Tutkimus: Pandemian vaikutukset oppimisympäristöihin

miten rehtorit näkevät koulun tulevaisuuden

Covid-19-pandemian myötä joutui koulu sekä rakennuksena että opetustapansa osalta kohtaamaan aivan uusia haasteita. Oppimisympäristöjä piti muuntaa nopeasti infektion leviämisen estämiseksi ja joissakin paikoissa siirryttiin osittain tai kokonaan etäopetukseen. Tämä on avannut koulun opetukselle ja tilojen käytölle uusia mahdollisuuksia. Luovat ja innovatiiviset ratkaisut ovat aikaansaaneet useampia onnistuneita tapoja antaa oppilaille parhaat mahdollisuudet oppia, mutta monien on myös ollut haastavaa saada arki toimimaan koulussa.

Selvittääksemme, miten kouluympäristöjä sopeutettiin Covid-19:n aikana ja miten tulevaisuuden fyysiset oppimisympäristöt nähdään, toteutimme marraskuussa 2020 tutkimuksen, jossa 200 ruotsalaista rehtoria vastasi kysymyksiin.

Puolet kyselyyn vastanneista 200 rehtorista vastasi harventaneensa istumapaikkoja luokkatiloissa ja 66 % on muuttanut ruokalan kalustusta. Mutta läheskään kaikilla ei ollut mahdollisuutta tehdä vaadittuja muutoksia ja kysyttäessä mitä puuttui, asettuivat joustavammat sisustusratkaisut toivelistassa korkeimmalle sijalle. Fyysisen ympäristön tärkeys on korostunut ja nyt on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin miettiä koulutilojen muotoilun tulevaisuutta. Mitä asioita pitää osata ottaa huomioon, jotta sisustusratkaisusta voidaan tehdä kestävä?

Jotta voidaan toteuttaa joustavia ja tulevaisuuden kestäviä sisustuksia, on tärkeää priorisoida fyysiset ympäristöt jo silloin, kun uusia tiloja suunnitellaan. Silloin on hyvät mahdollisuudet luoda sisustuksia, jotka kestävät aikaa ja tukevat sekä opiskelijoita että koulun henkilökuntaa. On tärkeää voida hankkia kerralla oikea ratkaisu ja osata tarkastella sisustuksen elinkaarta kokonaisuutena.

Kinnarps on kehittänyt Next Education® -oppimisympäristöanalyysin, joka voi tukea alustavaa työtä jo silloin, kun uusia oppimisympäristöjä suunnitellaan tai olemassa oleviin suunnitellaan muutoksia.

 

“Kuten jo aikaisemmassa tutkimuksessamme, oppimisympäristöjen Trendiraportissa, olemme todenneet: Kestäviä oppimisympäristöjä muodostuu, kun useat eri osa-alueet toimivat joustavasti yhdessä. Tässä myös fyysisellä oppimisympäristöllä ja sen muokattavuudella on tärkeä osa. Muunneltavilla kalusteilla on mahdollista muokata tila jokaiseen oppimistilanteseen sopivaksi. Nykyään kouluympäristöt nähdään myös tärkeänä oppimisresurssina ja niistä puhutaan kolmantena opettajana."

Leenamari Kaivaara, asiakkuuspäällikkö ja kouluvastaava Kinnarps Oy