Valo ja valaistus parantavat terveyttä ja suorituskykyä toimistossa

Työtulos, käyttäytyminen ja viihtyminen. Valo ei vaikuta pelkästään hyvinvointiimme, vaan sitä voidaan käyttää myös apuna tilan hahmottamisessa, etäisyyden arvioinnissa ja navigoinnissa. Huono valaistus väsyttää – kun taas hyvä valaistus yhdessä sisustuksen kanssa voi korostaa ja kutsua sisään työpaikan erilaisiin ympäristöihin tai vyöhykkeisiin. Kaikki tämä vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja suorituskykyyn.

Olet varmasti huomannut, miten silmät yrittävät kompensoida huonoa ja heikkoa valaistusta työympäristössäsi. Seurauksena on niskan, hartioiden ja selän jännitystila ja päänsärky. Olet ehkä alkanut haukotella ja sinun on vaikea pysyä hereillä, kun valaistus on hämärä. Se on täysin luonnollista ja perustavaa laatua olevaa biologiaa. Pimeys saa kehosi ajattelemaan, että on aika nukkua ja vapauttaa melatoniinihormonia, joka tekee sinut uneliaaksi. Hyvä illalla, huonompi päivällä, jolloin haluat mieluummin valoa vapauttamaan kortisolia, joka piristää. Evolutiivisesti ihmiset ovat sopeutuneet ulkoilmaelämään päivänvalossa – juuri siellä me ja silmämme toimivat parhaiten. Monet meistä viettävät nykyään suuren osan elämästä sisätiloissa, ja siksi meidän on täydennettävä päivänvaloa sähkövalaistuksella voidaksemme hyvin ja suoriutuaksemme paremmin.

Kokonaisuus vaihtelun avulla

Kuinka hyvin siis hyödynnämme valon supervoimat? Henrik Clausen on valotutkija ja Fagerhult valaistusyrityksen valoakatemian johtaja. Hänen mukaansa tieto valon esteettisistä ominaisuuksista on suhteellisen vakiintunutta, mutta asia, jonka tietämys viime aikoina on eniten kehittynyt, on syvempi valon ja terveyden välinen yhteys. "2000-luvun alussa havaittiin, että silmässämme on myös reseptoreita, jotka vaikuttavat meihin eri tavoin, esimerkiksi miten hyvin vuorokausirytmimme toimii. Hoivaympäristöissä yhteys valaistuksen ja hyvinvoinnin välillä on helpompi nähdä kuin esimerkiksi toimistoissa tai kouluissa, mutta tiedämme sen olevan voimakas myös näissä ympäristöissä«, hän sanoo. Kaiken valaistussuunnittelun perustana on monentyyppisten valojen käyttö. Lähtökohtana on luonnollinen päivänvalo, jota täydennetään muilla erilaisilla valoilla. Klassinen jako perustuu ajatukseen kolmiosaisesta valaistusjärjestelmästä, josta käytetään usein nimitystä yleisvalaistus, toiminnallinen valaistus ja korostusvalaistus.

Kyse on erilaisten tarpeiden kattamisesta sekä toimivan ja stimuloivan kokonaisuuden luomisesta, vaihtelusta ja dynamiikasta. Ajattele kuinka kävellessäsi metsässä valo tulee eri suunnista aukealle, se on eräänlainen ihanteellinen valaistus.

Henrik Clausen, valotutkija ja johtaja, Fagerhult Lighting Academy

Kolme valon tyyppiä

Yleisvalo/ympäröivä valo

Yleisvalo tai ympäröivä valo täydentää päivänvaloa ja luo oikean perusvalotason. Se valaisee ympäristöä, helpottaa perusnavigointia ja varmistaa, että tilassa on sopivasti valoa mihin vuorokauden aikaan tahansa ja säästä riippumatta.


Allmänljus4.png

Toimintovalo

Toimintovalo antaa silmillesi parhaat edellytykset tehdä työsi. Valontarpeesi riippuu yksilöllisistä ominaisuuksistasi, aktiviteetista ja tilan olosuhteista. On kuitenkin aina tärkeää, että valaistus on tasainen koko työalueella. Hyvä vinkki on pitää kynää suoraan työtasolla. Valo laskeutuu oikein, jos näet vain yhden varjon. Valon pitää olla himmennettävä, jotta sitä voidaan mukauttaa yksilöllisesti.

