Värit vaikuttavat vointiimme ja suorituskykyymme

Arkipäiväämme ympäröivillä väreillä ei ole pelkästään esteettinen merkitys. Ne vaikuttavat kokemuksiimme, käyttäytymiseemme ja suorituksiimme sekä auttavat meitä liikkumaan fyysisessä ympäristössä. Tietoinen työskentely värien kanssa luo pohjan hyvinvoinnille, turvallisuudelle, luovuudelle ja tehokkuudelle.

Värien merkitys

Useat psykologit ovat tutkineet värejä ja niiden merkitystä ja todenneet, että värit koetaan eri tavalla ja ne aiheuttavat jonkinlaisen reaktion useimmissa ihmisissä. On kuitenkin ollut vaikeaa selvittää tarkkaan, mitä tunteita värit meissä herättävät, koska se riippuu tietyiltä osin myös kulttuurista, ajasta ja paikasta. Mutta vaikka mielipiteet värien vaikutuksista meihin jakautuvat, voidaan olla yhtä mieltä siitä, että niillä on suuri merkitys ja että ne usein ohjaavat meitä enemmän kuin uskommekaan. Tiedämme, että ihmisen värikäsitys on limbisessä järjestelmässä, eli aivojen osassa, joka käsittelee mm. aistiärsykkeitä ja alitajuisia ajatuksia. Se itsessään osoittaa, että värikokemuksemme liittyy vahvasti kykyymme käsitellä tunteita, oppia uusia asioita ja lisätä motivaatiotamme. Siksi on tärkeää miettiä, mitä toimintoja ympäristössä on tarkoitus harjoittaa, jotta voidaan valita oikea väri, joka kannustaa näihin toimintoihin. Tämä lisää mahdollisuuksia luoda tai muuttaa käyttäytymistä.

Värit ovat yksi monista ergonomisista tekijöistä, joiden on toimittava yhteen ympäristössä, jotta se edistäisi hyvinvointia, luovuutta ja tuottavuutta. Yhdessä pohjaratkaisun, kalusteiden, akustiikan, valaistuksen ja ilman sekä organisatoristen ja sosiaalisten tekijöiden kanssa syntyy kokonaisvaikutelma työympäristöstä. Lue lisää holistisesta ergonomiasta.

Luonnon värit näyttävät tietä ajattomaan ja kestävään

Trendikkäät ja juuri tällä hetkellä hyvännäköiset tuotteet voivat olla epätuottavia. Värivalinnat on hyvä perustaa siihen, mitä aiot tehdä, mitä haluat saavuttaa ja millaisia ihmisiä ympäristössäsi on. Ajattomat värit valitaan asiayhteyden mukaan, ja ne lopulta kasvattavat sijoituksen arvoa. Oikea värivalinta oikeassa paikassa vähentää myös kulumista ja huoltotarvetta. Monet merkit viittaavat siihen, että luonnon oman väriskaalan lähellä olevilla väreillä, kuten vihreillä ja maanläheisillä sävyillä, on erityinen vaikutus ihmisten kykyyn palautua, ja ne sopivat siksi useimpiin työympäristöihin. Maanläheiset ja hillityt sävy sävyyn värit luovat rauhallisen tunnelman. Niitä on helppo yhdistellä keskenään, ja ne säilyttävät harmonisen vaikutelmansa. Silloin myös eri tilojen kalusteet on helppo yhdistää tarpeiden mukaan. Näin syntyy ympäristö, joka on joustava ja kestävä pitkällä aikavälillä.

Värien valinta - viisi vinkkiä

1.

Käytä värejä valitessasi tilan tarkoitusta lähtökohtana, ei henkilökohtaista makua tai trendejä.

2.

Maanläheiset ja hillityt sävyt luovat yhtenäisen ja harmonisen kokonaisvaikutelman ja tekevät myös kalusteyhdistelmien muuttamisesta tarpeen mukaan helppoa.

3.

Käytä väriä merkitsemään eri vyöhykkeitä ja helpottamaan navigointia.

4.

Huomioi kontrastivaikutus toimintojen tai toivotun käyttäytymisen vahvistamiseksi.

5.

Vältä useiden yhtä kirkkaiden värien tai kuvioiden yhdistämistä suurille pinnoille. Ne voivat aiheuttaa haitallista häiriötä.

