Työympäristömme tulevaisuus

Toimiston uudelleenmäärittely ja muutoksiin valmistautuminen

Samalla tavalla kuin yhteiskunta ja kulttuurit muuttuvat ajan myötä, muuttuvat myös käsityksemme työstä, työtavoista ja toimistoista. Koronapandemian vuoksi monien työntekijöiden on täytynyt työskennellä kotonaan riippumatta siitä, olivatko he halukkaita tai edes valmiita siihen. 

Etätyöskentely on muuttanut monia käsityksiämme ja korostanut vaihtelevia ja aikaisemmin tuntemattomia tarpeita sekä tuonut yrityksille uusia mahdollisuuksia luoda toimivia työtiloja.

Toimistokonsepti on muuttunut. Miten organisaatiosi voi vastata tähän muutokseen ja muokata toimiston uusiin työtapoihin sopivaksi? Tässä white paper -julkaisussa käsitellään tulevaisuuden työympäristöjä. Tavoitteena on löytää uudenlainen tasapaino kodin ja toimiston välillä, mikä takaa kestävän ja tehokkaan ratkaisun ja tukee sekä työntekijöiden hyvinvointia että organisaation menestystä.

Lataa ja lue suomenkielinen white paper

Hyväksyn, että Kinnarps käsittelee henkilötietojani lain mukaisesti Tietosuojaselosteessa kerrotulla tavalla.