Työympäristön kuntoremontti saa stressitason laskuun

Meneillään oleva työelämän murros luo jatkuvasti uusia tehtäväkuvia sekä uutta tekemisen kulttuuria. Digitalisaatio on jo nyt muuttanut esim. markkinoinnin ja viestinnän luonteen. Työtehtävät ovat nopeatempoisia ja vaikeasti rajattavia ja vapaa-aika ja työ sekoittuvat yhä suuremmassa määrin, mikä tuo vaikeuksia elämän hallintaan ja aiheuttaa stressiä.

Tutkimusten mukaan kiireistä työtahtia enemmän stressiä aiheuttaa kuitenkin henkinen kuorma, joka osaltaan aiheutuu siitä että emme voi toimia mielestämme oikealla tavalla.

Työympäristöllä on suuri vaikutus toimintatapoihin

Usein ei tulla ajatelleeksi, että työkulttuuriin voi vaikuttaa myös työympäristön muotoilulla. Tehokas ja luova työympäristö antaa mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, luo yhteenkuuluvuutta ja saa ihmiset kohtaamaan. Työympäristön voi myös valjastaa tukemaan haluttua toimintamallia ja lopputulosta.

Uusi yrityskulttuuri näkyy mm. siinä että vanha hierarkkinen toimintamalli on jäämässä, ja avoin keskustelevuus tulemassa tilalle. Tällä pyritään uusien ideoiden syntymiseen, kun ihmiset keskusteluissa jakavat osaamistaan totuttujen rajojen yli. Työympäristö, joka tarjoaa inspiroivia tiloja ja erilaisia tunnelmia tukee luovia prosesseja, ja arvostaa erilaisten ihmisten erilaisia työskentelytapoja.

Keskusteleva organisaatio ei pelkää muutoksia

Vuorovaikutukseen panostava työpaikka on tehokas. Siinä jokainen tuntee olevansa tärkeässä asemassa. Tällaisessa työyhteisössä ollaan vikkeliä vastaamaan tuleviin yhteiskunnallisiin ja tietoteknisiin muutoksiin. Lisäksi avoin ja keskusteleva ilmapiiri torjuu muutospelkoja, joita työelämän kehittyminen ja jatkuvat muutokset väistämättä tuovat eteen. HR:n rooli on keskeinen vuorovaikutuksen ja luottamuksen synnyttämisessä.

Uusi työkulttuuri koostuu luottamuksesta, avoimuudesta, läpinäkyvyydestä ja yhteisesti sovituista toimintatavoista. Uutta kulttuuria luotaessa HR on henkilöstön kuuntelija ja johdon tuki uuden toimintamallin jalkauttamisessa.

Osaamista ja välineitä työympäristön muutokseen

Kinnarps on työympäristön muutoksen moniosaaja, joka tarjoaa kokonaispalvelun alkutilanteen analyysistä, muutoksen kaikkien vaiheitten toteuttamiseen ja lopputuloksen onnistumisen kartoitukseen saakka.

Miten se toimii:

Kinnarps Next Office™ on kehittämämme muutoksenhallintakonsepti jonka avulla voi osallistaa kaikki ja kuunnella jokaisen näkemystä. Työympäristö suunnitellaan kartoituksen ja keskustelujen pohjalta saatujen tietojen mukaan yritystoiminnan näköiseksi.

Kun tunnistetaan työnkulku ja erilaiset työtavat sekä persoonallisuudet voidaan toteuttaa tilat, jotka auttavat parhaaseen tulokseen pääsemisessä sekä hyvinvoinnin että bisneksen osalta.