Viisi työelämän trendiä, joita kannattaa seurata

The Times They Are a Changin’. Uusi teknologia on jo mullistanut elämäntapamme ja työskentelymme - ja lisää on tulossa. Tulevaisuuden työympäristöt suunnitellaan täysin toisella tavalla kuin nyt. Olemme tunnistaneet Kinnarpsin toiseen trendiraporttiin viisi tärkeää trendiä, jotka vaikuttavat paljon siihen kuinka työskentelemme ja rentoudumme.

Maailma oli ennen yksinkertaisempi.

Maailmankuvamme on nykyään monitasoinen ja ajoittain myös sirpaleinen. Rajat hämärtyvät kaikilla tasoilla. Emme ole enää sidottuja maantieteeseen – sen sijaan haasteena on löytää lahjakkaita työntekijöitä ja saada heidät jäämään, riippumatta sijainnista, iästä, sukupuolesta tai kulttuuritaustasta. Lisääntynyt avoimuus ja viestintä on tuottanut monimuotoisuutta, joka tarjoaa täysin uusia edellytyksiä työtilojen suunnitteluun.

Mitkä sitten ovat tulevaisuuden monimuotoisten työympäristöjen luomisen haasteet ja ennen kaikkea mahdollisuudet? Tätä trendiraporttia koostaessamme saimme mahdollisuuden kysyä neuvoa eräiltä aikamme terävimmiltä ja inspiroivimmilta henkilöiltä arkkitehtuurin, suunnittelun, teknologian ja innovaation aloilla. Tunnistimme yhdessä viisi vahvaa trendiä, joilla tulee olemaan työelämäämme mullistava vaikutus. Yhteinen nimittäjä? Älykäs design - salaisuus monimuotoisuuteen suunniteltujen työympäristöjen takana. 

TREND 1: MONIMUOTOINEN DESIGN

Kuinka luodaan kaikkien tarpeita vastaavia työympäristöjä?

Tulevaisuudessa osallistavat ympäristöt ja design ovat tärkeitä kaikissa työpaikoissa. Tulemme kohtaamaan kolme erilaista paradigman muutosta, jotka vaikuttavat siihen, miten työtilat muotoutuvat.

1. Ensimmäistä kertaa historiassa neljä sukupolvea tekee töitä yhdessä. Tämä tarkoittaa, että meidän on työympäristöä muovatessamme otettava huomioon heidän erilaiset ajattelu- ja toimintatapansa.

2. Työelämän tasa-arvopyrkimykset tulevat siirtymään uuteen vaiheeseen. Muotoilun nykyisten ratkaisujen haastaminen sukupuolinäkökulmasta auttaa luomaan käyttäjälähtöisempiä työympäristöjä.

3. Meillä kaikilla on oma tapamme pohtia ja ratkoa ongelmia. Meidät voi jakaa karkeasti kahteen persoonallisuustyyppiin: introvertteihin ja ekstrovertteihin. Tulevaisuuden työympäristöjen tulee vastata molempien tarpeita.

Nämä kolme paradigman muutosta, samaan aikaan käynnissä olevan osaamisen globalisaation kanssa, synnyttävät kulttuurien sulatusuunin. Tuloksena syntyy vaatimus designista, joka vastaa yksilöiden tarpeita. Juuri tämä on käyttäjälähtöistä muotoilua: muotoilua, jossa otetaan huomioon inhimillinen monimutkaisuus ja monimuotoisuus ja erilaiset kyvyt, kieli, kulttuuri, sukupuoli ja ikä.

 

.

 

TREND 2: TYÖYMPÄRISTÖN BIOLOGIA

Miten luodaan kestävä ja ergonominen työympäristö?

Terveys on hyvinvointia - ja menestystä. Näkemys, että myös työssä kehon ja sielun hyvinvointi on yhtä tärkeää, vaikuttaa yhä enemmän siihen, kuinka suunnittelemme työtilojamme. Tämä tulee olemaan yhä tärkeämpää tulevaisuudessa! Yritysten, jotka haluavat olla kiinnostavia ja houkutella osaamista myös jatkossa, on voitava tarjota ympäristöjä, jotka toimivat sekä kehon että aivojen ehdoilla.

