KESTÄVYYDEN ON MUUTUTTAVA YKSINKERTAISEMMAKSI!

Trendi näkyy selkeästi kaikkialla maailmassa. Yhä useammat haluavat tehdä kestäviä valintoja. Ihmiset haluavat nähdä, millaisen muutoksen he tosiasiassa saavat aikaan – ja haluavat myös todisteita siitä. Siksi meidän on tehtävä kestävyyden toimintaperiaatteista ja tuotteiden valmistustavoista helpommin ymmärrettäviä. Valintojen tekemisen on oltava helpompaa!

Johanna Ljunggren, Sustainability manager

Nämä kolme tärkeää tekijää vievät kehitystä eteenpäin julkisten tilojen sisustamisessa:

1.

UUSI ASIAKASSUKUPOLVI 

Uusi sukupolvi asettaa uusia vaatimuksia yritysten kestävyystyölle. Tulevaisuuden päätöksentekijät eivät tyydy vain ostamaan merkintää, vaan haluavat konkreettisia faktoja.

2.

TIUKEMMAT HANKINTAVAATIMUKSET

Yhteiskunta, yritykset ja organisaatiot ovat alkaneet asettaa korkeampia kestävyysvaatimuksia hankinnoilleen. Tavarantoimittajille ei riitä ruutujen rastittaminen – heidän on myös pystyttävä osoittamaan, että valvonta ulottuu koko arvoketjuun.   

3.

LISÄÄ MERKINTÖJÄ 

Yhä useammat rakennuttajat haluavat rakennuksille kestävyyssertifioinnin, esimerkiksi LEED:in. Tällä on vaikutusta projektiin koko arvoketjun läpi aina kalusteiden ja muun sisustuksen valintaan.  

RATKAISUMME: THE BETTER EFFECT INDEX

The Better Effect Index on ensimmäinen kattava verkkotyökalu sinulle, joka haluat tehdä kestäviä valintoja. Työkalu auttaa sinua tunnistamaan erilaisia kestävyyskysymyksiä ja vertaamaan, kuinka tuotteet täyttävät vaatimukset. Olemme indeksoineet tuotteet kuuteen osa-alueeseen, joilla on suuri vaikutus kestävyystyössä. Sinun ja asiakkaidesi on siis helppo tehdä valintoja omasta mielestänne tärkeiden kysymysten pohjalta.

 

The Better Effext Index Online Tool

 

JOHANNA VINKKAA: NELJÄ KESTÄVYYSTRENDIÄ

Nopea kehitys on osoitus siitä, että kestävyys sitouttaa ja innoittaa. Kaikkialla putkahtelee esiin uusia, innovatiivisia ratkaisuja ja materiaaleja. Ympäristöjohtajamme Johanna Ljunggren vinkkaa vahvimmista tämän hetken trendeistä. 

HYVÄ TIETÄÄ:
    • The Better Effect Indexiä tullaan käyttämään kaikissa Kinnarps-konsernin tavaramerkeissä (Kinnarps, Drabert, MartinStoll, Materia, NC ja Skandiform).

    • The Better Effect Index perustuu avoimeen lähdekoodiin, mikä tarkoittaa, että kaikki – arkkitehdit, asiakkaat ja kilpailijat – voivat nähdä, miten olemme arvioineet tuotteitamme. 


JAKAMISTALOUS KASVAA

Suositut jakamistalouden sovellukset, kuten kimppakyydit ja muut jakamisratkaisut, tulevat osaksi arkea myös sisustusalalla. Toimistotilojen, -kalusteiden ja teknisten laitteistojen jakaminen pitää kustannukset kurissa samalla kun olemme taloudellisia resurssien suhteen.


UUDET MATERIAALIT

Muotiala toimii edelläkävijänä materiaalien kehittämisessä. Uusissa tekstiilimateriaaleissa testataan bambua tai ruotsalaisista havumetsistä saatavia kuituja. Nahkan asemesta käytetään ananaksen lehtiä ja meristä talteenotetusta muovijätteestä valmistetaan 3D-tulostettuja jalkineita. Tulemme pian näkemään innovatiivisia materiaaleja myös sisustusalalla.


VIRTUAL REALITY

VR-tekniikasta voi muodostua merkittävä hiilidioksidin tuotantoa laskeva tekijä. Sen sijaan, että matkustaisimme esittelytiloihin, messuille ja tuotantolaitoksille, voimme tarjota niiden asemesta VR-kokemuksen.


MATERIAALIEN LIISAUS JA UUDELLEENKÄYTTÖ

Osaamme entistä paremmin kierrättää materiaaleja eri alojen välillä ja eri yhteyksissä. Muoviteollisuudessa asiakkaat voivat liisata materiaaleja ja komponentteja eri tarkoituksia varten. Perussa ja Haitissa on otettu käyttöön ”muovipankkeja”, joihin paikalliset voivat jättää muovijätteensä kierrätykseen ja saada maksun työkaluina ja materiaaleina.