Eri värit vaikuttavat eri tavoin

Värit vaikuttavat kaikkeen mielialasta neurofysiologisiin reaktioihin. Jotkut värit voivat kutsua keskusteluun, sykkeeseen tai aktiivisuuteen, kun taas toiset värit ohjaavat hiljaisuuteen, tyyneyteen tai pohdiskeluun. Värit vaikuttavat tietysti kaikkiin yksilöihin eri tavalla, ja makutottumukset vaihtelevat sen mukaan, keneltä kysytään. Toisin sanoen, ennen värien valitsemista on erittäin tärkeää tietää, ketkä viettävät aikaa ympäristöissä ja mitä aktiviteetteja he suorittavat.
 
Väri ei ole vain väri. On tärkeää pitää mielessä, että se voi olla kylmä tai lämmin ja saatavana useissa eri sävyissä. Vihreä ei siis ole pelkästään kaunista, vaan se voi olla jotain aivan muuta riippuen värin, sävyn, valon, kylmyyden, lämmön ja kontrastin vuorovaikutuksesta. Pienet erot voivat muuttaa huoneen tunnelmaa ja mittasuhteita. Puhtaalla pinnalla tietyltä näyttävä väri voi antaa aivan toisenlaisen vaikutelman kun sitä käytetään jonkun tilan sisustuksessa. Vaikutelma voi muuttua myös päivänvalon ja valaistuksen mukaan. Lisäksi värit vaikuttavat toisiinsa, kun ne nähdään yhdessä. Tämä voi muuttaa käsitystä huoneen korkeudesta, leveydestä, syvyydestä, tasapainosta ja suunnasta.
 
Valo ja lämpö vaikuttavat paljolti siihen, miten ihmiset näkevät värit. Huoneen väri ja kokonaisvaikutelma voivat muuttua merkittävästi valaistusta muutettaessa. Vuorokaudenaika on myös ratkaiseva sen kannalta, miten ihmiset näkevät värin. Sininen väri kylmänä ja pilvisenä talvipäivänä voi tuntua aivan erilaiselta siniseltä, kun aurinko osuu väriin ja lämmittää huonetta. Vaaleat värit imevät valoa ulkopuolelta, mikä piristää päiväämme. Tummemmat värit sen sijaan pysäyttävät valon, joten ne tulee sijoittaa harkiten. On olemassa tutkimuksia, jotka osoittavat, että viileitä värejä arvioidaan yleensä kielteisemmin ja lämpimiä värejä myönteisemmin, mutta kylmät, viileät värit alentavat verenpainetta ja auttavat keskittymään.

Väriopas

Ihmissilmä erottaa noin 10 miljoonaa eri värisävyä. Mistä siis tiedät, mitä värejä kannattaa käyttää ympäristöissäsi? Alla olevassa värioppaassa on joitakin yleisiä ohjeita värien valinnasta ja niiden vaikutuksesta ihmiseen.

Vihreä, sininen ja beige keskittymisen avuksi

Yleisesti voidaan sanoa, että viileät värit, kuten vaalean vihreän, sinisen ja beigen sävyt, ovat suositeltavampia, jos työskentelet pitkiä aikoja keskittyneesti. Vaaleat värit imevät enemmän valoa ulkopuolelta, mikä piristää meitä päivän aikana. Vihreät sävyt symboloivat myös luontoa ja rentouttavat ja virkistävät luonnollisesti.

Keltaisen sävyt edistävät luovuutta

Keltainen on yleinen aurinkosymboli, joka yhdistetään usein optimismiin ja iloon. Se kiinnittää huomiomme, ja sen sanotaan terävöittävän muistiamme ja ajatteluamme. Keltaiset sävyt antavat energiaa ja saavat ihmiset puhumaan. Siksi niitä kannattaa käyttää luovuutta edistävissä tiloissa. Keltainen on myös hyvä tapa herättää huomiota ja luoda kontrastia. Vältä kuitenkin teräviä keltaisen sävyjä, jotka voivat ärsyttää näköaistia ja tuntua epämukavilta voimakkana annoksina.

Sininen tuo turvallisuutta ja rauhaa

Siniset sävyt kertovat rauhasta ja hiljaisuudesta. Ne auttavat meitä rentoutumaan ja edistävät rauhallista käyttäytymistä. Tutkimukset osoittavat, että hengitämme rauhallisemmin ja räpyttelemme vähemmän sinisissä ympäristöissä. Sininen tuo myös luottamusta ja varmuutta. Käytä sinisiä sävyjä luodaksesi rauhallista ja harmonista tunnelmaa.

