Harkittua suunnittelua ja kestäviä materiaaleja

Kestävyysajattelu voi olla erittäin monimutkaista tai erittäin yksinkertaista. Helpottaakseen kestävien sisustusratkaisujen luomista Kinnarps ottaa vastuun koko prosessista – tarkkaan harkitusta suunnittelusta älykkääseen uusiokäyttöön. Kaikki alkaa piirustuspöydältä ja raaka-aineiden valinnasta periaatteella, että ympäristöystävälliset materiaalit ja hyvä laatu käynnistävät myönteisen ketjureaktion planeettamme hyväksi.

kestävyystyömme alkaa
suunnittelusta ja materiaaleista,
jatkuu valmistukseen ja jakeluun
ja päättyy uusiokäyttöön. 

Kun kyseessä on kestävyys, mitään yksittäistä tekijää ei voida pitää tärkeimpänä, vaan päinvastoin merkitystä on kokonaisuudella.

"Voimme kuitenkin sanoa, että pohjimmiltaan on kyse siitä, että kaikki menee oikein alusta alkaen, myös suunnittelun ja materiaalien valinnan suhteen. Ilman tarkkaan harkittua suunnittelua, johon sisältyvät kestävyysnäkökulma ja puhtaat, korkealaatuiset materiaalit, emme pysty täyttämään vaatimuksiamme mahdollisimman pienistä ympäristövaikutuksista, toteaa Johanna Ljunggren, Kinnarps AB:n Sustainability Manager.

Kestävyyden valvontaa

Kinnarps käyttää materiaaleinaan eniten puuta, metallia, tekstiiliä ja muovia.

Kinnarpsilla on kaikille näille materiaaleille tehokkaita työkaluja, joilla arvioidaan niiden ympäristövaikutuksia ja varmistetaan, että ne tuotetaan ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Tuotteisiin käytettävä puu on joko FSC®-sertifioitua tai Kinnarpsin tarkastamaa, ja pintakäsittely on valvottua, jotta vaikutuksemme ympäristöön olisi mahdollisimman vähäinen. Kalusteidemme kiinnitysrungoissa ja jalustoissa käytettävä metalli on suurimmaksi osaksi kierrätettyä, eivätkä muovimme sisällä PFOS-aineita.

Tekstiilien osalta Kinnarpsin työskentelyyn liittyvät muun muassa EU-ympäristömerkki- ja Oeko-Tex-sertifioinnit. Noin puolet kankaista on valmistettu luonnonmateriaaleista ja ne ovat luonnollisesti tulenkestäviä, joten meidän ei tarvitse käyttää kemiallisia palonestoaineita. Kaikki vakiokankaat täyttävät vastaavien markkinoidensa tiukimmatkin ympäristövaatimukset.

"Kestävyys rakentuu yhteistyölle, ja me työskentelemmekin intensiivisesti löytääksemme parhaat yhteistyökumppanit. "

Yksi tärkeä seikka on kehittää yhteiset pelisäännöt ja standardit, jotka helpottavat valvontaa, toteaa Johanna Ljunggren.

 

Laatu on
hyväksi
ympäristölle

Käytettävien materiaalien lisäksi tärkeitä seikkoja ovat kestävyys, rakenne ja suunnittelu.

 

Näin tuotteiden esteettisen ilmeen tulisi toimia yhdessä pitkäaikaisen kulutuksenkestävyyden, jätteiden hyödyntämismenetelmien sekä uusiokäyttö- ja kierrätysjärjestelmien kanssa.

Perustavanlaatuisena tavoitteena on se, että ihmiset haluaisivat ja osaisivat käyttää Kinnarpsin tuotteita pitkään. Korkea laatu on aina hyvä kestävyystavoite ja edistää ympäristövaikutusten pienentämistä.

"Meidän on myös suunniteltava tuotteemme niin, että käytämme mahdollisimman paljon saapuvasta raaka-aineesta, minimoimme jätteen määrän ja mahdollistamme materiaalien uusiokäytön. Käytämme osan väistämättömästä kangasjätteestä sekä kierrätetystä PET-muovista täytteeksi moniin ääntä vaimentaviin elementteihimme", sanoo Johanna Ljunggren.

 

Vaikean tekeminen helpoksi

Kun tuote alkaa kaikesta huolimatta olla kulunut, Kinnarps tarjoaa mahdollisuuden sen uudistamiseen, päivittämiseen ja kierrättämiseen kiertotalouden ihanteiden mukaisesti.

"Aina on olemassa parannettavia asioita, mutta keskeistä on se, että asiakkaamme tietävät meidän kantavan vastuumme näistä monimutkaisista kysymyksistä ja helpottavan arkkitehtien ja suunnittelijoiden työtä kestävien sisustusratkaisujen luomiseksi. Tarkkaan harkittu suunnittelu ja ympäristöystävälliset materiaalit ovat hyvä lähtökohta kestävyystyössämme", toteaa Johanna Ljunggren.

