Suunnittelua hyvinvoinnin, luovuuden ja tuottavuuden hyväksi

Monet työnantajat tuntuvat ajattelevan, että suunnitellun työympäristön luomiseksi riittää toimiston sisustaminen muutamalla designtuolilla. He eivät kuitenkaan ole ymmärtäneet suunnittelun voimaa. Kinnarpsin ensimmäisestä trendiraportista (trendi 4 – Pintasuunnittelusta suunnitteluajatteluun) voit lukea lisää siitä, miten hyvin suunniteltu työympäristö vaikuttaa työssä viihtymiseen, luovuuteen, tuottavuuteen ja terveyteen.

Ennen toimistoympäristöjen suunnittelussa oli viimeisintä huutoa toiminnallisuus.

Suunnittelu ja estetiikka on perinteisesti nähty kuin silkkisolmiona, liiallisena somisteluna, jota on hankittu, jos tuhlattavana on ollut ylimääräistä rahaa. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että työympäristömme suunnittelu vaikuttaa meihin suuremmassa määrin kuin aiemmin olemme ajatelleet. On olemassa myös suuri vastaavuus sairauspäivien määrän ja toimistosuunnitteluun kohdistuvan piittaamattomuuden välillä.

Ohio State Universityn ja Yhdysvaltain National Institute of Mental Healthin tutkimus on osoittanut, että ihmiset stressaantuvat enemmän, jos työympäristöä ei ole suunniteltu hyvin.

Tutkimuksessa verrattiin huolellisesti suunniteltuja, kunnostettuja rakennuksia ja huonosti suunniteltuja rakennuksia. Vanhemmissa ja vähemmän suunnitelluissa ympäristöissä työskennelleet olivat paljon stressaantuneempia, myös työpaikan ulkopuolella ollessaan. Stressitasot olivat niin korkeita, että ne lisäsivät sydäntautien riskiä.

"Sana "suunnittelu" viittaa laaja-alaiseen konseptiin – siinä on kyse ennemminkin ratkaisujen löytämisestä ongelmiin kuin vain sen päättämisestä, millä värillä vastaanoton seinät maalataan. Se on kokonaisvaltainen lähestymistapa työympäristöön", sanoo Louise Klarsten, trendi- ja väriyritys Colourhousen toimitusjohtaja.

Asia on erityisen tärkeä terveysnäkökulmasta, sillä mielenterveyteen liittyvät sairaudet ovat nykyisin yksi tavallisimmista sairauslomien aiheuttajista.

Ehkä emme ole pystyneet ehkäisemään nykyaikamme työpaikkaonnettomuuksia teolliselta aikakaudelta ajattelutalouteen siirtyessämme. Nykypäivän suojalaseja ja työkäsineitä on mahdollisesti entistä vaikeampi määritellä, ja ne sisältävät pehmeämpiä arvoja, jotka ovat yhtä tärkeitä.

Hyvin suunnitellut toimistot pitävät työntekijät terveinä.

Houkuttelevilla työympäristöillä on myös muita myönteisiä vaikutuksia.

• Henkilökunta, joka pitää työpaikastaan, on usein tyytyväisempi myös tekemäänsä työhön.

• Työtä etsivistä lähes puolet totesi, että toimiston sisustus vaikutti siihen, ottivatko he työn vastaan vai eivät.

• Työympäristön suunnittelulla on vaikutusta myös kykyymme ajatella luovasti ja kriittisesti.

 

"Luonnonvalo, melutasot, lämpötila ja ilmanlaatu. Näillä asioilla on valtava vaikutus siihen, miten tuottaviksi itsemme koemme ja kuinka sitoutuneita olemme toimistossa", sanoo Tim Oldman, työympäristöjä analysoivan Leesman Indexin toimitusjohtaja.

Eräs toinen työympäristösuunnitteluun liittyvä näkökulma on, kuinka ympäristö voi toimia yrityksen brändin jatkeena.

