Turvallinen arki koronan aikaan - 10 vinkkiä!

Digitaalinen kehitys on tehnyt mahdolliseksi etätyön. Se ei kuitenkaan täysin korvaa hyvää yhteistyötä kollegoiden kanssa työpaikalla. Yleinen talouskehitys myös vaatii, että pääsemme taas täyteen vauhtiin. Voimme ottaa digitaalisen viestinnän, etäkokousten ja muiden älykkäiden ratkaisujen edut pysyvästi käyttöön. Samalla meidän on otettava huomioon pandemian leviämisen kannalta tärkeät näkökohdat.

Kalustus on tärkeä osa työympäristöämme, mutta nykyiset olosuhteet edellyttävät, että ajattelemme eri tavalla tilan käytön, sijoittelun ja työskentelyalueiden - sekä erityisesti hygienian - suhteen. Tärkeintä työntekijälle tässä ajassa on, että voi tuntea työtilan turvalliseksi, kun taas palaamme toimistoihin. Nyt on erityisen tärkeää tehdä mahdolliseksi tavata kollegoita turvallisia käytänteitä ja sisäistä kulttuuria noudattaen.

10 vinkkiä!

1. kalustetut vyöhykkeet - turvalliset etäisyydet

Monissa nykytoimistoissa on avoimia maisemia ja yhteisöllisiä alueita jotka kutsuvat läheisyyteen ja yhteistyöhön. Liikumme paljon ja jaamme työpisteitä ja laitteita.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa minimietäisyyksien pitämistä. Ihmisten välinen etäisyys tulisi olla metri, kun nyt elämme viruksen leviämisen aikaa. Toimiston tilojen tulisi olla riittävän väljät, jotta suositusta voidaan noudattaa.

Jotkut toimiston tilat ovat riittävän suuria, joten työpisteet voi siirtää etäämmälle toisistaan. Työasemat on hyvä kääntää niin, että työntekijöiden ei tarvitse istua kasvotusten. Väliseinät ja seinäkkeet ovat hyvä ratkaisu, kun tilaa ei ole tarpeeksi - voit asettaa sermit työpisteen eteen ja sivuille.

Jos toimistossa on paljon työntekijöitä, on hyvä jaksotella ajat, jotta kaikki eivät olisi paikalla samaan aikaan.

2. jaottele avotoimisto osastoihin 

Vältä työpisteiden ja eri osastojen sijoittamista lähelle toisiansa. Järjestele tilat ryhmiksi ja pienemmiksi vyöhykkeiksi. Tehtävien mukaiset toimistoratkaisut ovat edelleen haluttu työmuoto. Istumme yhdessä niiden kanssa, joiden kanssa työskentelemme yhteisissä projekteissa. Nyt on suositeltavaa säilyttää kiinteät työpisteet ja melko pienet vyöhykkeet, joissa kolmesta viiteen voi istua yhdessä turvallisen etäisyyden päässä.

3. luo väljät ja tehokkaat kokoustilat

Vältä suunnittelemasta kokoushuoneita, joissa on yli viisi henkilöä. Voit valita kalusteet, kuten korkeat pöydät ja seisomapisteet tehokkaampien kokousten järjestämiseksi. Kaikki kokoushuoneiden pöytätasot ja yleiset varusteet on pyyhittävä käytön jälkeen, joten varmista, että tarpeettomat laitteet voidaan poistaa helposti.

4. ota uudelleen käyttöön omat varusteet

Toimisto, jossa jaamme kaikki varusteet, ei sovi yhteen pandemian kanssa. Desinfioidut näppäimistöt ja hiiret ja seinäkkeillä rajatut työpisteet parantavat turvallisuutta. On hyvä ottaa käyttöön puhdistusrutiinit - eli että tilat puhdistetaan, ja se on helppoa tehdä, joka päivä. Työasema koostuu usein kiinteästi asennetusta näytöstä ja  näppäimistöstä, hiiristä ja kuulokkeista. On hyvä miettiä, voisiko hiiret ja näppäimistöt palauttaa ns. desinfiointipisteeseen, vai tekeekö jokainen itse desinfioinnin käytön jälkeen - tai ennen käyttöä.

5. luo turvalliset kohtaamis- ja neuvottelutilat

Lounge-tilat ja neuvotteluhuoneet sekä vyöhykkeet kahviautomaattien ympärillä tulisi kalustaa siten, että etäisyyksien pito onnistuu luontevasti. Korvaa sohvat yksittäisillä tuoleilla, käytä kevyitä, helposti siirrettäviä kalusteita, mielellään myös pyörillä varustettuja. Siten, ihmiset voivat itse päättää millä etäisyydellä he keskustelevat.