Funktionsljus3.png

Korostusvalo

Korostus- eli koristevalo, kuten se myös tunnetaan, tarjoaa lisäsilauksen, joka luo tunnelmaa ja määrittää kokemustamme ympäristöstä. Se voi käsittää himmennettäviä kohdevalaisimia tai ripustettuja valaisimia, jotka vahvistavat tietyn sisustusratkaisun tunnelmaa, mutta myös valoja, jotka auttavat navigoinnissa, houkuttelevat istumaan rauhallisessa lounge-tilassa tai kannustavat luovuuteen projektipöydän ääressä. Se voi olla myös seinille kiinnitettyjä valoja, jotka suurentavat tai pienentävät käsitystä ympäristöstä.
Accentljus3.png

Lisäksi tulee tärkeä päivänvalo, jotta olo pysyy virkeänä, positiivisena ja terveenä ja unen laatu paranee. Siksi sisävalaistuksen tulisi olla mahdollisimman paljon päivänvalon kaltainen, ja mieluiten emme saisi koskaan olla kolmea metriä kauempana ikkunasta. Vinkkinä lyhyt päiväkävely ulkona, jotta saadaan lisäannos päivänvaloa.

Joustava valaistus yksilölle

Seuraavat yleispiirteet: Valon tarve vaihtelee päivän ja vuoden aikana riippuen tehtävistä, ja jopa elämän aikana – vanhemmat ihmiset tarvitsevat usein erilaista ja enemmän valoa kuin nuoremmat. Joustavat ratkaisut, kuten siirrettävät valaisimet, himmennettävyys ja mahdollisuus merkitä ja korostaa erilaisia alueita ja ympäristöjä vaihtelevalla valaistuksella, parantavat työntekijäkokemusta. Valaistuksen yksilöllisellä ohjauksella on monia etuja, yksinkertaisesti siksi, että meillä kaikilla on erilaisia mieltymyksiä ja tarpeita. Joku saattaa haluta aloittaa päivän himmeämmällä valaistuksella, kun taas joku toinen haluaa kirkkaampaa valoa hoitaakseen tehtävänsä optimaalisesti. Hallinnan tunne saa meidät myös tuntemaan olomme ympäristössä turvalliseksi ja mukavaksi. Valo, lyhyesti sanottuna, on tärkeä osa kokonaisvaltaista ergonomian näkökulmaa. Tässä yhteydessä käytetään ilmaisua Human Centric Lighting – ihmiskeskeinen valaistus.

 

Kyse on päivänvalon tuottaman luonnollisen vuorokausirytmin palauttamisesta keinovalon avulla. Käsite on uusi, mutta näkemyksemme valaistuksesta on ja on aina ollut se, että sen pitää perustua ihmisten tarpeisiin ja parhaalla mahdollisella tavalla helpottaa kaikkien elämää ja työtä.

Henrik Clausen, valotutkija ja johtaja, Fagerhult Lighting Academy

Paranna sisustusratkaisua valolla ja valaistuksella

Päivänvalo ja sähkövalo vaikuttavat siihen, miten koemme, toimimme ja voimme huonetilassa. Valon laatuun vaikuttaa kuitenkin myös se, miten valaistus on vuorovaikutuksessa sisustuksen kanssa. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun arkkitehtuuria, valoa ja sisustusta suunnitellaan yhdessä, koska kalusteiden värit ja tekstuurit vaikuttavat kokonaisuuteen. Kun sisustusta ja valaistusta suunnitellaan rinnakkain, syntyy stimuloiva ympäristö, joka vaikuttaa myönteisesti sekä terveyteen että työtuloksiin. Valolla "maalaten" voi korostaa sitä, mihin pitäisi keskittyä, tai parantaa ympäristön visuaalista vaikutelmaa. Yleinen virhe on sisustaa liian tasaisella valolla eli vain yhdellä valaisintyypillä. Silloin ei synny kontrasteja tai varjoja ja ympäristöstä puuttuu selkeitä eroja ja dynamiikkaa. Se on verrattavissa siihen, että työympäristössä olisi vain yhdenlaisia kalusteita.

Joitakin huomioon otettavia perusasioita:

Vaaleus antaa valoa

Ihmisen biologiset tarpeet huomioon ottaen on tärkeää, että valoa on riittävävästi, ja oikeassa paikassa, jotta sillä olisi myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Muista, että vaaleat värit vangitsevat valon helpommin ja yhdessä ne luovat korkeamman valotason. Mitä tummemmat värit ympäristössä on, sitä enemmän tarvitaan valaistusta. Epäsuora ja heijastunut valo seinistä, katoista, lattiasta ja pöytäseinäkkesistä on yhtä tärkeää kuin suora valo.

