Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja, ja positiivinen vuorovaikutus lisää hyvinvoinnin tunnettamme. Kollegoiden kanssa luomamme positiiviset yhteydet ovat tärkeä osa tuottavassa työssä vaadittua yhteistyöhenkeä. 1 Kun luomme positiivisia yhteyksiä, pidämme töihin tulosta ja tuottavuus kasvaa! Työtilat ovat muuttumassa yhä monimuotoisemmiksi, joten on tärkeää luoda tiloja, joissa eri taustoista tulevat ja eri työskentelytapoja edustavat työntekijät voivat työskennellä yhdessä. Toiminnalliset kahvio- ja keittiötilat sopivat hyvin lyhyisiin tapaamisiin ja luovat työntekijöille yhteisen tilan rentoutua ja tutustua toisiinsa. Pääasiallisten työtilojen vieressä olevat kokoustilat ovat sopivia ideointiin. Työntekijöillä on mahdollisuus varata tila virallisempia tapaamisia varten.

1. E.D. Heaphy, J.E. Dutton, “Positive social interactions and the human body at work: linking organizations and physiology” Academy of Management Review 2008, Vol. 33, No. 1, 137–162.

Ideoita ja vinkkejä!

  • Nimitä yhteisöpäällikkö luomaan työntekijöille yhteisiä tapahtumia
  • Kun työntekijöiden annetaan päättää yhteisten alueiden säännöt, heidän omistajuudentunteensa kasvaa
  • Neuvotteluhuoneet luovat varattavia tiloja kokoontumisille ja uusille yrityskontakteille

Lisää vinkkejä