Avoimissa tiloissa ja toimistoissa virukset ja bakteerit leviävät. Siitä syystä on tärkeää suunnitella toimistotilat joustavilla ratkaisuilla. 

6. käytä materiaaleja, jotka ehkäisevÄt ALTISTUmista

Käytä kovapintaisia materiaaleja, jotka on helppo pyyhkiä sekä kankaita joita on helppo puhdistaa. Markkinoilla on monia uusia materiaaleja, jotka on suunniteltu puhdistettaviksi ja desinfioitaviksi ilman, että niiden laatu heikkenisi. Helposti puhdistettavia materiaaleja ovat keinonahka, laminaatti ja viilu.

7. helpota digitaalista kokoontumista

Matkustamme vähemmän ja kokoonnumme useammin digitaalisesti. Olemme vuorovaikutuksessa verkon kautta useammin kuin koskaan ennen. Olemme vähemmän epäileviä ja peloissamme uuden teknologian edessä ja digitaalisuus lisääntyy liike-elämässä.  Digitaalisen käytettävyyden lisäämiseksi on tehty useita ratkaisuja ja laitteiden parannuksia. Nyt on tärkeää luoda hyvät olosuhteet videoneuvotteluille. Suuret näytöt, hyvät kokoushuoneet turvaetäisyydellä, hyvät tekniset ratkaisut ja akustiset ääniolosuhteet, jotta on helppo tavata videon välityksellä.

8. anna mahdollisuus tehdä työtä kotona

Edelleen on suositeltavaa tehdä töitä kotitoimistossa silloin kun mahdollista, mutta jotkut toivovat jo työntekijöiden palaavan takaisin toimistoon. On hyvä kunnioittaa sitä, että me ihmiset kokemme tilanteen eri tavalla, ja antaa mahdollisuus työskennellä kotona. Tarjoa työntekijöille mahdollisuus käyttää ergonomista työtuolia tai työpöytää kotona, jotta työolot olisivat mahdollisimman samanlaiset ​​kuin toimistossa.

Viranomaisten tarkoituksena on vähentää infektioriskiä vähentämällä samanaikaisesti kokoontuvien ja yhdessä matkustavien ihmisten määrää. Ratkaisu monille yrityksille on, että työntekijät istuvat osittain kotitoimistossa, jotta työhuoneessa oleville on enemmän tilaa.

Useat tutkimukset osoittavat, että monet työskentelevät tehokkaammin kotona. Saamme enemmän rauhaa ja paremman tasapainon työn ja yksityiselämän välillä. Nykyisillä videoneuvottelu- ja pilviratkaisumahdollisuuksilla ei ole välttämätöntä olla toimistossa joka päivä -  asia on täysin riippuvainen tekemästämme työstä.

9. ajattele viihtyvyyttä ja ympäristöä

Monet meistä viihtyvät parhaimmin, kun ympärillä on työkavereita ja voimme kokoontua saman pöydän ääreen. Tästä syystä on tärkeää, että tulevaisuuden toimisto ei ainoastaan ole varustettu vastustamaan altistumista, vaan meidän on myös huolehdittava sen houkuttelevuudesta. Hyvät kohtaamiset, mukava ilmapiiri lounaalla, luovuus ja kaikki viestinnän vivahteet. Turvallisuus on tärkeää, mutta myös kulttuuri ja ympäristö ovat ratkaisevia tulosten luomisessa. Käytä hyviä yhteisöllisyyden varmistavia kanavia jotta kynnys vuoropuheluun olisi matala.

10. pidä puhtaana!

Olemme kaikki talkoissa mitä tulee käsien ja pintojen puhtaana pitämiseen. On hyvä sopia pintojen pyyhkimisestä käytön jälkeen sekä näppäimistöjen ja hiirien yms. puhdistamisesta. Toimisto tulisi tuulettaa säännöllisesti. 

Luo yhteiset käytänteet tilojen pitämiseen puhtaana ja siistinä. Se on ehkä tärkein toimenpide tällä hetkellä.

OTA OPAS

Kinnarpsilla on "Turvallinen paluu toimistoon - SAFE OFFICE" -materiaali, joka antaa ohjeita työympäristön parantamiseksi. Auttaa muistamaan ne asiat, jotka tulee ottaa huomioon työympäristön uudistamisessa, jotta fyysisen etäisyyden toteutuminen olisi tiloissa luontevaa. Suunnitellut layout-mallit näyttävät miten tilaa voi muunnella. Materiaalissa on myös vinkkejä ja kalustamisideoita, joiden avulla investoinnin voi kohdistaa oikeanlaisiin, joustaviin kalusteratkaisuihin.

Klikkaa ja lataa

OTA OPAS

Voimmeko auttaa uudistamaan tilojasi?

Ota yhteyttä