Tutkimus: Työympäristömme tulevaisuus

– Toimiston uudelleenmäärittely ja muutoksiin valmistautuminen.

Samalla tavalla kuin yhteiskunnat ja kulttuurit muuttuvat ajan myötä, muuttuvat myös käsityksemme työstä, työtavoistamme ja toimistoista, joissa työskentelemme. Koronapandemian vuoksi monien on täytynyt työskennellä kotonaan riippumatta siitä, olivatko he halukkaita tai edes valmiita etätyöhön. Tätä on nimitetty maailmanlaajuiseksi etätyöskentelykokeiluksi, jonka vaikutukset alkavat näkyä. Kinnarps on haastatellut ja kartoittanut eri puolilla Eurooppaa toimivien asiantuntijoiden näkemyksiä, ja näin tunnistanut uuden todellisuuden luomia haasteita, tarpeita ja mahdollisuuksia. Ne esitellään nyt uudessa white paper -julkaisussa.

"Tämän pandemian aikana olemme kohdanneet ennennäkemättömiä haasteita. Olemme saaneet uudenlaisen käsityksen siitä, miltä toimistot ja työskentelytavat näyttävät tulevaisuudessa. Haastatteluissa kävi ilmi, että eniten toimistoista kaivattiin kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta ja muita ihmisiä. On selvästi havaittavissa, että tulevaisuuden toimisto on ennemminkin kohtaamispaikka, jossa yhteistyö on keskiössä. Samalla on olemassa kuitenkin tarve tulla toimistoon keskittymään omaan työhön. On tärkeää suunnitella jokainen yksilöllinen toimisto kyseisen yrityksen tarpeiden mukaisesti."

Dan Molander, Sales Director, Kinnarps Group

Mitä tämä uusi todellisuus tarkoittaa toimistolle?

Vaikka organisaatiot ja yksilöt ovat onnistuneet vaihtelevasti etätyöskentelyssä, joustavampi lähestymistapa vaikuttaisi olevan täällä jäädäkseen. Tämä asettaa uusia vaatimuksia työskentelytavoille ja toimistotilojen suunnittelulle. Jos työntekijät työskentelevät etänä 2–3 päivänä viikossa, ei oma työpiste ole enää kustannustehokas ratkaisu. Lisäksi osa työntekijöistä saattaa tulla toimistoon yhteistyön vuoksi, kun osa puolestaan tulee keskittymään omaan työhönsä. Tämä luo tarpeen suunnitella erilaisia ympäristöjä näitä toimia varten. Kinnarpsilla on laaja kokemus työympäristöjen suunnittelusta ja -strategiasta, sillä se on analysoinut yli 200 työpaikkaa eri puolilla Eurooppaa.

"Olemme vakuuttuneita siitä, että on tärkeämpää kuin koskaan analysoida ja kartoittaa, miten yritys toimii ja mitkä toiminnot suoritetaan parhaiten toimistossa ja mitkä voidaan suorittaa etänä. On tärkeää katsoa tulevaisuuteen ja kehittää pitkän aikavälin näkemys. Meidän on siirryttävä pois pelkästä nykyhetken suunnittelusta ja alettava näkemään toimisto paikkana, jonka on oltava muuntautumiskykyinen. Vasta kun ymmärretään tarpeet ja olosuhteet, voidaan ryhtyä muutoksiin ja luoda sisustusratkaisu, joka tukee työntekijöiden jokapäiväistä elämää ja yrityksen menestystä. Tulevaisuuden työpaikkojen on oltava joustavia, jotta niitä voidaan muuttaa vaihtelevien tarpeiden mukaisesti."

Henrik Axell, Workplace Strategist, Kinnarps Group

Kinnarps korostaa uudessa white paper -julkaisussaan joustavuuden tärkeyttä, jotta luodaan tulevaisuuden vaatimuksia täyttäviä ja kestäviä toimistoja, joita voidaan muokata sekä päivittäin että pitkällä aikavälillä – riippumatta siitä, mitkä ovat tulevaisuuden tarpeet ja haasteet ja mitä yrityksen menestys vaatii.