista toimistokalustamisessa.

Circles of Change - kestävä kiertävyys

Jo perustamisesta lähtien, 80 vuotta sitten, Kinnarps on ollut kestävien tekojen pioneeri julkaistessaan ympäristöpolitiikkansansa. Orgatec-messuilla Kinnarpsin kiertotalouden konsepti - Circles of Change - esitellään ensimmäistä kertaa Saksassa. Lisäksi messuosastolla, Hallissa 9, messuvieraat voivat tutustua erityiseen kuorma-autoon, jota käytetään kalusteiden uudistamistyössä ja uudelleen verhoilussa. Huoltoauto on osa Circles of Change -konseptia, jossa paneudutaan kiertotalouden haasteisiin.