Työtilan suunnitteleminen työntekijöiden tarpeiden mukaan on tärkeää, koska tuottavat työntekijät ovat kilpailtu resurssi. Tapa, jolla työntekijät ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja työtilassa, muokkaa heidän työnsä laatua. Kun ihmiset työskentelevät turvallisesti ja nauttivat työstään, he tuntevat olonsa hyväksi ja ovat tehokkaampia! Kolmasosa näyttöpäätteellä työskentelevistä on ilmoittanut selkä- ja niskakivuista.1
Stressi ja työkuormitus vaikuttavat merkittävästi työperäisiin terveysongelmiin2. Työntekijän sairauspoissaolo maksaa noin 2740 SEK (270 euroa) päivää kohti3 mutta ergonominen työtila voi vähentää merkittävästi sairauspoissaoloja, joita aiheutuu huonoista fyysisistä tai psykososiaalisista työympäristöistä4.

1 Magazine Välfärd, 2005:4, Statistiska Centralbyrån
2 https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/belasta-ratt-vid-bildskarmen-och-i-den-digitala-miljon-broschyr-adi524.pdf
3 https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/dolda-faror-i-arbetsmiljon/#nr1

Lisää vinkkejä