TIESITKÖ, ETTÄ?

50 % Re:fill-täytemateriaalistamme koostuu kierrätetystä materiaalista, kuten kangastilkuista tai PET-muovista.

92 % puutavarastamme on varmennettua tai muulla tavoin vastuullisesti tuotettua, ja se on FSC- tai PEFC-merkittyä.

60–90 % kalusteidemme kiinnitysrunkojen ja jalustojen alumiinista koostuu uusiokäytetystä valetusta alumiinista.

69 % Kinnarpsin valikoiman tekstiileistä on sertifioitu EU-ympäristömerkin tai Oeko-Texin mukaisesti.

 

MATERIAALIT JA KESTÄVYYS

Puu, metalli, muovi ja tekstiili ovat raaka-aineita, joita käytämme eniten sisustusratkaisuissamme. Meillä on korkeat kestävyysvaatimukset, ja käytämme puhtaita materiaaleja raaka-aineista, jotka on hankittu ja tuotettu ympäristöystävällisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Meidät on myös sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.

MUOVI

VALMISTAMME OMAT PEHMUSTEEMME.
Ruiskuvalamme omat pehmusteemme Skillingarydissä, ja olemme luopuneet terveydelle haitallisen TDI-isosyanaatin käytöstä pehmusteissamme ja korvanneet sen vähemmän haitallisella MDI-kemikaalilla. PVC-muovia tai ftalaatteja tuotteissamme ei ole (sähkökomponenttien muoviosia lukuun ottamatta), eivätkä muoviosat sisällä PFOS-aineita. Re:fill-materiaalimme sisältää yksinomaan kierrätettyä PET-muovia sekä omaa tekstiilijätettämme ja Oeko-Tex®-merkittyä sulatettua polyesterikuitua.

TEKSTIILIT

TARJOAMME EU-YMPÄRISTÖMERKIN JA OEKO-TEX®-STANDARDIN MUKAISESTI SERTIFIOITUJA TEKSTIILEJÄ.
Tarjoamme useita kulutusta kestäviä luonnonmateriaaleja, kuten hamppua, kierrätettyä juuttia ja villaa. Villa on sitä paitsi luonnollisesti tulenkestävää. Olemme kehittäneet 90-luvun lopulta lähtien kankaille asetettavia vaatimuksia voidaksemme tarjota asiakkaille kestäviä ja turvallisia tuotteita sekä työntekijöille terveellisen työympäristön. Tekstiilivalikoimamme täyttää markkinoiden korkeat vaatimukset esimerkiksi paloturvallisuuden, kulutuksenkestävyyden ja valonkestävyyden osalta.

PUU

SUURI OSA KAIKESTA OSTETUSTA PUURAAKA-AINEESTA ON SERTIFIOITUA (FSC, PEFC).
Tuotteissamme käytetty puu on joko FSC®-sertifioitua tai valvomme sen alkuperää. Tavoitteena on, että kaikki puuraaka-aineemme olisi FSC-sertifioitua vuonna 2020.  Puutuotteidemme pintakäsittely on tiukasti valvottua, jotta vaikutuksemme ympäristöön olisi mahdollisimman vähäinen.

METALLI

Käytämme kalusteidemme kiinnitysrungoissa ja jalustoissa mahdollisimman paljon kierrätettyä materiaalia. Metallien pintakäsittelyssä käytämme mieluiten jauhemaalausta, jonka ympäristökuormitus on vähäinen. Se tapahtuu suljetussa laitoksessa, niin ettei pölyä pääse ilmakehään.  Vaatimuksemme kierrätyksen helpottamiseksi on, ettei metalleja sekoiteta. 

TERVEELLISEN TYÖYMPÄRISTÖN PUOLESTA

Hyvinvointisi vuoksi on tärkeää, että käytössäsi on terveellinen työympäristö, jolle ominaista ovat puhtaat materiaalit. Siksi pyrimmekin soveltamaan aina varovaisuusperiaatetta ja välttämään turhia kemikaaleja.

Olemme muun muassa ottaneet käyttöön uuden UV-lakkoja koskevan menetelmän, joka vähentää liuotinaineiden käyttöä. Olemme myös luopuneet kemiallisista palonsuoja-aineista polyesterikankaissa, joissa kuitujen rakenne muodostaa luonnollisen palonsuojan. Elektroniikan osalta vaadimme, että tuotteilla on CE-merkintä ja että tavarantoimittajat noudattavat EU:n RoHS-direktiiviä, jossa kielletään lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin sekä PBB- ja PBDE-palonsuoja-aineiden käyttö elektroniikkatuotteissa.