Koulukalusteiden on kannustettava liikkumaan

Koulumaailman uusin trendi on nimeltään Learn with Brain and Body (LEARN BNB). Asiantuntijat ja tutkijat ovat todenneet, että oppiminen helpottuu fyysisen aktiivisuuden kautta ja että oppimisympäristöt ja opetus on tärkeää mukauttaa siihen sopiviksi. Enää ei riitä työskentely pelkillä aivoilla, vaan osallistaa pitää myös koko keho.

Fyysinen aktiivisuus johtaa parempaan oppimiseen

Erään Pohjoismaiden ministerineuvoston raportin mukaan 68 % ruotsalaisista koululaisista ei harrasta liikuntaa. Tulevaisuus näyttää kuitenkin valoisammalta. Oppimisympäristöihin perehtyneiden asiantuntijoiden kanssa yhdessä toteutettu Kinnarpsin trendiraportti tulevaisuuden oppimisympäristöistä viittaa siihen, että koko kehon käyttö opetuksessa tulee lisääntymään. Learn BNB on yksi trendeistä, jotka tulevat suurelta osin vaikuttamaan oppimisympäristöihimme. Trendi on monella tavalla tärkeä, sillä älyllinen oppiminen helpottuu, kun kehoa osaa käsitellä kunnolla. Learn with Brain and Body tarkoittaa sitä, että työskentely pelkillä aivoilla ei riitä, vaan myös koko keho pitää osallistaa. Luokkahuoneliikunta ja hiljaiset kalusteet ovat siksi yleistyviä trendejä kouluissamme.

 ”Fyysinen aktiivisuus parantaa terveyden lisäksi myös kognitiivisia kykyjä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Lapset viettävät suurimman osan kahdesta ensimmäisestä vuosikymmenestään koulussa. Siksi kouluilla on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa lasten fyysisen aktivisuuden tasoihin ja edistää terveitä elämäntapoja esimerkiksi luomalla fyysistä aktiivisuutta edistäviä ympäristöjä ja ottamalla käyttöön toiminnallisia taukoja oppituntien aikana”, sanoo Daniel Berglind, Karoliinisen instituutin tutkija.

Teknologiaa ja sisustusta

Learn BNB asettaa uusia vaatimuksia sekä tuotteille että ympäristöille, jotta ne olisivat hiljaisia ja samalla edistäisivät liikkumista. Tällaisia ovat muun muassa keinutoiminnolla varustetut tuolit ja hiljaiset lattiat. Raportista selviää myös, että teknologia ja ”Internet of Things” (IoT) edistävät tulevaisuudessa liikkumista luokkahuoneissa antureilla, jotka muuttavat kalusteiden säätöjä ja kannustavat oppilaita nousemaan ylös, kun he ovat istuneet paikallaan pitkän aikaa. Learn BNB:n myötä dynaamisuus ja liikkuminen lisääntyvät tilassa oppimisen stimuloimiseksi. Tällöin on tärkeää, että sisustus on joustava, jotta sitä voi mukauttaa yksilöiden, ryhmien ja opetustyyppien mukaisesti.

”Samalla tavoin kuin monet työpisteet sisustetaan liikkumista edistävillä kalusteilla, myös luokkahuoneita ja oppimisympäristöjä aletaan mukauttaa siten, etteivät oppilaat vain istu aloillaan pitkiä aikoja. Olemme huomanneet kouluissa lisääntyneen kysynnän liikuteltaviin kalusteisiin, ääntä vaimentaviin tuotteisiin sekä tuoleihin, jotka antavat tilaa liikkumiselle ilman ääniä. Tulevina vuosina tulee tapahtumaan paljon koulusisustuksen kehittämisen parissa”, toteaa Anders Larsson, Kinnarpsin Next Education Concept Manager.

Viisi vinkkiä aktiivisiin luokkahuoneisiin

1.
Brainbreaks

Oppilaiden toiminnalliset tauot luokkahuoneissa ilman välineitä suoritettavien harjoitusten parissa.

2.
Luokkaliikunta

Luokkahuoneessa tai lähellä sitä oleva tila, jossa on välineitä ja liikkumisohjeita.

3.
Seisomapöydät

Sijoitetaan luokkahuoneisiin, jotta oppilaat voivat vaihdella istumisen ja seisomisen välillä.

4.
Liikuteltavat kalusteet

Kalusteet (esim. pyörillä), joita helposti voidaan siirrellä ja jotka mahdollistavat mukauttamisen koko luokalle sekä ryhmätyöhön että yksinopiskeluun.

5.
Seinäpinnat kirjoittamiseen

Muistiinpanojen ja ideoiden merkitsemiseen soveltuvien pintojen luominen seinille mahdollistaa opettajan ja oppilaiden liikkumisen suurella alueella.