Mieti kontrasteja

Vältä liiallista valokontrastia työtason ja muun työympäristön välillä, sillä se luo liikaa kontrastia, ja silmä joutuu jatkuvasti mukautumaan. Valitse pöytätasolle mielellään vaalea väri tai luonnonpuu, jotta vältät häiritsevät kontrastit. Pyri saamaan työtasolle tasainen valo. Esityksissä kannattaa käyttää TV-näyttöjä projektoreiden sijaan, sillä ne parantavat kontrastia eikä huonetta tarvitse himmentää.

Mahdollisimman vähän häikäisevää valoa

Älä aseta työpöytää ikkunaa vasten, sillä ikkunasta tuleva valo voi häikäistä. Älä myöskään siten, että ikkuna on takana, koska silloin päivänvalo heijastuu näyttöön. Aseta sen sijaan työpöytä sivuttain ikkunaan siten, että päivänvalo tulee sivulta. Jos valo on liian kirkas, voit säätää sitä sälekaihtimilla.

3 vinkkiä parempaan valaistukseen

Erityyppiset valot

Avain hyvään valaistukseen on, että käytössä on erityyppistä valoa. Aloita aina päivänvalolla ja lisää sitten yleis-/ympäristövalo, työskentelyvalo ja tunnelmavalo. Erilaiset valot luovat toimivan kokonaisuuden, korostavat määrättyjä ympäristöjä ja tuovat tilaan hyödyllistä vaihtelua.

Riittävästi
valoa

Pohjoisella pallonpuoliskolla päivänvalosta on pulaa osan vuodesta. Sitä on kompensoitava sähkövalolla suorituskyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi. Kun saamme liian vähän valoa, erittyy melatoniinihormonia, joka aiheuttaa väsymystä ja päänsärkyä. Korkeammat valotasot puolestaan vapauttavat kortisolia, joka piristää ja auttaa suoriutumaan paremmin. 

Joustava
valo

Valon tarve muuttuu päivän, vuoden ja koko elämän aikana. Mahdollisuus ohjata ja muuttaa valaistusta, sallii valon määrän mukauttamisen tarpeiden, henkilöiden ja toimintojen mukaan. Hallinnan tunne vaikuttaa hyvinvointiin ja turvallisuuteen ja myönteisesti kykyymme suoriutua työstä parhaalla mahdollisella tavalla – ja auttaa meitä myös olemaan energiatehokkaampia.

Kestävää valaistusta uusiin tarpeisiin

Organisaatiotasolla joustava valaistus auttaa varmistamaan tulevaisuuden toimintaa. Fagerhultin tuotepäällikkö Cecilia Niva korostaa kuitenkin myös sähkökustannusten nousua ja aina vain tärkeämpää kestävää kehitystä. "Valon tarve on harvoin vakio kaikissa huoneissa ja vuorokauden ympäri, emmekä halua tuhlata energiaa siellä, missä siitä ei ole hyötyä. Valaistuksen automatisoidun ohjauksen avulla voimme vähentää sähkönkulutusta merkittävästi«, hän sanoo. Toinen viime vuosien ajankohtainen tarve on kuinka valoa voidaan mukauttaa kokousympäristöissä, jotta se toimisi sekä fyysisissä, digitaalisissa että hybridikokouksissa. Kyse ei ole pelkästään siitä, että haluamme näyttää mahdollisimman hyvältä näytöllä, vaan siitä, miten valaistus edistää inhimillistä viestintää, ilman häiritseviä varjoja.   

 

Toisen ihmisen reaktioita ja ilmeitä on vaikea lukea fyysisessäkin ympäristössä, jos valon laatu on heikko, ja tämä ilmiö vahvistuu entisestään näytöllä. Videokokouksissa perussääntönä on edestä päin kohdistuva eri kulmista tuleva lieriömäinen valo.

Cecilia Niva, tuotepäällikkö, Fagerhult

Kinnarps luo sisustamisen kokonaisratkaisuja, joiden fokus on kestävyydessä ja ergonomiassa. Muotoilemme räätälöityjä ratkaisuja, jotka edistävät hyvinvointia ja menestystä. Tarjoamme turvallisen voimavaran sinulle, joka työskentelet toimisto-, koulu- tai hoivaympäristöjen parissa. Riippumatta siitä, minkälaisessa muutostarpeessa työtilasi ovatkaan, tarjoamme mielellämme asiantuntemustamme ja opastusta, jotta voisimme luoda juuri sinulle ja organisaatiollesi parhaan työympäristön.

Ota yhteyttä

Lue lisää holistisesta ergonomiasta