The Better Effect Index - työkalu, joka helpottaa kestävien sisustusratkaisujen valitsemista

Yhä useammat haluavat tehdä kestäviä valintoja. Arkkitehdit, suunnittelijat, loppuasiakkaat ja käyttäjät asettavat erilaisia vaatimuksia sisustusratkaisuille toimistoissa, kouluissa tai muissa julkisissa tiloissa. Siksi olemme ottaneet käyttöön The Better Effect Index -työkalun, joka helpottaa kestävien ja ympäristöystävällisten sisustusratkaisujen valitsemista.

"Ihmiset haluavat nähdä millaisen muutoksen he saavat aikaan”

Johanna Ljunggren, Sustainabillity Manager Kinnarps

”Tulevaisuuden päätöksentekijät eivät tyydy vain ostamaan merkintää. Trendi näkyy selkeästi kaikkialla maailmassa. Ihmiset haluavat nähdä millaisen muutoksen he tosiasiassa saavat aikaan. He eivät välitä itse merkinnästä – he haluavat tietää, millä tavoin yritys on saanut sen. Se tulee näkymään neuvotteluissa. Se, että toimittaja rastittaa ruudun ja antaa asian olla, ei tule riittämään. Täytyy voida osoittaa, että tilanne on hallinnassa", korostaa Johanna Ljunggren.

The Better Effect Index on meidän tapamme yksinkertaistaa ja selkiyttää julkisten sisustushankkeiden kestävyystyötä. Ajatuksena on, että arkkitehdit ja asiakkaat voivat helposti tunnistaa erilaiset kestävyyskysymykset ja verrata, kuinka eri tuotteet täyttävät vaatimukset. Kirjoitus- ja työpöydän sekä toimistotuolien, säilytysratkaisujen ja muun sisustuksen valinnan täytyy olla yksinkertaista.

Vastaa arkkitehtien tarpeisiin

The Better Effect Index on suunniteltu vastaamaan arkkitehtien, sisustussuunnittelijoiden, ostajien, yritysten ja käyttäjien tarpeisiin. Indeksi perustuu arkkitehdeille ja asiakkaille tehtyyn kyselyyn, ja sen lähtökohtana ovat YK:n kestävyystavoitteet. The Better Effect Indexin osalta arvioimme kalusteemme toimistoihin, kouluun ja julkisiin tiloihin kuudella tärkeällä osa-alueella. Jokainen tuote pisteytetään eri osa-alueilla ja tuloksesta näkee tarkkaan, mitkä kriteerit ne täyttävät tai eivät täytä. Kestävyystyökalu on muodoltaan nopea ja helppokäyttöinen verkkotyökalu, jota päivitetään jatkuvasti uusilla tuotetiedoilla.

Parempaa kestävyyttä kalustealalla

The Better Effect Index toimii kuten avoin lähdekoodi, joka antaa kaikille – arkkitehdeille ja ostajille, asiakkaille ja kilpailijoille – käsityksen siitä miten työskentelemme tuotteiden parissa ja arvioimme niitä.

"Se on tärkeää. Emme raportoi vain hyvistä tuotteistamme vaan myös puutteistamme. Olemalla avoin siitä miten itse toimimme, luomme alalle mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä kestävyyskysymysten parissa. Jos meillä on yhteinen kestävyystavoite, voimme yhdessä tehdä asiakkaille helpommaksi parempien kestävyysvalintojen tekemisen", sanoo Johanna Ljunggren.

Kestävyys painaa paljon arkkitehdin valinnoissa

Lotta Bergqvist toimii sisustusarkkitehtinä malmölaisessa Kanozi Arkitekter -toimistossa. Kestävyys on etusijalla, kun hän valitsee huonekaluja toimistoon, kouluun tai muille työpaikoille.

”Mitä enemmän tiedämme materiaaleista, joita käytetään esimerkiksi kirjoituspöydissä, tuoleissa, säilytysratkaisuissa ja muussa sisustuksessa – ja siitä, miten ne on valmistettu – sitä yksinkertaisempaa niiden valitseminen on."

