Kaikki kestävyyden sävyt

Raaka-aineiden ja muotoilun valinnasta pitkäikäiseen laatuun ja älykkääseen uudelleenkäyttöön. Kestävyys on itsestäänselvyys, kun Kinnarps kehittää kangasvalikoimaansa. ”Asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että kannamme vastuumme koko ketjussa”, sanoo Christina Calisir, Technical Manager Cover Materials.

Mikä on ehdottomasti tärkeintä siinä, että Kinnarpsin kankaat täyttävät yrityksen korkealle asetetut kestävyysvaatimukset?

”Ei ole mahdollista nostaa esiin vain yhtä asiaa tai prosessin vaihetta, sillä kokonaisuus ratkaisee, kuinka kestävä jokin kangas on. Kestävyys on monimutkainen osa-alue, ja meidän on otettava huomioon monta asiaa ja kaikki yksityiskohdat samanaikaisesti”, selventää Christina Calisir.

Järjestelmä valvontaa varten

Yritetään siis tehdä juuri niin ja seurataan ainakin muutamia prosessin vaiheita. Raaka-aineiden valinta on tietysti tärkeä alku, ja tässä asiassa Kinnarpsilla onkin tehokkaita työkaluja kankaiden ympäristövaikutusten arvioimiseksi.

”Noin puolet kankaistamme valmistetaan luonnonmateriaaleista, ja ne ovat luonnollisesti tulenkestäviä. Lisäksi kaikki vakiokankaamme täyttävät vastaavien markkinoidensa tiukimmatkin ympäristövaatimukset ja monissa tapauksissa myös turvallisuusvaatimukset”, sanoo Christina.

Kestäviin kankaisiin kuuluu myös pätevien toimittajien valinta, ja Kinnarps työskenteleekin tällä hetkellä pääosin eurooppalaisyritysten kanssa.

”Kokemuksemme on, että tällöin voimme valvoa paremmin kestävyyteen liittyviä näkökohtia, sillä käytämme samoja sääntöjä ja standardeja. Kyse on kuitenkin myös siitä, että toimitukset tapahtuvat nopeasti ja varmasti”, sanoo Christina Calisir.

Hän huomauttaa lisäksi, että kestävyystyöskentelyssä on kyse yhteisen vastuun ottamisesta ja että Kinnarpsin toimittajat tulisi nähdä pikemminkin yhteistyökumppaneina.

”Työskentelemme mielellämme tiiviisti muiden toimijoiden kanssa, sekä kalustealalla että sen ulkopuolella. Kyse on läpinäkyvyydestä ja oivalluksesta, että meidän on opittava toisiltamme.”

Estetiikkaa ja kulutuksenkestävyyttä

Eräs toinen askel polulla kohti kestävää tuotantoa on muotoilu. Siinä esteettisten näkökohtien tulisi toimia yhdessä esimerkiksi kankaan kulutuksenkestävyyden, jätteestä huolehtivan järjestelmän sekä käyttöiän lopussa käytettävien raaka-aineiden kierrätysrutiinien kanssa.

”Mikäli asiakas haluaa ja pystyy käyttämään tuotteitamme pitkään, tästä on vähemmän haittaa ympäristölle, joten tällä tavoin kuvioinnit, värit, laatu ja joustavuus liittyvät toisiinsa. Kaiken kaikkiaan kyse on siitä, että muotoilussa pitää ottaa huomioon kestävyys”, toteaa Christina Calisir.

Kinnarps on muun muassa kehittänyt työkaluja ja menetelmiä sekä saapuvien raaka-aineiden mahdollisimman suureen hyödyntämiseen että joka tapauksessa syntyvästä jätteestä huolehtimiseen. Osa kangasjätteestä käytetään esimerkiksi täytteeksi yrityksen moniin ääntä vaimentaviin elementteihin. 

Vastuu koko ketjusta

Valmistus- ja jakeluvaiheita koskevat samat tiukat kestävyysvaatimukset kuin kaikkia Kinnarpsin tuotteita. Samoin kuin mahdollisuuksia uudistaa, päivittää ja kierrättää, joiden tavoitteena on edistää kiertotalouteen siirtymistä.

”Tällä osa-alueella tapahtuu paljon, emmekä me koskaan tule valmiiksi. Tärkeintä onkin kantaa vastuu koko ketjusta ja yhdessä kumppaneiden, asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa kehittää pitkäaikaisesti kestäviä ratkaisuja”, sanoo Christina Calisir.

TIESITKÖ, ETTÄ:

69 %

Kinnarpsin valikoiman tekstiileistä on sertifioitu EU-ympäristömerkkijärjestelmän tai Oeko-Texin mukaisesti

96 %

Kinnarpsin jätemateriaalista kierrätetään tai se menee energiantuotantoon. 

  • 50 %

  • Kinnarpsin ääntä vaimentavista elementeistä koostuu kierrätysmateriaaleista, joista 25 % on oman tuotannon kangasjätettä. 
  • 79 %

  • Kinnarpsin korkean riskin toimittajista on tarkastettu.