Miten kouluun luodaan hyvä ergonomia?

Koulu on yksi tärkeimmistä työpaikoistamme. Ergonomisilla kalusteilla luokasta tulee myönteinen työympäristö, jossa oppiminen ja henkilökohtainen kehittyminen ovat avainasemassa.

Tiedämme nykyisin, että luokkahuoneen fyysisellä ympäristöllä on suuri merkitys oppimisen kannalta. Hyvä asento, valaistus, äänimaailma ja ilmanvaihto sekä joustava ympäristö, joka luo vaihtelua, lisäävät viihtyisyyttä ja helpottavat jatkuvaa keskittymistä.  Tosiasia kuitenkin on, että monet oppilaat – vaikka koulu on heidän työpaikkansa –  eivät pääse hyödyntämään heidän iälleen ja pituuteen mukautettuja kalusteita. Lisäksi luokan eri oppilaiden väliset pituuserot voivat olla suuria, mistä voi tulla ongelmia käytettäessä samaa luokkahuonetta monilla eri oppitunneilla. Siksi on tärkeää sisustaa mukautettavilla ratkaisuilla ja tuotteilla.

Kinnarpsin ruotsalaisissa kouluissa teettämä tutkimus on varsin yksiselitteinen.1

"40 prosenttia oppilaista sanoo istuvansa epämukavasti tuolissaan, samalla kun 50 prosenttia pitää fyysistä ympäristöä tärkeänä tai jopa ratkaisevana koulussa viihtymisen suhteen. Opettajat ovat samaa mieltä: kaksi kolmesta opettajasta pitää fyysistä ympäristöä tärkeänä oppilaiden menestyksen kannalta."

Kinnarpsin Anders Larsson, Next Education Manager

Mukautettava korkeus tärkeää

Oikea pöydän ja tuolin yhdistelmä on tärkeä, jotta oppilas istuu hyvin. Kiinteä tai säädettävä pöytä ja oikea tuoli – joka on mieluiten korkeussäädettävä – vähentävät yhdessä kehon rasitusta ja lisäävät keskittymiskykyä.

”Ergonomian kannalta ratkaisevinta on aina oppilaan pituus, tapahtuipa työskentely sitten istuen tai seisten. Siksi on tärkeää, ettei tarjota vain tietyn ikäisille oppilaille tarkoitettuja kalusteita. Korkeussäädettävät tuolit on yhdistettävä korkeussäädettäviin pöytiin, jotta oppilaat voivat optimoida työskentelykorkeutensa sekä istuma- että seisomatyössä”, selventää Anders, Kinnarpsin Next Education Manager.

Seisomatyön edistäminen on oppilaiden lisäksi terveellistä myös opettajille paremman työergonomian muodossa, sillä opettajien ei tarvitse kumartua pöytien ja penkkien ylle niin usein.

”Oikeanlaisten kalusteiden valitseminen voi parantaa myös koulun muun henkilökunnan työergonomiaa. Tuolit, jotka voi ripustaa pöytien päälle siivoamisen yhteydessä, helpottavat siivoustyötä, kun taas vahtimestarit arvostavat joustavia pyörällisiä kalusteita tai pinottavia tuoleja.”

Juuri joustavuus on tärkeä ominaisuus niin pöydissä kuin tuoleissakin, jotta luokkahuoneesta saataisiin oppimisprosessia tukeva ja sen sisustus voitaisiin mukauttaa senhetkisiin toimintoihin sopivaksi. Oikeanlaiset pyörät helpottavat kalusteiden järjestämistä perinteisistä riveistä erilaisiksi ryhmiksi ja takaisin.

Näin valitset oikeanlaisen koulupöydän

Valitse erityisesti kouluympäristöön kehitetty pöytä, jota on saatavana erilaisilla säätöväleillä oppilaille esikoulusta lukioon. Korkeussäädettävä pöytä on mahdollista mukauttaa oikeaan korkeuteen sekä istuma- että seisomatyöhön sopivaksi. Ota myös huomioon, että pöytätason valinnalla on merkitystä ääniergonomialle, sillä juuri melu koetaan luokkahuoneissa häiritsevimmäksi asiaksi. Akustiikan kannalta hyvä valinta pöytätasoksi on linoleumipintainen tai paremmin kulutusta kestävät akustiikkatasot, jotka on valmistettu laminaatista, lastulevystä ja korkista. Pöytätason alle voidaan asentaa myös äänieristeitä tiloissa, joissa vaatimukset ääniympäristölle ovat erityisen korkeat.