Punainen herättää tunteita eri tavoin

Punainen väri kiinnittää huomiomme nopeasti, stimuloi ja saa sydämemme sykkimään nopeammin. Punaisia sävyjä tulee kuitenkin käyttää kohtuudella, sillä ne voivat myös aiheuttaa vihaisuutta ja paniikkia. Se itsessään voi johtaa verenpaineen ja kortisolitason kohoamiseen, mikä on stressin merkki. Punaisen ja keltaisen sävyt voivat kuitenkin sopia hyvin ympäristöihin, joissa halutaan edistää aktiivisuutta ja energiaa. Lounashuoneissa on jopa etua lämpimistä sävyistä, jotka nousevat kohti oranssia tai kalpeaa punaista, sillä monet merkit viittaavat siihen, että se stimuloi makuaistia. Dementiaa sairastavilla on havaittu, että lämpimät ja pehmeät punaisen eri sävyt tuovat rauhaa.

Väri vs. sävykkyys

Ympäristöä sisustettaessa värivalinnoilla on siis keskeinen rooli, mutta kyse on muustakin, kuin vain oikean värin valinnasta. Myös sävykkyys on otettava huomioon. Yksinkertaistettuna värit ovat vihreä tai sininen ja sävykkyys on itse vihreän tai sinisen intensiteetti. Sävy ilmaisee siis värin väritäyteläisyyden tai intensiteetin. Käsitettä käytetään lähinnä NCS-asteikolla (Natural Color System®) ja se merkitään värikoodissa c-kirjaimella sataportaisella asteikolla. Kahden värin sävykkyys voi olla sama, mutta niiden mustan ja valkoisen määrät voivat vaihdella. Mitä vähemmän sävykkyyttä, sitä enemmän kyseinen väri vastaa harmaasävyä. Sävykkyyden 99 keltainen väri on voimakkaan keltainen ja sävykkyyden 5 keltainen on vivahtaa harmaaseen. Samankaltaiset värit voidaan siten kokea täysin eri tavoin sävykkyydestä riippuen. Tutkimukset osoittavat, että voimakkaammat sävyt herättävät vahvempia tunteita, olivatpa ne sitten negatiivisia tai positiivisia.

Arjen kontrastit

Värin valinta vaikuttaa siis siihen, miten ihmiset toimivat eri tilanteissa ja ympäristöissä. Kaikki riippuu siitä, keitä ihmisiä oleskelee ympäristössäsi, mitä aktiviteetteja heidän on suoritettava ja mitä haluat ihmisten tekevän ja tuntevan. Värit ovat siis tapa ohjata ihmisiä määrättyyn suuntaan tai vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä. Esimerkkinä voidaan mainita, että erilaiset vyöhykkeet tai tehtäväpaikat voidaan merkitä käyttämällä yhtenäistä väriskaalaa. Se helpottaa löytämistä ja kaikki tietävät, mitä tapaa kyseisellä alueella sovelletaan. Harkitut värivalinnat voivat siis parantaa ympäristön turvallisuutta, selkeyttä ja navigointia.

Toinen tärkeä tekijä ympäristössä orientoitumisen kannalta on kontrastien esiintyminen. Kontrasteilla voidaan korostaa tai piilottaa pintoja. Käsinojalla voi esimerkiksi olla kontrastiväri sen osoittamiseksi, että sillä on tärkeä tehtävä. Toisaalta oven voi maalata seinän väriseksi sen piilottamiseksi ja merkiksi, että tätä ovea ei käytetä. Poikkeavan värinen ovi voi päinvastoin viestiä selkeästi, että sinne on mentävä. Kontrastivärinen matto voi myös merkitä vyöhykkeen ja kutsua määrätynlaiseen toimintaan.

Värivalinnat eri ympäristöissä

office.jpg

Toimiston värivalinnat

 • Käytä väriä eri alueiden merkitsemiseen ja tilan navigoinnin helpottamiseen.
 • Maanläheisten värien eri sävyjen väriskaala helpottaa kalusteiden siirtelyä ja yhdistelyä tilassa harmonista kokonaisvaikutelmaa rikkomatta.
 • Muista, että tummat värit pysäyttävät valon ja kompensoi sitä tarkoituksenmukaisella valaistuksella.
 • Anna suurempien pintojen olla rauhallisen yksivärisiä, jotta häiriötekijät vähenevät.
 • Muista, että vaaleat ja kiiltävät valoa heijastavat pinnat voivat häiritä silmää.