Kanozi Arkitekter kiinnittää erityistä huomiota kestävyyteen ja toimii sen periaatteen mukaisesti, että hyvä arkkitehtuuri vaikuttaa ihmisiin myönteisesti ja johtaa entistä yhteisöllisempään ja ekologisesti kestävämpään yhteiskuntaan. Yrityksellä on toimistot Göteborgissa ja Malmössä, ja se on täyden palvelun arkkitehtitoimisto, joka tarjoaa niin arkkitehtien kuin sisustusarkkitehtien ja insinöörien palveluja. Yrityksellä on yhteensä 60 työntekijää. Lotta Bergqvist toimii sisustusarkkitehtinä (SIR/MSA) Kanozi Arkitekter -toimistossa, ja hän on parhaillaan mukana projektissa, jossa suunnitellaan Akademiska Husin ja Tyrénsin toimistoja Malmöön ja Lundiin.

Kestäviä KALUSTEITA

"Kun valitsemme huonekaluja ja sisustusta esimerkiksi kouluun ja julkiseen tilaan, etsimme kokonaisuuden kannalta kestävää vaihtoehtoa. Muotoilun on luonnollisesti oltava kestävää siten, että se kestää aikaa ja miellyttää silmää. Haluamme kalusteita, jotka sopivat asiakkaiden toimintaan ja joita he haluavat käyttää pitkään”, sanoo Lotta Bergqvist.

Koko arvoketju on tärkeä

"Teemme mielellämme yhteistyötä Kinnarpsin kanssa, koska tiedämme, että se on miettinyt kestävyyden koko ketjun kannalta toimitukseen asti. Se, että Kinnarps käyttää tavallisen pakkausmateriaalin sijasta huopaa, edustaa mielestämme erinomaista kestävyysajattelua.

Toimistokalusteiden uudelleenkäyttö, kunnostus ja uudelleenverhoilu hyvällä tavalla ovat muita tärkeitä seikkoja".

"Kestävyysasioihin liittyvällä avoimuudella ja yhteistyöllä on mielestäni ratkaiseva merkitys sille, että voimme löytää hyviä ja kestäviä ratkaisuja."

Enemmän yhteistyötä kestävyyden ympärillä

Lotta Bergqvist pitää tervetulleena ajatusta siitä, että kalusteiden kestävyyttä määritetään selvästi koko elinkaaren osalta The Better Effect Indexin kaltaisella kestävyysindeksillä. Hän kannattaa myös sitä, että indeksi toimii avoimen lähdekoodin tavoin, joka on kaikkien saatavilla – arkkitehdeistä loppuasiakkaisiin ja käyttäjiin.

”Meillä on useita huonekalumerkintöjä, kuten Svanen ja Möbelfakta, mutta jotkin merkinnät ovat hyvin erityisiin tarkoituksiin". Uusilla suunnittelijoilla ja muilla markkinatoimijoilla ei myöskään välttämättä ole tarvittavia resursseja yleisten merkintöjen vaatimusten täyttämiseksi. Kestävyysasioihin liittyvällä avoimuudella ja yhteistyöllä on mielestäni ratkaiseva merkitys sille, että voimme löytää hyviä ja kestäviä ratkaisuja. Minulle on sisustusarkkitehtina tärkeää päästä aikaisessa vaiheessa rakennusprojektiin, jotta voin ottaa huomioon kokonaisratkaisun ja tehdä loppuun asti harkittuja valintoja." 

Yksinkertaisempia hankintoja

The Better Effect Indexin avulla on helppo vertailla kalusteiden kestävyysominaisuuksia kuudella eri alueella: raaka-aineet ja resurssit, ilmasto, puhtaat materiaalit, sosiaalinen vastuu, uudelleenkäyttö ja ergonomia Ajatuksena on muun muassa helpottaa esimerkiksi arkkitehtien ja sisustusarkkitehtien hankintatyötä.