Kehon vaatimukset voimme tyydyttää tarjoamalla työntekijöille mahdollisuuden liikkua työpäivän aikana. Korkeussäädettävät työpöydät ja toimistotuolit, joissa on FreeMotion-toiminto, edistävät hyvää ergonomiaa ja vähentävät työstä johtuvien rasitusvammojen vaaraa. Entä mitä teemme aivoille?

Kuinka luomme ympäristöjä, jotka stimuloivat luovia ajatuksia ja vähentävät stressiä aikana, jolloin nopea tekninen kehitys on kääntänyt työtodellisuuden ylösalaisin useimmille meistä?

Ensimmäinen ratkaisu on tietenkin asettaa yksilön tarpeet ja toiveet etusijalle. Annetaan työntekijöiden itse valita heille parhaiten sopivat työn ja ympäristöjen yhdistelmät. Tekniikkastressiä voi välttää ottamalla inspiraatiota Googlesta, jolla on tekniikkavapaita alueita, joissa ei sallita kannettavia tietokoneita eikä puhelimia.

TREND 3: TEKNITUURI

Kuinka käytämme analogista ja digitaalista arkkitehtuuria tulevaisuuden toimistossa?

Teknituuri, englanniksi ”Techiture”, on sana jota käytetään kuvaamaan teknologian ja arkkitehtuurin yhteistyötä. Teknituuri tulee olemaan myös vahva käyttövoima työelämän seuraavan vaiheen kehittämisessä. Entistä saumattomamman työympäristön mahdollistavat digitaaliset ratkaisut ovat jo täällä, ja nopeat omaksujat ovat voittajia tulevaisuuden monimuotoisuuden leimaamassa työelämässä. Avain tulevaisuuden tuottaviin työympäristöihin on kyky luoda työtiloja, joissa yhdistetään ihmisen äly tekniseen laitteistoon.

Tulevaisuuden toimistot ja työympäristöt tulevat näyttämään ja toimimaan huomattavasti eri tavalla kuin aikaisemmat. Esineiden internet, yhteydet ja massadata ovat ilmiöitä, jotka vapauttavat meidät maantieteellisistä esteistä ja mahdollistavat meille vapaan liikkuvuuden. Perinteinen toimisto tulee vähitellen katoamaan. Vanha toimisto, johon vaadittiin standardoituja sähkö-, IT-, valaistus ja tuuletusratkaisuja, tulee olemaan vain muisto. Tulevaisuuden toimistot muotoillaan ensisijassa vastaamaan ihmisten tarpeita – tekniset edellytykset eivät ole määräävässä asemassa. Tavoite on luovien ympäristöjen toteuttamisessa, sellaisten, joissa kaikki voivat olla mahdollisimman paljon vuorovaikutuksessa. Työympäristö ei saa olla tila, jossa työntekijät istuvat passiivisina vastaanottamassa suuria määriä tietoja, vaan eläviä ympäristöjä, jotka kannustavat keskusteluun ja luovuuteen. Se on korkeateknologista elämäntyyliä rennossa ympäristössä!

TREND 4: LUODAAN YHDESSÄ

Miten tulevaisuuden yrityksissä työskennellään?

Yksi asia on varma. Aika, jolloin yritykset tekivät kaikkensa piilottaakseen kehitys- ja tuotantomenetelmänsä suljettujen ovien taakse, on menneisyyttä. Yritykset ja asiakkaat edistävät sen sijaan yhdessä suunnitteluprosessia. Läpinäkyvyys, luottamuksen rakentaminen ja muotoilukeskustelun aikaansaaminen eri puolilla maailmaa toimivien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, tulee olemaan monen yrityksen pääpainoalue. Yhteistyö ja yhdessä luominen – missä tahansa, milloin tahansa, pienissä toimintayksiköissä tai suurissa konserneissa – tulee olemaan yhä helpompaa ja joustavampaa. Nämä uudet mahdollisuudet vaikuttavat kaikkiin suunnittelu- ja tuotekehitystyyppeihin –  pienistä tuotteista työympäristöihin ja kokonaisiin rakennuksiin. Tämä asettaa luonnollisesti myös toimistoillemme ja työympäristöillemme aivan uusia vaatimuksia.