education.jpg

Oppimisympäristöjen värivalinnat

 • Vältä kuvioita, voimakkaita värejä ja liian monia eri värejä samassa tilassa häiriötekijöiden minimoimiseksi.
 • Merkitse tehtäväpaikat ja vyöhykkeet väreillä edistääksesi turvallisuutta ja opastusta.
 • Suunnittele tietoisesti, mitkä värit sopivat parhaiten millekin pinnalle. Muista esimerkiksi, että vaaleat sävyt ovat alttiimpia lialle kuin tummat.
 • Käytä kontrasteja kannustamaan erilaista käyttäytymistä, esimerkiksi erivärinen matto voi luoda kutsuvan vyöhykkeen.
 • Väritä sisustuksen yksittäiset pienet yksityiskohdat, kuten kaappien vetimet, suurten pintojen sijaan. Se tekee sisustuksesta kestävämmän ja joustavamman pitkällä aikavälillä ja minimoi visuaalista vaikutelmaa.

care.jpg

Värivalinnat hoivaympäristöissä

 • Vältä pastellisävyjä, sillä vanhemmat silmät eivät pysty havaitsemaan värejä samalla intensiteettillä kuin nuoremmat.
 • Käytä tietoisesti värien kontrasteja helpottamaan kulkemista eri tilojen ja kalusteryhmien välillä.
 • Vältä kuvioita, sillä dementiasta kärsivät ihmiset voivat kokea ne negatiivisena häiriötekijänä. Niiitä voidaan pitää esimerkiksi liikkuvina hyönteisinä.
 • Väriltään houkutteleva ja taustasta erottuva huonekalu on helpompi havaita ja sitä käytetään siksi enemmän. Päinvastoin käy, kun ovi maalataan seinän kanssa samanväriseksi, silloin se on piilossa ja ilmaisee, ettei se ole käytettävissä.
 • Vältä tummia mattoja vaalealla lattialla, sillä dementiapotilaat voivat kokea ne syviksi kuopiksi.

Tutustu holistiseen ergonomiaan

"Kinnarps Colour Studio on materiaalivalikoimamme toimistoihin, kouluihin ja hoivaympäristöihin. Sen fokuksena on kestävyys, laatu ja harmonisuus. Mallisto tarjoaa viehättäviä materiaaleja, joita on huolellisesti kokeiltu ja testattu sopimaan erityyppisissä ympäristöissä. Päämääränämme on tarjota valikoima, joka tekee helpoksi haluttujen vaikutelmien ja toiminnallisuuksien löytämisen. Puu, metalli, muovi ja kangas, värisävyt ja kuosit, joita on helppoa yhdistellä keskenään sekä muuhun sisustukseen."

Christina Wiklund, Colour, Material and Finish Manager, Kinnarps AB

Kysy Kinnarpsilta väreistä

Kinnarpsin kokonaisvaltainen näkemys värien merkityksestä ergonomiassa perustuu tieteeseen, kuten värioppiin ja väripsykologiaan, mutta myös pitkään kokemukseemme, joka ulottuu 1940-luvulle. Se tarjoaa turvaa ja varmuutta toimistossa, koulussa tai hoivaympäristössä. Tiedämme, että ergonomia paranee huomattavasti, jos painotat värien merkitystä ja pidät niitä tärkeänä osana sisustusta. Tutkimusten yhteenvedon ja Kinnarpsin ergonomiaosaamisen avulla voit olla varma, että emme arvaile, kun annamme suosituksia, neuvoja tai tuote-ehdotuksia, jotka liittyvät jollain tavalla väreihin. Huomioimme ergonomian kokonaisuuden ja yksityiskohdat.

Ota meihin yhteyttä

Lähteet

 • Väri, valo ja ihminen – ympäristöpsykologinen näkökulma, Rikard Küller
 • Värien kohtauspaikkana toimiva tila, Monica Billger 
 • Kuumaa ja kylmää pohjoisessa ja etelässä, Maud Hårleman
 • Värien tutkijat ja harjoittelijat – valo – huone", Karin Fridell Anter
 • Värien ja valon vaikutus – käyttäytymiset ja reaktiot, Thorbjörn Laike
 • Äärimmäinen opas toimistoväripsykologiaan, Ergonomic Trends 
 • Fyysinen oppimisympäristö – optimoi turvallisuuden, työrauhan ja oppimisen, Malin Valsö ja Frida Malmgren
 • Hoitoympäristön merkitys, Helle Wijk, Morgan Andersson, Anna Bengtsson, Ingegerd Bergbom ja Monica Berglund
 • Väriä ja valoa ihmisille – huoneessa, Karin Fridell Anter, Ulf Klarén, Leif Berggren, Monica Billger och Pär Duwe
 • Work week productivity, visual complexity, and individual environmental sensitivity in three offices of different color interiors, Nancy Kwallek, Kokyung Soon ja Carol M. Lewis
 • Goethen värioppi, Per Sällström