Voiko kouluympäristö vaikuttaa oppimiseen?

Classroom by –projektissa sisustus- ja designyritys Kinnarps tekee yhteistyötä oppimisympäristön asiantuntijoiden kanssa. Näitä pyydettiin luomaan ihanteellinen luokkahuone ja perustelemaan sitten sisustukseen tekemänsä valinnat. Projektin tarkoituksena on osoittaa kuinka koulun fyysinen ympäristö voi vaikuttaa oppimiseen ja tukea oppilaita saavuttamaan koko potentiaalinsa.

Voiko fyysinen ympäristö vaikuttaa oppimiseen? Olemme vakuuttuneita, että voi, ja tätä näkökantaa tukevat myös sekä koulujen henkilökunta että tutkijat. Perusteellisesti ja osaavasti suunniteltu tila edistää terveyttä, parantaa suoritusta ja luo tuvallisuutta sekä opettajille että oppilaille. Tutkiakseen asiaa syvemmin Kinnarps tekee yhteistyötä koulumaailman asiantuntijoiden kanssa.

Oppimisympäristöprojekti on nimeltään Classroom by, ja siinä ovat osallisina rehtori Elisabet Ingemarsson, kouludesigner, oppimistilojen suunnittelija ja tutkija Peter C. Lippman sekä Hjärnberikad & Kaka Architects –suunnittelutoimisto. Kaikki asiantuntijat suunnittelivat ideaalin luokkahuoneensa ja perustelivat sisustukseen liittyvät valintansa. Jotkut näkökulmat yhdistävät heitä kaikkia, kuten yksilöllisyys, aktiivisuus, kokonaisuus, turvallisuus, valvottavuus ja liikkuvuus, mutta esille nousi myös joitakin eroavaisuuksia.

“On ollut todella antoisaa tehdä yhteistyötä ja nähdä kuinka nämä kolme luokkahuonetta ovat muodostuneet. Meille Kinnarpsilla on tärkeää luoda oppimisympäristöjä jotka todella tukevat sekä oppilaita että opettajia heidän päivittäisessä työssään. Tiedämme kuinka hyvä lopputulos voi olla, kun asiaan perehdytään ja käytetään aikaa tarpeiden tunnistamiseen ja kartoittamiseen. Tärkeää on ottaa mukaan kaikki joita muutos koskee, ennen kuin uuden oppimisympäristön ratkaisuista päätetään.”

Johanna Walden, Concept Marketing Manager at Kinnarps AB

Oman asiantuntemuksensa ja lukuisten koulumaailman tutkijoihin, opettajiin, fysioterapeutteihin ja muihin asiantuntijoihin solmimiensa yhteyksien kautta on Kinnarps vuosien kuluessa saavuttanut kattavan tietotaidon oppimisesta ja sen yhteydestä fyysiseen ympäristöön. Kinnarpsille fyysisten oppimisympäristöjen designin ja suunnittelun tärkeys on ilmiselvää. Jokainen yksilö on erilainen. Esimerkiksi jotkut oppilaat tarvitsevat rauhaa ja hiljaisuutta, kun taas toiset tahtovat liikkua. Tästä syystä oppimisympäristöissä tulisi olla vaihtelua jotta oppilaat voisivat valita tilan, joka sopii heidän tehtäväänsä ja tapaansa oppia parhaalla tavalla. Tästä syystä Kinnarps on rakentanut luokkahuoneen pääkonttorinsa näyttelytiloihin Kinnarpissa, Ruotsissa. Koulut ja oppilaat ovat tervetulleita pitämään oppitunteja tilassa ja kokeilemaan mitkä koulukalusteet ja sisustusratkaisut sopivat heille parhaimmin. Kokonaisuudessaan 60 neliömetrin tilassa on oikea luokkahuone, jonka sisustusratkaisuja on helppo muunnella.

Luodakseen räätälöityjä ympäristöjä, jotka perustuvat jokaisen koulun yksilöllisiin tarpeisiin Kinnarps tarjoaa oppimisympäristöanalyyseja. Anders Larsson, Next Eduction Concept Manager Kinnarps Ab:lla, työskentelee yhteistyössä koulujen kanssa ennen kartoitusta, sen aikana ja sen jälkeen auttaen tarpeiden kartoittamisessa, henkilökunnan ja oppilaiden sitouttamisessa sekä analyysin toteuttamisessa.

“Meille koulut ovat todella tärkeitä ja motivoivia, sillä niillä on suuri vaikutus lapsiemme tulevaisuuteen. Näkökulma, joka usein puuttuu kouluihin liittyvästä keskustelusta, on yhteys koulun fyysisten tilojen ja oppimisen välillä. Haluamme muuttaa tämän. Asia tulisi ottaa esille jo opettajien koulutuksessa ja jo silloin kun koulurakennusta suunnitellaan.”

Anders Larsson, Next Education Concept Manager, Kinnarps AB

Lue lisää Classroom by –projektista, Next Education® -menetelmästä ja Kinnarpsin oppimisympäristöanalyysistä sivuiltamme. Löydät myös luonnoksia, videoita ja tuotteita sekä referenssiesittelyjä ja haastatteluja aiheesta. Lisäksi voit tehdä virtuaalivierailun kunkin asiantuntijan suunnittelemaan luokkatilaan.

Lue lisää: https://www.kinnarps.fi/oppiminen/