"Tulevaisuuden toimistoista ja kalusteista tulee entistä tärkeämpiä tietynlaisen kulttuurin perustamisessa", sanoo Derek Barker, suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto Haskollin toimitusjohtaja.

Tim Oldman on samoilla linjoilla:
"Meidän on saatava työntekijät tuntemaan itsensä ylpeiksi työpaikastaan. Apuna voimme käyttää kysymyksiä: Onko tämä paikka, jonka esittelisin ylpeänä perheelleni? Onko tämä paikka, johon haluaisin tuoda asiakkaani? Ylpeys on tärkeää yrityksille kokonaisuudenkin kannalta. Se antaa yritykselle lojaaleja työntekijöitä, jotka pyrkivät ahkerasti edustamaan yrityksen brändiä entistä paremmin."

Avain menestykseen on nostaa näkökulma pois yksittäisistä sisustus- ja suunnitteluosasista kokonaiskuvan hahmottamiseen.

Mikä on yrityksen kulttuuri, tavoitteet ja suunta? Miten työympäristön suunnittelu vahvistaa yrityksen sisäistä ja ulkoista identiteettiä? Miten henkilökunta liikkuu työpaikalla?

"Itse tuotteiden ja sisustuksen suunnittelu ei riitä. Meidän on yhdistettävä suunnittelutyö ja asiakkaan kulttuurin ja tavoitteiden täydellinen ymmärtäminen – se on ainoa tapa menestyä", sanoo Beata Osiecka, Puolan Kinnarpsin liiketoimintajohtaja.

Eräästä 120 000 ihmistä käsittäneestä haastattelututkimuksesta ilmeni, että vain 52 % uskoi työpaikkansa edistävän tuottavuutta.

Toisin sanoen yksi tulevaisuuden suurista haasteista on luoda ympäristöjä, jotka stimuloivat työntekijöitä oivaltamaan täyden potentiaalinsa. Toteuttaminen riippuu luonnollisesti yrityksen ydintoiminnoista, mutta olemassa on myös lukuisia toistuvia, minkä tahansa alan yrityksiä koskevia toimintamalleja.

"Tulevaisuuden toimistoissa painopiste tulee olemaan vuorovaikutuksessa, jossakin määrin käsittelyssä, mutta pääasiassa vuorovaikutuksessa, tuottamisessa ja ajatustenvaihdossa. Niistä jatketaan myyntiin, auditointiin ja tutkimukseen. Toimistotilojen on täytettävä eri aktiviteettien esiin nostamat tarpeet", sanoo Martin Cook, isobritannialaisen BDP:n sisustus- ja graafisen suunnitteluryhmän johtaja.

– Markus Wilhelmson

"Itse tuotteiden ja sisustuksen suunnittelu ei riitä. Meidän on yhdistettävä suunnittelutyö ja asiakkaan kulttuurin ja pyrkimysten täydellinen ymmärtäminen."

– Beata Osiecka, Kinnarps Polskan liiketoimintajohtaja

TIESITKÖ, ETTÄ...

…niiden ihmisten osuus, joiden mielestä työympäristöllä on tärkeä rooli heidän hyvinvoinnilleen toimistossa, on 94 % Kinnarpsin toimeksiannosta keväällä 2013 toteutetun Demoskop-nimisen tutkimuksen mukaan.

...saman tutkimuksen mukaan vain yksi neljästä on täysin tyytyväinen työpaikkansa työympäristöön.

...työntekijät ajattelevat luovemmin, jos työpaikalla on korkea katto. Toimistot, joiden katto on matalalla, sopivat paremmin kriittiseen ja rakentavaan ajatteluun erään Minnesotan yliopiston tutkimuksen mukaan.

...Bangkokissa sijaitsevassa 41-kerroksisessa DTAC House -toimistopilvenpiirtäjässä on 4 500 työpistettä 6 000 työntekijälle. Toimistotila suunniteltiin henkilökunnan työtehtävien perusteella. Entistä useammat työskentelevät muualla kuin toimistossa, mikä asettaa suurempia haasteita joustaville toimistoille.

Näet koko trendiraportin napsauttamalla tästä