Olemme kehittyneet reagoimaan aistiärsykkeisiin ja nämä kokemukset vaikuttavat hyvinvointiimme ja tuottavuuteemme. Työtilan on vähennettävä haitallista aistien stimulaatiota ja lisättävä virkistäviä aistikokemuksia, joilla parannetaan hyvinvointia ja tuottavuutta. Äänet voivat esimerkiksi antaa meille energiaa mutta melu voi myös aiheuttaa päänsärkyä ja keskittymisongelmia, joista aiheutuu niska- ja hartiakipuja.1 Melun vähentäminen voi parantaa tuottavuutta, sillä vähemmän melua laskee stressiä ja sairastumista ja auttaa työntekijöitä työskentelemään täysillä2. Valaistus ja ilmanlaatu ovat myös tärkeitä asioita - huono ilmastointi voi laskea tuottavuutta jopa 15 %.3

1 https://www.kinnarps.se/Kunskap/the-quiet-revolution/

2 Bort med bullret - en bra ljudmiljö lånar sig. ADI 598, Arbetsmiljöverket

3 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1

Lisää vinkkejä