Ergonomia tukee hyvinvointia muuttuvassa työelämässä. Tule Työhyvinvointimessuille 13.-15.9.2022!

Kinnarpsilla on aina ollut kokonaisvaltainen lähestymistapa työympäristöihin. Yksi yrityksen peruspilareista on sisustusratkaisujen ergonomia. Tällä on tulevaisuudessa entistä suurempi merkitys, sillä muuttuneet työtavat ja työmarkkinoiden muutokset asettavat uusia vaatimuksia sekä sisustukselle että ihmisille. Kinnarpsin ergonomisiin kalusteratkaisuihin voi tutustua Tampereen Työhyvinvointimessuilla E602 osastolla 13.-15.9.2022. E-hallin Työhyvinvointilavalla voi 14.9. klo 16. myös kuulla Holistisen ergonomian vaikutuksista.

3 Avoin kokoustila.jpg

 

Holistinen ergonomia on osatekijöiden summa

Kinnarpsin työympäristöjen sisustamisen näkökulma perustuu siihen, että ihmisten hyvinvointi, tuottavuus ja luovuus asetetaan etusijalle. Holistinen ergonomia saa aikaan kokonaisvaltaisen elämyksen, mikä on yksi tärkeimmistä elementeistä, joilla luodaan menestyviä työympäristöjä. Se vaatii ergonomisten ratkaisujen kaikkien osien sopusointua ja joustavuutta, mikä on tärkeää alati muuttuvassa työelämässä.  

Kokonaisuuden vaikutus on mitattavissa

Tilaan vaikuttavat niin kalusteet, pohjaratkaisu, ilma, lämpötila, valo, värit, materiaalit, äänet kuin myös kulttuuri, johtajuus, yksilöllisyys, osallistaminen ja etiketti. Kun nämä kaksi maailmaa kohtaavat keskenään, tapahtuu jotain konkreettista ja mitattavaa. Tuottavuus ja tehokkuus paranevat ja päivittäisistä tehtävistä tulee mukavammin ja terveellisemmällä tavalla suoritettavia. Hyvin toimiva ympäristö, jossa ihmiset viihtyvät ja suoriutuvat paremmin, helpottaa myös työntekijöiden sitouttamista ja uuden henkilöstön rekrytointia. Holistisella ergonomialla on siten myös paljon taloudellisia kannustimia.

Ihmiset ja ympäristö harmoniassa

Kinnarpsin käsitys on, että on mahdotonta vähentää sairauspoissaoloja ja vammoja tai rakentaa tervettä työympäristöä, jos osatekijät eivät ole tasapainossa. Suunnittelemalla pitkäikäisiä, muuntojoustavia kokonaisuuksia Kinnarps auttaa asiakkaitaan tekemään työstä tuottavampaa ja tehokkaampaa. Se luo vakaan pohjan hyvinvoinnille, paremmalle yhteistyölle ja stressin vähentämiselle, olipa kyse toimistosta, koulusta tai hoivaympäristöstä.

Rekisteröidy kävijäksi