10 vinkkiä oppimisympäristön akustiikan parantamiseen

Hyvä ääniympäristö vaikuttaa positiivisesti oppilaiden oppimiskykyyn sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Huono akustiikka sitä vastoin heikentää koulumenestystä. Silti usein ääni unohtuu, kun kouluja rakennetaan ja sisustetaan. Tässä on 10 yksinkertaista vinkkiä luokkatilan akustiikan parantamiseen.

Tiesitkö, että puolet opetuksesta koulussa tapahtuu pimeässä, koska opetustiloissa ei ole toimivaa valaistusta. Tai että joka toinen sivu opiskeltavasta kirjallisuudesta puuttuu, kun oppilaiden tulisi omaksua uutta tietoa? Ei, niin se ei tietenkään ole. Mutta ääniympäristön osalta tilannetta voi todella kuvailla juuri näin räikeästi.

Häiritsevät äänet heikentävät koulumenestystä

Kaikki tietävät, että ääni voi olla häiritsevää, mutta silti akustiikka on hieman etäinen ja abstrakti asia. Alueella on kuitenkin tehty vankkaa tutkimusta, joka osoittaa, että huono ääniympäristö vaikuttaa voimakkaan negatiivisesti oppilaiden kognitiivisiin kykyihin. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa, että häiritsevät äänet heikentävät heidän mahdollisuuksiaan omaksua tietoa ja työstää sitä osaamiseksi. Sitä paitsi nuoret ovat herkempiä kuin aikuiset ja heidän on vaikeampi suodattaa pois häiritseviä ääniä, mikä tekee koulun tilanteesta erityisen vakavan. 

Huono akustiikka puolessa luokkahuoneista

Joidenkin tutkimusten mukaan peräti puolet tutkituista huoneista ei täytä toimivaa ääniympäristöä koskevia vaatimuksia. Tätä kehityskulkua vahvistaa usein se, että koulutiloja ei ole mukautettu pedagogian uusiin muotoihin, joihin sisältyy vähemmän kateederiopetusta ja enemmän oppilaskeskeisiä tehtäviä, jotka perustuvat yhteistyöhön ja taitojen aktiiviseen opetteluun ryhmissä.

Sitä paitsi häiriöitä ei synny vain silloin, kun opettajan puhe hukkuu ääniin (meluun), eli auditiivisissa oppimistilanteissa, joissa korvat ovat tärkeässä roolissa. Myös visuaalisempien tehtävien yhteydessä, esimerkiksi lukiessa tai tutkiessa taulukoita tai kaavioita, ääni voi haitata parhaan oppimisen mahdollisuuksia. 

Pitkän ja lyhyen aikavälin vaikutus

Huono akustiikka tarkoittaa, että oppilaiden aivot joutuvat käyttämään niin paljon energiaa häiritsevien äänten suodattamiseen, että jäljelle jää vähemmän kognitiivista voimaa varsinaiseen oppimiseen. Ja jos puolet luokkahuoneista ei täytä sopivan ääniympäristön vaatimuksia, silloinhan käytännöllisesti katsoen puolet kaikesta opetusajasta on hukkaan heitettyä.

Kenties vielä huolestuttavampaa on se, että tällä on sekä akuutteja että kroonisia kielteisiä vaikutuksia. On jo tarpeeksi paha asia, että lasten ja nuorten koulumenestys kärsii heikkojen ääniympäristöjen vuoksi, mutta lisäksi ne voivat vaikuttaa haitallisesti myös heidän pitkäaikaiseen kognitiiviseen kehitykseensä.

   

Toimivan ääniympäristön luominen

Tässä olivat huonot uutiset. Mutta hyviäkin uutisia on. Ensinnäkin se, että luokkatilojen ei tarvitse olla täysin hiljaisia. Pieni taustaääni voi olla jopa hyödyksi, koska kuulomme on edelleen sopeutunut elämään luonnossa, joka ei tietysti koskaan ole täysin äänetön. Lisäksi on mahdollista luoda melko yksinkertaisin keinoin kouluun toimivia ääniympäristöjä ja paikkoja erityyppisiä aktiviteetteja varten.

Parasta olisi tietysti, jos akustiikkakysymykset mietittäisiin jo koulun rakennusvaiheessa esimerkiksi ottamalla yhteyttä akustiikan asiantuntijoihin jo prosessin varhaisessa vaiheessa. Mutta akustiikkaa voidaan parantaa myös vanhoissa rakennuksissa.

Erilaiset tekstiilit vaimentavat ääntä ja vähentävät häiriöitä, joten matoilla, verhoilla ja pehmeillä huonekaluilla on positiivinen vaikutus ääniympäristöön. Akustiikkalevyt pöytien pinnoissa, pehmeät pyörät tuoleissa ja pehmeästi sulkeutuvat laatikot ja ovet ovat muita esimerkkejä yksinkertaisista toimenpiteistä. Siirrettävillä ääntä vaimentavilla sermeillä voidaan luoda tilapäisiä rauhallisia saarekkeita keskittymistä vaativaan työskentelyyn tai projektipohjaisiin ryhmätöihin. Ja silloin, kun halutaan todella hyvä vaikutus, seinä- ja kattoseinäkkeet ovat hyviä apuvälineitä.

