Älykäs ja muuntuva nykytoimiston säilytysjärjestelmä

Uudet tavat tehdä työtä ja digitaalisen teknologian kehittyminen ovat merkittävästi muuttaneet säilytyskalusteiden tarvetta nykytoimistoissa. Taakse ovat jääneet pitkät mappien täyttämät hyllyt, kirjat ja paperipinot, jotka tapasivat komistaa toimistojamme. Trendi on vaihtunut suurista ja henkilökohtaisista pienempiin ja joustavampiin yhteisiin säilytinratkaisuihin, jotka tarjoavat paljon muutakin kuin vain säilytystilaa.

Toimisto on edelleen tekemisen keskus

Huolimatta hybrideistä työmenetelmistä, fyysinen toimisto säilyy toimintojen keskuksena useimmissa organisaatioissa. Se on paikka, jossa arvot heijastuvat, luovuus virtaa ja kulttuuri kehittyy ja kukoistaa. Toimisto on paikka, jossa uusi työntekijä kaikkein helpoimmin sulautuu mukaan toimintaan ja ennen kaikkea, organisaation brändi tulee näkyväksi sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Ei ole epäilystä toimiston tärkeydestä, mutta houkuttavan työympäristön luomiseksi fyysisen ympäristön tulee sopia työntekijöiden tarpeisiin ja tukea organisaation työtapoja.

Modernit säilytysratkaisut osana työnkulkua

Henrik Axell, Head of Workplace Strategy, Kinnarps Ab, auttaa organisaatioita luomaan räätälöityjä työympäristöjä. Yli 400 tehdyn työympäristöanalyysin antamassa valossa hän on todistanut muutosta perinteisistä toimistoista moderneihin työympäristöihin, joita näemme tänään. Tarve opitoimoida tilojen jokainen neliömetri on kasvanut ja tänä päivänä erilaisten keskittymistä, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä edistävien tilojen tarve on ilmeinen. Tasapainon löytäminen näiden erilaisten tilojen välillä sekä houkuttelevan ja toiminnallisen toimiston luomisessa, on nostanut monitoimisen säilytyskalusteratkaisun tärkeäksi tekijäksi sisustussuunnitelmassa.  

“Tilat, joissa spontaanit kohtaamiset voivat tapahtua, ovat hyödylliset luodessaan eloa ja liikettä työympäristöön, rikkoen rajoja eri osastojen väliltä. Modernin säilytysratkaisun avulla voi tehokkasti luoda tämän tyyppisiä tiloja!”

Henrik Axell, Head of Workplace Strategy, Kinnarps

Dynaamiset työympäristöt

Tilat, joissa satunnaisia kohtaamisia voi tapahtua, ovat hyödyksi työympäristölle lisäten toimistoon eloisuutta ja liikettä ja rikkomalla rajoja eri osastojen välillä. Modernilla säilytysjärjestelmällä voi tehokkaasti luoda tällaisia tiloja!

Joustavuus

Nykytoimiston keskiössä on usein joustavuus ja liikkuvuus. Moduuliset ja monitoimiset kalusteet, joita voi muokata, sopivat muuttuviin tarpeisiin ja ovat oivallinen tapa turvata tilojen pitkä käyttöikä.

Monitoimisuus

Tarve tehostaa pinta-alan käyttöä on kasvanut, mutta se ei välttämättä tarkoita tiivistämistä. Kyse on siitä miten tilaa voidaan optimoida ja luoda toimisto, joka tehokkaammin vastaa organisaatioin tarpeisiin. Monitoiminen säilytysratkaisu on tehokas väline tilan käytön parantamisessa.

3 vinkkiä parhaan hyödyn saamiseksi säilytysratkaisusta!

1. Käytä säilyttimiä luovasti

Monitoiminen säilytysratkaisu voi luoda tiloihin dynaamisuutta, esimerkiksi toimimalla kokoontumispaikkana tai tilanjakajana.

2. Optimoi tiloja säilyttimien avulla

Valitsemalla säilytysratkaisuja, jotka toimivat myös esimerkiksi projektipaikkana, istuinalueena tai vaatesäilyttiminä, voi tilan käyttöä sujuvoittaa.

3. Valitse tulevaisuus-kestävä säilytysratkaisu

Modulaarinen säilytinjärjestelmä, jota voidaan muunnella ja uudelleenjärjestellä tapeen mukaan, on pitkäikäinen ratkaistu.

Capacity vie säilyttämisen uudelle tasolle

Yhdessä tiiminsä kanssa Per Enskär, Category Product Manager, Kinnarps Ab, on kehittänyt toimistoihin uuden sukupolven säilytysratkaisun. Näin hän kertoo ideasta, joka on Capacity-säilytyskalusteiden taustalla:

”Näimme selkeän tarpeen säilytysratkaisulle, joka voisi olla luonnollisena osana työnkulussa. Joustava uuden ajan järjestelmä, joka yhdistäisi sekä jaetun että henkilökohtaisen säilyttämisen ja lokerot, istuimet, tilanjakajat sekä vaatekaapit, samaan sarjaan.”

Capacity esittelee uuden tavan yhdistää säilyttäminen osaksi toimistoa. Erilaiset moduulit voidaan helposti sijoittaa osaksi työnkulkua – käytettäväksi projektitilana, tilanjakajana tai kohtaamispaikkana.

Sarjassa on saatavana laaja valikoima petsivärejä ja kankaita, mikä jättää paljon tilaa persoonallisten ilmaisujen luomiseen kasvien ja muiden sisustuselementien avulla.

PerEnskar.jpg

Per Enskär, Category Product Manager, Kinnarps