MONITILATOIMISTO - TYÖYMPÄRISTÖ TEHTÄVIEN MUKAAN

Parempaa keskittymistä ja enemmän työn iloa

Uudessa ajattelutaloudessa tärkeintä ei enää ole osaaminen, vaan sen sijaan osaamista on ymmärrettävä, ja pystyttävä yhdistelemään näennäisesti täysin erilaisia ideoita uusiksi innovatiivisiksi konsepteiksi ja ratkaisuiksi. Se vaatii keskittymistä. Mutta koska meitä jatkuvasti häiritään työpaikalla, vaikutus on pikemminkin päinvastainen. Ja mitä enemmän häiriöitä, sitä enemmän työntekijöiden tuottavuus ja motivaatio heikkenevät. 

 

Miten tämä on mahdollista?

Avotoimistot

Muutos on tapahtunut vähitellen – mutta siirtymä omista toimistohuoneista avoimiin toimistoympäristöihin muodostui lähtölaukaukseksi. Avotoimistoilla on lukuisia etuja, koska ne tarjoavat usein hyvät edellytykset luovuudelle ja ideoihin perustuvalle ryhmätyöskentelylle. Markkinoilla, joilla toimistotilojen vuokrat ovat pilvissä, avotoimistoista on myös tullut suosittuja, koska ne säästävät arvokasta toimistopinta-alaa. Avotoimistoilla on kuitenkin myös rajoituksensa, koska avoimuus tuo tullessaan useita häiriötekijöitä. Keskittymistä vaativien työtehtävien suorittamisesta tulee vaikeaa jatkuvien keskeytysten vuoksi.

Uusi tekniikka

Tekniikka on toinen usein keskittymistä haittaava tekijä. Miten paljon häiriöitä aiheutuu, riippuu työtehtävistä, mutta sähköposti, tekstiviestit ja jatkuvat ilmoitukset sosiaalisesta mediasta vaikuttavat useimpiin meistä. Työnteosta tulee pirstaleista ja turhan monimutkaista. 

Kokoukset

Käsi sydämelle – kuinka monta työtapaamista sinulla on viikossa? Vaikka kokoukset ovat tehokkaita ja rakentavia, niihin kuluu myös melkoisesti aikaa ja ne aiheuttavat usein hankalia katkoksia juuri, kun olet päässyt vauhtiin tehtävässäsi.

Johtopäätös: Keskustelut, ryhmätyöt ja kokoukset ovat jatkossakin tärkeä osa työelämää. Mutta mahdollisuus työskennellä keskittyneesti ja häiriöittä on tarpeen, jotta työhön saadaan syntymään "flow" ja saadaan luotua edellytyksiä työntekijöiden kehittymiselle.

MONITILAtoimisto on hyvä ratkaisu

Activity Based Working – eli toimintoperusteinen toimisto – tarjoaa erilaisia ratkaisuja erilaisiin työtehtäviin ja onkin osoittautunut tehokkaaksi tavaksi lisätä ihmisen luovuutta ja suorituskykyä työssä. Kiinteiden työpisteiden sijasta työntekijät voivat valita useista erilaisista, ergonomisesti oikeista ympäristöistä riippuen siitä, millaista työtä he tällä hetkellä tekevät; hiljaiset huoneet erillisyyteen ja keskittyneeseen työskentelyyn, avoimet tai suljetut kokoustilat sekä projektitilat ovat vain muutamia esimerkkejä.

Sisään- vai ulospäin suuntautunut?

Monitilatoimistossa on mahdollista täyttää persoonallisuudeltaan erilaisten ihmisten tarpeet. Jotkut ovat sisäänpäin suuntautuneita ja toivovat rauhallisia ja hiljaisia ympäristöjä voidakseen keskittyä. Toiset taas ovat ulospäin suuntautuneita ja luovimmillaan ryhmäympäristöissä ja tapaamisissa muiden kanssa.

Lisää tehokkuutta työpaikalle

Ympäristöillä, joissa työntekijöillä on aina vaihtoehtoja sen suhteen, miten ja missä he haluavat tehdä työnsä, on ollut positiivinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin. Superlabin tutkimus osoittaa itse asiassa, että työskentely toimintoperusteisessa toimistossa on 14 kertaa tehokkaampaa kuin perinteisessä toimistokopissa. Kinnarpsin Next Office -konsepti on uusien työpisteiden luomiseen tähtäävä inspiroiva prosessi, jossa toimintoperusteinen työskentelytapa voi olla osa ratkaisua. 

 

TIETOJA LYHYESTI:

• 22 % työntekijöistä siirtyy paikkaan, jossa voivat olla häiriöittä, halutessaan olla tuottoisia.

• 28 % avokonttoreissa istuvista työntekijöistä pyrkii saamaan aikaan rauhaa musiikin ja kuulokkeiden avulla.

Lähde: Manpowerin ja Kairos Futuren tutkimus.