Tulevaisuuden työtilan luominen on kattava ja monimutkainen koko yritystä koskeva prosessi. Jotta voidaan rakentaa yhteistyötä edistävä työtila, sitä on pohjustettava yhteistyökulttuurilla. Ei ole yksinkertaisia ratkaisuja – haasteemme on kartoittaa ja sisällyttää toiminnan erilaiset lähtökohdat ja sen jälkeen räätälöidä  työympäristöt sen pohjalta. Organisaatio, tekniikka ja johtajuus ovat tämän prosessin kantavia osia. Tulevaisuuden toimistossa organisaatioiden täytyy myös haluta muuttaa ja mukauttaa työtapojaan. Tämä tapahtuu suunnittelemalla työtiloja, joissa on monia eri ympäristöjä ja toimintoja – kuten esimerkiksi monitoimityöpisteet ja projektialueet -– sekä tuomalla mukaan uutta teknologiaa.

TREND 5: MIKRO-MONIKANSALLISUUS

Missä kaikki työntekijät ovat?

Nykypäivänä osaaminen on rajatonta. Työntekijät liikkuvat keskeytyksettä eri paikkojen välillä ja työ on aina saavutettavissa pilvipalveluina, riippumatta siitä missä maassa tai millä mantereella ollaan. Tämä edistää riippumattomien osaamisryhmien, esimerkiksi freelancereiden, itsenäisten konsulttien ja yrittäjien, kasvua. Tämä on huomattavissa myös startup-yritysten ja itsensätyöllistäjien määrän kasvussa. Tämä osaamisryhmä etsii jatkuvasti hyviä paikkoja työskennellä – myös muita tiloja kuin kotitoimistoja ja internetkahviloita. He edistävät myös aivan uudenlaisten työympäristöjen esiintuloa, tiloja jotka on suunniteltava jälkikäteen. Muuttuva työelämä asettaa painon muodolle alkaen kotitoimistoista aina pop-up-työpisteisiin ja toimistohotellien uusiin, luovempiin, variaatioihin.

Meidän on luotava työympäristömme uudelleen. Jotta se on mahdollista, meidän on myös ajateltava miten elämme ja työskentelemme entistä kattavammalla tavalla, koska mikro-monikansallinen työtapa muuttaa myös yhteiskuntaa – yhteiskuntaa, joka rakentuu entistä enemmän yhteistyölle. Uusia työympäristöjä suunnittelevan on siis keskityttävä luomaan ratkaisuja, jotka houkuttelevat osaamista ja monimuotoisuutta, joita poikkitieteellinen yhteistyö tarvitsee. Näkemyksemme työtiloista on muuttumassa radikaalisti. Miksi meidän pitäisi tyytyä tylsiin kalusteisiin ja harmaaseen arkistokaappiin vain, koska olemme töissä? Sen sijaan haluamme työympäristöjä, jotka houkuttelevat erilaisia osaamistyyppejä ja antavat freelancereille ja konsulteille mahdollisuuden yhteistyöhön ja viihtymiseen muun henkilökunnan kanssa. Työntekijät haluavat töissä samoja mukavuuksia kuin mitä heillä on kotona, riippumatta siitä onko kyse tilasta henkilökohtaisille tavaroille vai yhteisyydestä ja yhteistyöstä.

LATAA TÄÄLTÄ

Haluatko tietää vielä enemmän tulevaisuudesta?
Voit ladata koko trendiraportin täältä.

Trendiraportin

Onko sinulla mietteitä tai kysymyksiä tulevaisuuden, tai oman tulevaisuutesi, toimistosta?

Ota yhteyttä Kinnarpsiin