TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖT - TRENDIKATSAUS 2017

ELISABETH SLUNGE

Tervetuloa Kinnarpsin Trendiraportin 2017 pariin. Katsaus on kolmas raporttimme, jossa kerromme ja kartoitamme tärkeitä muutoksia jotka vaikuttavat ympäröivässä maailmassa ja joilla on vaikutusta myös työympäristöihimme, tapoihimme pitää kokouksia, oppia ja opettaa. Tällä erää pääasiallisen tarkastelun kohteena ovat oppimisympäristöt pohjoismaissa - Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

ELISABETH SLUNGE, DIRECTOR, GLOBAL RANGE & COMMUNICATIONS

Mikä muokkaa oppimisympäristöjä pohjolassa vuoteen 2025 mennessä?

OPPIMISEN 10 TULEVAA TRENDIÄ

Tutkimukseen, haastatteluihin ja Kinnarps FutureLabin kanssa tehtyyn yhteistyöhön perustuen olemme koonneet yhteen kymmenen suurta trendiä, jotka vaikuttavat ja muokkaavat tulevaisuuden oppimis- ja koulutusympäristöjä aina vuoteen 2025 saakka Pohjoismaissa. Tekniikka, joka antaa haasteita ja tekee mahdolliseksi. Ihminen, joka voi pelätä, mutta myös toteuttaa mahdollisuuksia. Sekä rakenteet, jotka voivat tukea tai rajoittaa vaikutuksia yhteiskunnassa.

TRENDI 1

OPPIMISEN BNB. KOKO IHMINEN OPPIMASSA

Kehonkieli on yksi merkittävistä vuorovaikutukseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimukset myös osoittavat, että opimme parhaimmin liikkeen kautta. Eivät ainoastaan aivot, vaan myös koko keho, valjastetaan oppimiseen. Ihmisten kyvyt ja tavat oppia vaihtelevat kuitenkin suuresti, oppimisympäristön tulee tästä syystä olla joustava ja mukautuva.

 

 

TRENDI 2

TÄYSIN KESTÄVÄ OPPIMISYMPÄRISTÖ

Kestävyys tarkoittaa, että kaikki toimijat toimivat tulevaisuudessa kauaskantoisesti. Taloudellisuudesta ympäristönäkökohtiin ja aina koko yksittäiseen suunnitelmaan saakka. Harjoitettu keho antaa mielelle parhaat lähtökohdat ja harkittu oppimisympäristö tarjoaa kestävän oppimisen tulevaisuudessa.

 

 

TRENDi 3

DIGIOPPIMINEN. DIGITALISOITU OPETUS

Koulumaailman digitalisoitumisen myötä lähettäjän ja vastaanottajan välinen interkatiivisuus on tullut mahdolliseksi. Nyt tulevat uudet välineet, joiden avulla voidaan yksilöllistää oppiminen samaan aikaan kun se voi pian tapahtua kaikkialla etäisyyksistä riippumatta. Opetuksen tulee valmistaa tilaa digitaalisille voimille, mutta osata myös jarruttaa hajaannusta

 

TRENDi 4

DIGITEACH. DIGITAALINEN OPETUS

Tuleva uusi tekniikka voi todella muuttaa pedagogin roolia yhä enemmän digitaalisessa tulevaisuudessa. Opettavat robotit, keinoäly ja digitaalinen opetuksen siirto yli maantieteellisten rajojen ei ole enää vain tieteiselokuvaa.

 

 

TRENDi 5 

MASSAMUUNTELU. YKSILÖLLISTETTY KAIKILLE

Yhä useammin vaaditaan henkilökohtaistettuja oppimispolkuja, samaan aikaan täytyy opetuksen saada toiminnastaan taloudellisesti kannattavaa. Vastaus: massamuuntelu. Digitaalisen opetuksen massatuotanto joustavasti opiskelijoiden toiveitten mukaan.

 

 

TRENDi 6

KAIKEN MAKSIMOINTI. ITSENSÄ TOTEUTTAMINEN LASTEN KAUTTA

Nykyajan ylitsevuotavaisessa yhteiskunnassa vanhemmat toteuttavat itseään lastensa kautta – sekä haluavat suojata näitä kaikelta pahalta. Myös koulun vaatimuksilta. ”Asiakas on aina oikeassa” –asenne löytää tiensä koulumaailmaan ja asettaa opetusinstituutiot kovan paineen alaisiksi.

 

 

TRENDi 7

GLOBAALI OPPIMISVERKOSTO. UUSI TAPA TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ JA OPISKELLA

Kun globalisaatio kasvattaa voimiaan voivat opetus, opettajat ja oppilaat tulla kaikista maailman osista ja muodostaa uusia opiskeluverkostoja. Vanhat hierarkiat mullistuvat: nuoret opettavat vanhoja yhtälailla kuin päin vastoin. Kohtaamme yli rajojen.

 

TRENDi 8

UUSI TODELLISUUS. MONIAISTINEN OPPIMINEN VIRTUAALISOVELLUSTEN AVULLA

Kaikkein voimakkaimmat tietokoneet auttavat  meitä muodostamaan vaihtoehtoisia ja jopa ”parempia” todellisuuksia, joista tulee vahvoja työkaluja luokkatiloissa. Voimme myös kerätä suunnattoman määrän tietoa ympäröivästä maailmasta – tietoa, joka voi vahvistaa ja ohjata apuneuvojemme käyttäytymistä.

 

TRENDI 9

OPPIMISEN UUSI EKOSYSTEEMI

Opiskelijat eivät enää tyydy lähimpänä olevaan kouluun. Sen sijaan halutaan olla yhtä tietyn ryhmän tai koulutusprofiilin kanssa. Lisäksi yritykset tulevat mukaan, solmivat yhteyksiä koulujen ja oppilaiden kanssa ja luovat oppimiseen kokonaisia ekosysteemejä.

 

TRENDI 10

YKSILÖN ÄLYSTÄ YHTEISÖN ÄLYKKYYTEEN. VALMIUKSIEN TÄRKEYS

Korkea älykkyysosamäärä on pitkään ollut yksilön suuri menestystekijä. Nyt myös ”sosiaalinen älykkyys” on vähintään yhtä tärkeä sille joka haluaa menestyä. Samanaikaisesti vaaditaan luovuutta ja kykyä innovaatioihin sekä kouluissa että muualla yhteiskunnassa.

 

 

HALUAT VARMAANKIN TIETÄÄ MITÄ TAPAHTUU TULEVAISUUDESSA!

NÄEMME KYMMENEN VOIMAKASTA TRENDIÄ, JOTKA TULEVAT MUUTTAMAAN SEKÄ TAPAAMME OPETTAA ETTÄ OPETUSYMPÄRISTÖJÄMME. TRENDEJÄ, JOTKA OLEMME KERÄNNEET YHTEEN TRENDIRAPORTIKSI. 

Lataa

HALUATKO LISÄTIETOA TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ?
TÄYTÄ TIETOSI, NIIN OTAMME YHTEYTTÄ