"Kanozi käyttää uutta Well-merkintää, joka keskittyy kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Merkintä kattaa koko rakennuksen, myös sisustuksen. Merkintä voi liittyä myös siihen, että toimiston huonekalut voivat kannustaa liikkumaan enemmän ja huolehtimaan paremmin terveydestä."

Kestäviä materiaaleja

Oikealla tiedolla kalusteista ja materiaaleista on ratkaiseva merkitys sille, että lopputulos on kestävyyden kannalta sellainen kuin arkkitehti on suunnitellut, sanoo Lotta Bergqvist.

"Tietämys materiaaleista ja valmistuksesta on erittäin tärkeää, jotta osaamme valita oikeita tuotteita. Voi olla vaikeaa pysyä selvillä kaikista uusista materiaaleista, joita jatkuvasti tulee saataville, ja siksi on suuri helpotus, että saamme tuottajilta kaikki tuotetiedot heti aluksi. Tämä on tärkeää myös myyntityön kannalta, sillä voimme selittää asiakkaalle, miksi olemme valinneet tietyn huonekalun tai materiaalin ja millä tavalla se on kestävä valinta."

Tiedolla on suuri merkitys myös pitkällä aikavälillä. Voimme projektin lopuksi jättää tilaajalle yhteenvedon tiedoista, mikä helpottaa ympäristön hoitamista ja siinä työskentelemistä. Yhteenveto sisältää kaikki tarvittavat tiedot kalusteista ja niiden ominaisuuksista sekä opastaa, miten huonekaluja voidaan täydentää, kunnostaa ja kierrättää.

"Jos työntekijöillä on kysyttävää sisustuksesta ja kalustevalinnoista, on tiedon oltava nopeasti löydettävissä. Tämä helpottaa myös kestävyysajattelun kehittämistä kussakin ympäristössä. Kun työntekijät tietävät, miksi tietyt tuotteet on valittu, niitä ei toivon mukaan täydennetä asioilla, jotka eivät ole optimaalisia kestävyyden kannalta."

Jo tämä on kestävyysajattelua.

Näin The
Better Effect
Index toimii

Kaikki tuotteet pisteytetään kuudella eri osa-alueella. Korkein pistemäärä kullakin osa-alueella on kolme pistettä. Kunkin osa-alueen pistemäärä on ilmaisimien eli arvioimiemme kestävyysominaisuuksien antamien pisteiden keskiarvo. Korkein mahdollinen kokonaispistemäärä, kun kaikki osa-alueet yhdistetään, on kolme pistettä. Kokonaispistemäärä on osa-alueiden pisteiden keskiarvo.

1. RAAKA-AINEET JA RESURSSIT

Arvioitavat kestävyysominaisuudet: Raaka-aineiden alkuperän tuntemus. Tuotantoketjun ehtojen tuntemus. Resurssioptimointi.

2. ILMASTO

Arvioitavat kestävyysominaisuudet: Saapuva. Lähtevä. Tavarantoimittajat (fossiiliton energia omassa valmistuksessa). Tuottajat (fossiiliton energia omassa valmistuksessa). Sellaisen materiaalin osuus, jonka ympäristövaikutus on vähäinen.

3. PUHTAAT MATERIAALIT

Arvioitavat kestävyysominaisuudet: Kemikaalisisältöjen täytetyt tasot. Päästöjen täytetyt tasot. Hyvät materiaalivalinnat.

4. SOSIAALINEN VASTUU

Arvioitavat kestävyysominaisuudet: Tavarantoimittajien Code of Conduct -menettelysäännöt. Riskiarvioidut tavarantoimittajat. Riskimaiden tarkastetut tavarantoimittajat.

5. KIERRÄTYS

Arvioitavat kestävyysominaisuudet: Mahdollisuus mukauttaa/uudistaa? Mahdollisuus kierrättää materiaaleja? Valmistettu kierrätysmateriaalista?

6. ERGONOMIA

Arvioitavat kestävyysominaisuudet: Mahdollistaa liikkuvuuden. Mahdollistaa mukauttamisen. Parantaa äänitasoa.