Liikuteltavat pöydät voivat olla monenlaisia, ja niissä voi olla perinteiset suuret ja lukittavat pyörät tai jalkaan integroidut niin kutsutut mikropyörät. Mikropyörien ansiosta pöytiä voidaan siirtää ja yhdistää toisiinsa ilman rakoja; tällaiset pöydät sopivatkin käytettäviksi luokkahuoneissa, joissa ei ole kynnyksiä. Suuremmat pyörät sopivat erinomaisesti pidempiin siirtelyihin tai kun pöytiä pitää siirtää kynnysten yli tai ahtaissa tiloissa.

Näin valitset oikeanlaisen koulutuolin

Oikeanlainen tuoli on ratkaisevan tärkeä oppilaiden ergonomisen työasennon saavuttamisessa. Tuolit on valittava oppilaiden iän mukaan ja parasta olisi, jos tuolien korkeus olisi säädettävissä, jotta oppilaat voisivat itse säätää tuolinsa korkeuden pöytään ja omiin tarpeisiinsa sopivaksi. Hyvä valinta on myös keinutoiminnolla varustettu tuoli, joka mukailee kehoa. Sellainen tuoli kannustaa luonnolliseen liikkumiseen, minkä ansiosta oppilaat voivat paremmin ja jaksavat enemmän. 

Pöydän tai penkin ylle nojautuessa jalat kulkeutuvat taaksepäin. Siksi korkeissa koulutuoleissa tulee olla sekä istuimen etu- että takapuolella jalkatuki, jolla voi lepuuttaa jalkoja. Jalkatuki kannattaa mukauttaa korkeussuunnassa oppilaan pituuteen sopivaksi.

Myös tuolin istuinsyvyys on mukautettava oikeaan pituuteen. Jos istuimen etureuna päättyy polvitaipeen eteen, istuin on liian syvä ja istuimessa joutuu istumaan jalat suorina tai reunalla, jolloin jalat ja takamus liukuvat eteenpäin, minkä seurauksena selkä pyöristyy. Jos istuinsyvyys on liian matala, jalat eivät saa tarpeeksi tukea. Oikea istuinsyvyys saavutetaan valitsemalla oppilaan ikäryhmälle mukautettu tuoli.

Helppo valita oikein

Taulukkomme avulla voit helposti nähdä, mitkä tuolit ja pöydät sopivat eri-ikäisille ja -pituisille oppilaille.

Salli lasten onnistua luomalla hyvä oppimisympäristö

On itsestään selvää, että oppilailla tulisi olla hyvä työergonomia, sanoo Ulrika Myhr, yksi Ruotsin johtavista lasten fysioterapian asiantuntijoista.

”On tärkeää voida hyvin kehossaan. Koulun hyvällä ergonomialla on suuria myönteisiä vaikutuksia lasten motoriseen kehitykseen, oppimiskykyyn ja mielenterveyteen.”

Ulrika Myhr on omistanut työuransa lasten motoriselle kehitykselle ja on nykyisin yksi Ruotsin johtavista auktoriteeteista alalla. Hän on laillistettu fysioterapeutti, joka on tehnyt tutkimusta ja opettanut sekä Ruotsissa että muualla maailmassa, kuten Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Ulrikalla on laaja kokemus kaikenikäisten ja edellytyksiltään erilaisten lasten parissa työskentelystä, ja hän on keskittynyt erityisesti motoriseen kehitykseen ja lasten neurologiaan. Nykyisin hän johtaa Learn to Move -yritystä, jonka kautta hän kouluttaa, luennoi ja konsultoi keskittyen lasten etuihin. 

”Tutkimukset osoittavat, että hyvä motoriikka ja fyysinen vahvuus vaikuttavat lapsen kognitioon jo 18 kuukauden iästä alkaen. Lapsilla, joilla on hyvä motoriikka, on myös paljon nopeammat kognitiiviset prosessit ja siten myös parempi oppimiskyky.  Sitä paitsi kansantaloudellinen hyöty on suuri, sillä selkäongelmista muodostuu yhteiskunnalle suuria kustannuksia.”

Ulrika Myhr, Ruotsin yksi johtavista lasten fysioterapian asiantuntijoista

Lihasvoimasta on pulaa

Koulujemme ergonomiassa on Ulrika Myhrin mukaan aikalailla toivomisen varaa. Monien koulujen ylemmät luokat on saatettu kalustaa ala-asteelle tarkoitetuilla kalusteilla. On sanomattakin selvää, että lähes aikuinen ei voi hyvin istuessaan ja työskennellessään kalusteissa, jotka on muotoiltu pikkulapsille.

”Vallalla on käsitys, että oikeanlaisten kalusteiden valitseminen kouluun on vaikeaa ja kallista, mutta niin ei asian tarvitse olla. Jos lähtökohdaksi otetaan oppilaiden ikä, on mahdollista löytää kalusteita, jotka sopivat 95 prosentissa tapauksista”, Ulrika toteaa.