Oppilaiden tarpeiden kohtaaminen

Toimistomme ja työpisteemme ovat jatkuvassa muutoksessa. Sisustustrendeihin yhdistellään ergonomisia ja luovuudelle hyväksi koettuja yksityiskohtia. Näemme tämän usein itsestäänselvyytenä, mutta monissa kouluissa tuntuu kuin aika olisi pysähtynyt. ”Teknologia on muuttunut, mutta luokkahuoneet näyttävät yhä edelleen samanlaisilta. Penkit ovat riveissä ja luokan edessä on taulu. Ainoa asia, joka on muuttunut monissa vierailemissamme kouluissa on se, että oppilaat pitelevät kädessään kynän sijasta tablettia”, Anders Larsson kertoo. Edelläkävijäkoulut uskaltavat haastaa perinteiset rakenteet ja kohdata sen sijaan oppilaidensa tarpeet. Mahdollisuudet työskentelyn ja yhteistyön kehittymiseen paranevat joustavissa luokkahuoneissa ja kalusteilla, jotka tukevat vaihtelua ja kannustavat lapsia liikkumaan. Kyse on yksilöllisten oppimisprosessien parantamisesta. ”Jos aamupäivän tehtävänä on lukea kirjaa, sen sisältö ei ehkä avaudu yhtä hyvin puutuolilla kuin pehmeällä sohvalla tai matolla. Erilaiset lapset oppivat eri tavoilla. Jotkut voivat hyvin istuessaan matalalla ja toiset korkealla tuolilla. On myös oppilaita, jotka kaipaavat omaa rauhaa tai haluavat istua seinää vasten. Asia on tärkeä, ja nyt olisikin aika omaksua tämä tietämys luokkahuoneissa”, Anders jatkaa.

Kalusta useita tiloja

Tärkeä havainto on se, että monet lapset tuntevat olonsa turvalliseksi nurkkauksissa, mikä näkyy siinä, miten he valitsevat istumapaikkansa seinän viereltä. Tällöin pitää muistaa luoda luokkahuoneita, joissa on useampi kuin neljä nurkkaa. Tiloja voidaan jakaa seinäkkeillä, tekstiileillä, korkeaselkäisillä nojatuoleilla ja pyörillä varustetuilla säilytyskalusteilla. Huoneisiin voidaan luoda erilaisia alueita. Koulumaailmassa on myös muita tiloja, joita voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Miksi käyttää ruokasalia vain syömiseen? Voisiko passiivisen käytävän muuttaa aktiiviseksi? Ja miten voitaisiin luoda tiloja spontaaneja kohtaamisia ja epämuodollista opiskelua varten?

Voivatko tuoli ja pöytä vaikuttaa oppimiseen?

Saatavilla on useita älykkäitä vaihtoehtoja, joilla saa luonnollisesti liikettä ja vaihtelua päivittäiseen opetukseen. Kun luokkahuoneisiin sijoitetaan seisomapöytiä, oppilaat oppivat nousemaan ylös tekemään tehtäviä, mikä on hyvä ja usein helppo tapa edistää liikkumista. Tärkeää on myös osata vaihtaa erilaisten työskentelytapojen välillä koko luokan, ryhmätöiden tai yksintyöskentelyn osalta. Sisustuksen on tällöin oltava käytännöllinen ja liikuteltava. Sitä on voitava mukauttaa tilanteiden ja tarpeiden mukaan. Pyörillä varustetut tuolit ja pöydät tarjoavat joustavuutta uusien kalustemuodostelmien ja -ryhmien siirtämiseksi ja luomiseksi. Haasteena on kuitenkin se, ettei luoda äänekkäitä tiloja; lisääntynyt aktiivisuus ei saa muuttua liialliseksi hälinäksi. Yksi tapa on käyttää keinuvia tuoleja tai jakkaroita hiljaisilla lattioilla. Mukautettavan ja säädettävän tai keinutoiminnolla ja pyörillä varustetun ergonomisen oppilastuolin valitseminen saa aikaan myös sen, että käyttäjää kannustetaan liikkeeseen myös tämän istuessa. Tällöin tuoli on kätevä mukauttaa myös oppilaan pituuteen ja tarpeisiin sopivaksi.

Kinnarps Next Education®

”Luomme myös tiloja, joissa on nurkkapaikkoja sekä paikkoja, joissa on pehmeä ja lämmin kalustus – se luo turvallisuutta.”

Christer Holger, Skapan koulun perustaja

Katso Christerin puhe tulevaisuuden oppimisympäristöistä Next Education -esittelyn yhteydessä.

Videoon

Tuotteita, jotka kannustavat liikkumaan

Xact

Xact

Kinnarps

323 Värit & Materiaalit | 16 Varianttia

Fields

Fields

Kinnarps

297 Värit & Materiaalit | 23 Varianttia

Boullée

Boullée

Materia

Lisää oppimisympäristöistä

Haluatko tietää lisää työstämme aktiivisten oppimisympäristöjen parissa?

KINNARPS NEXT EDUCATION® – tutkimusta, strategiaa ja neuvontaa ihanteellisten oppimisympäristöjen suunnitteluun. Työskentelemme konkreettisten työkalujen ja -pajojen avulla nykytilanteen analysoimiseksi sekä tarpeiden ja tulevaisuudessa tarvittavien oppimisympäristöjen kartoittamiseksi. Suunnittelemme yhdessä ainutlaatuisia, tarpeisiinne ja edellytyksiinne pohjautuvia oppimisympäristöjä. Menetelmä tilojen luomiseksi aktiiviselle oppimiselle.

 

Lue lisää

Haluatko oman trendiraportin?

Tulevaisuuden oppimisympäristöjä koskevassa trendiraportissamme esitellään Learn BNB:n lisäksi yhdeksän muutakin trendiä. Raportti kattaa monenlaisia aiheita, kuten sen, kuinka VR- ja AR-teknologiat valtaavat alaa, kuinka globalisaatio vaikuttaa tulevaisuuden oppimiseen sekä kuinka yhä useammat oppilaat (ja vanhemmat) toivovat luovansa oman ainutlaatuisen koulutuksensa. Nämä trendit tulevat suurella todennäköisyydellä vaikuttamaan tulevaisuuden luokkahuoneiden ja oppimisympäristöjen rakenteisiin.

 

Lataa raportti