   

Hyvä akustiikka on kannattava valinta

Mutta onko se kallista? Se riippuu tietysti suhtautumisesta, mutta lyhyt vastaus on: Ei. Oikein tekeminen ei maksa enempää kuin väärin tekeminen. Päinvastoin. Etenkään, jos sitä punnitaan parempien oppimistulosten ja pitkäaikaisesta kansantaloudellisesta näkökulmasta.

Kaksi ruotsalaista asiantuntijaa* on vieläpä tehnyt yksinkertaisen laskuesimerkin, jossa on käytetty lähtökohtana WHO:lta saatuja lukuja. Ne perustuvat lukuihin oppimisen heikkenemisestä liian korkeiden melutasojen vuoksi. He muuttavat luvut menetetyksi opetusajaksi ja kertovat sen opettajan palkalla – ja päätyvät johtopäätökseen, että Ruotsin koulujen huono akustiikka maksaa joka vuosi noin 1,4 miljardia kruunua.

Vertaa tätä alun räikeisiin vertailuihin. Jos valaistus lakkaa toimimasta tai kirjasta puuttuu sivuja, on itsestään selvää, että on syytä antaa hälytys ja tehdä asialle jotain. Yhtä itsestään selvää pitäisi kai olla, että koulun toimimattomaan akustiikkaan pitää reagoida?

* Gävlen korkeakoulun ympäristöpsykologian emeritusprofessori Staffan Hygge ja Gävlen korkeakoulun lehtori Robert Ljung.

    

"Pienillä asioilla on usein suuri vaikutus pyrittäessä parantamaan luokkahuoneen ääniympäristöä. Toiminnalliset ratkaisut, kuten pehmeästi sulkeutuvat laatikot ja kaapit tai tuolien pyörät, poistavat tehokkaasti monia luokkahuoneessa päivän aikana syntyviä häiritseviä ääniä. Pidämme hyvän ääniympäristön luomista erittäin tärkeänä tekijänä hyvän työympäristön aikaansaamisessa sekä opettajille että oppilaille."

Anders Larsson, Next Education Concept Manager, Kinnarps AB

Kymmenen vinkkiä luokkahuoneen akustiikan parantamiseen

1.

school_acoustics_1.jpg

Siirrettävät pyörälliset seinäkkeet tilan jakamiseen ryhmätöitä varten auttavat vähentämään häiritseviä ääniä ja tekevät oppimisympäristöstä joustavamman.

2.

school_acoustics_2.jpg

Ääntä vaimentavat seinäkkeet ovat tehokkaita yleisesti paremman ääniympäristön luojina.

3.

school_acoustics_3.jpg

Akustiikkalevyillä varustetut pöydät vähentävät esimerkiksi kynistä johtuvia häiritseviä ääniä luokkahuoneessa. Tason alle asennettavat äänenvaimentimet vangitsevat ja imevät ääniä koko huoneesta, esimerkiksi kirskuvista tuolinjaloista.

4.

school_acoustics_4.jpg

Tuolien ja pöytien pyörät vähentävät ärsyttäviä kirskumisääniä.

5.

school_acoustics_5.jpg

Lattiamatto vaimentaa kaikkia ääniä ja vähentää ennen kaikkea askeleista ja huonekaluista aiheutuvia ääniä.

6.

school_acoustics_6.jpg

Verhot vaimentavat ääniä ja tekevät myös huoneesta visuaalisesti pehmeämmän ja miellyttävämmän.

7.

school_acoustics_7.jpg

Pehmeissä kalusteissa on mukava istua, ja niillä on yleisesti ääntä vaimentava vaikutus.

8.

school_acoustics_8.jpg

Ääntä vaimentava sisäkatto tekee ihmeitä ääniympäristölle.

9.

school_acoustics_9.jpg

Pehmeästi sulkeutuvat luukut ja laatikot vähentävät kolinaa luokkahuoneessa. Lisäksi niillä on kauttaaltaan rauhoittava vaikutus.

10.

school_acoustics_10.jpg

Erilliset työpisteet keskittyneeseen yksilötyöskentelyyn tai ryhmätöihin vähentävät häiritseviä ääniä ja parantavat tehtävään keskittymistä.

Haluatko lisätietoja siitä, miten voimme auttaa hyvän ääniympäristön luomisessa?

Ota yhteyttä

Liittyviä tuotteita

Vibe

Vibe

Vibe Akustiikkapaneelit

141 Värit & Materiaalit | 27 Varianttia

Vibe

Vibe

Vibe Lattiaseinäkkeet

141 Värit & Materiaalit | 110 Varianttia

Xact

Xact

323 Värit & Materiaalit | 16 Varianttia

Fields

Fields

297 Värit & Materiaalit | 23 Varianttia

Tarjoamme apua työympäristön muutoksen toteutuksessa.
Alusta loppuun saakka.

Etsitkö tiettyä tuotetta? Haluatko ratkaisun, joka on juuri sinun toimintasi näköinen? Vai tarvitsetko vain selkeitä tietoja siitä mitä meillä on tarjottavana? Ota yhteyttä - olemme valmiina palvelemaan sinua.