Paikallaan istuminen heikentää kehoa, mikä puolestaan johtaa kipuihin.

”Nykylapsiltamme puuttuu lihasvoimaa. Huonossa asennossa istumisella on vaikutusta myös oppimiskykyyn. Jos tuolissa röhnöttää puolimakuulla, vaihtaa koko ajan asentoa ja kokee olonsa epämukavaksi, on vaikea keskittyä opettajan puheeseen. Siitä seuraa myös häiriöitä luokassa.”

Kehon ja mielen yhteys

”Hyvin istumisessa on kyse hyvän asennon säilyttämisestä päivän ja koko elämän ajan. Hyväryhtisen ihmisen keho myös toimii hyvin. Kyse ei ole kuitenkaan vain kehosta. Ryhti heijastuu myös psyykkiseen tilaan. Nuoren ihmisen huono ryhti kertoo usein jotain myös henkilön itsetunnosta.”

Koulut ovat pitkään laiminlyöneet kehon ja mielen yhteyden. Jos haluamme vahvistaa lastemme itsetuntoa ja antaa heille parhaat mahdollisuudet oppia, meidän on tarjottava heille myös parhaat edellytykset, Ulrika Myhr sanoo.

”Kouluissa kielten ja matematiikan kaltaiset aineet ovat korkeassa asemassa, kun taas liikunnan arvostus on pudonnut. Lasten ja nuorten näkökulmasta keho on kuitenkin todella tärkeä. Hyvästä fyysisestä kunnosta on hyötyä, vaikka muuten koulussa ei niin hyvin pärjäisikään. Mielestäni on todella mielenkiintoista seurata kouluja, jotka ovat lisänneet lukujärjestykseensä sykeharjoittelua. Näin on tehty muun muassa Sollentunan kunnassa Ruotsissa. Jo parissa viikossa on huomattu suuri muutos luokassa keskittymisessä, oppilaat syövät ja nukkuvat hyvin ja ovat fyysisesti aktiivisia.”

Istumisen ergonomia - Fysioterapeutti vinkkaa

Älä tingi tuolin korkeussäädöstä

Et koskaan voi kompensoida väärää tuolin korkeutta korkealla tai matalalla pöydällä. Paras ratkaisu on korkeussäädettävä oppilastuoli. Silloin oppilas voi itse valita sopivalta tuntuvan korkeuden.

Valitse aktiivisen istumisen tuoli

Joustavasti keinuva tuoli antaa oppilaille mahdollisuuden valita levon ja aktiivisuuden välillä, liike treenaa myös jonkin verran lihaksia. Lisäksi oppilaat jaksavat istua pitempään voidessaan keinutella tuolissaan.

Anna oppilaille istumisen ohjeita

Lapset ovat nopsia huomaamaan kehon liikkuvuuden periaatteet, heitä motivoi mahdollisuus istua oikein, ajatella ryhtiä ja hyviä työasentoja.

Valitsemalla luokkahuoneisiin oikeanlaisia kalusteita on myös mahdollista luoda oppimisympäristöjä, jotka stimuloivat oppimisprosessia ja helpottavat opettajien työtä. Ergonomisesti muotoiltujen, työkorkeudeltaan säädettävien ja erilaisiin toimintoihin mukautettavien kalusteiden myötä oppilaista tulee vahvempia ja pirteämpiä ja he jaksavat enemmän. Muista valitessasi kysyä vielä erikseen, millaiset akustiset ominaisuudet kalusteissa on. Älykkäästi suunnitellut koulukalusteet voivat edistää myös hyvää ääniympäristöä, mikä voi saada aikaan ihmeitä luokkahuoneen opiskelurauhalle.

1. According to a survey carried out in Swedish schools by Demoskop on behalf of Kinnarps in 2016.

Haluatko lisätietoja siitä, miten voimme auttaa sinua luomaan aktiiviseen oppimiseen tarkoitettuja tiloja?

Next Education

Tee katsaus joustaviin ja ergonomisiin koulutuotteisiimme:

Vagabond

Vagabond

Xact

Xact

323 Värit & Materiaalit | 16 Varianttia

Xpect

Xpect

298 Värit & Materiaalit | 36 Varianttia

Xpect

Xpect

298 Värit & Materiaalit | 36 Varianttia

Boullée

Boullée

Plint

Plint

Tarjoamme apua työympäristön muutoksen toteutuksessa.
Alusta loppuun saakka.

Etsitkö tiettyä tuotetta? Haluatko ratkaisun, joka on juuri sinun toimintasi näköinen? Vai tarvitsetko vain selkeitä tietoja siitä mitä meillä on tarjottavana? Ota yhteyttä - olemme valmiina palvelemaan sinua.