Viisi vihjettä ympäristön kannalta parempiin hankintoihin

Aseta vaatimuksia! Siitä on etua sekä sinulle että ympäristölle. Perusteellisesti mietityllä hankinnalla edistät omassa organisaatiossasi kestävämpää yhteiskuntaa. Työntekijäsi saavat hyvän työympäristön ja positiivinen ketjureaktio vaikuttaa myös muihin ihmisiin – ja ympäristöön. Kun asetat vaatimuksia itsellesi ja organisaatiolle asetat vaatimuksia myös meille. Me asetamme vaatimuksia itsellemme ja toimittajillemme. Yhdessä voimme vaikuttaa!

1. MITKÄ OVAT SINULLE TÄRKEITÄ ASIOITA?

Aloita tunnistamalla ne asiat, jotka ovat tärkeitä omalle kestävyystyöllenne. Mitkä muutokset vaikuttaisivat eniten? Nollasta sataan kiihdyttäminen on vaikeaa. Tuloksia on helpompi saavuttaa, jos päätät keskittyä joihinkin ydinkysymyksiin. Keskity mieluummin muutamaan erityisalueeseen, jotka todella tunnet, huolehdi että vaadit todisteita ja seurantaa.

2. VALITSE FSC®

Metsillä on ratkaiseva rooli siinä, miten saavutamme globaalin ympäristötavoitteen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Vaadi siksi vastuullisen metsätalouden puutavaraa. FSC® -merkintä on ulkopuolisen tahon tekemä sertifiointi, joka takaa että metsäraaka-aine on riippumattoman ulkopuolisen tahon tarkastama. Vaadi, että tavarantoimittajalla on jäljitettävyyssertifiointi FSC Chain of Custodyn mukaan, mikä tarkoittaa että tavarantoimittajalla on käytössä järjestelmä, jolla käsitellään ja erotellaan merkitty raaka-aine. Jäljitettävyyssertifiointi ei tarkoita kuitenkaan, että kaikki puu olisi FSC-sertifioitua. Siksi kehotamme aktiivisesti valitsemaan FSC-merkittyjä tuotteita. Silloin voit olla täysin varma, että puuraaka-aine tulee vastuullisesti hoidetuista metsistä.

3. VAADI SOSIAALISTA VASTUUTA TAVARANTOIMITTAJALTA

Vaadi, että tavarantoimittajat asettavat sosiaalisia vaatimuksia omille tavarantoimittajaketjuilleen. Että tavarantoimittajilla on eettiset toimintaperiaatteet omille tavarantoimittajilleen. Varmista, että toimintaperiaatteet perustuvat kansainvälisiin periaatteisiin, kuten FN Global Compact ja että myös työympäristölle on asetettu vaatimuksia. Ei riitä että toimintaperiaatteet ovat olemassa – vaadi myös, että tavarantoimittajalla on järjestelmä jolla se kartoittaa toimittajaketjunsa ja riskiarvioi sen. Aseta kysymyksiä ja vaadi tietoja työtavoista, riskiarvioinnista tai auditointien tuloksista. Toivotamme aina tervetulleeksi paikanpäällä tapahtuvat auditointien seurannat. Ruotsalainen ympäristömerkintä Möbelfakta asettaa vaatimukset tavarantoimittajaketjun vaatimuksille, riskiarvioinneille ja sosiaalisen vastuun seurannalle ja kattaa myös kaikki Joutsenmerkin ympäristövaatimukset. Se myös osoittaa, että tavarantoimittaja tekee aktiivisesti työtä sosiaalisen vastuun parissa.

4. VAADI PUHTAITA MATERIAALEJA!

Ympärillämme on valtava määrä vaarallisia kemikaaleja, joita
vapautuu eri tuotteista – mutta mistä tietää että jokin on vaarallista jos sitä ei näe? Historia osoittaa, ettemme voi olla liian varovaisia. Ilmaise selkeästi, etteivät tuotteet saa sisältää materiaaleja tai aineita, jotka voivat vaikuttaa työntekijöidesi terveyteen negatiivisesti. Saat aikaan suuren vaikutuksen sulkemalla palosuoja-aineet, formaldehydit ja liuottimet pois. Vaadi ympäristömerkintöjä, joihin sisältyy kemikaalisisällön merkintävaatimus (Möbelfakta ja NF Environnement).

5. SEURAA EU:N SUOSITUKSIA

EU on ottanut käyttöön uuden työkalun toimistokalusteiden julkisten hankintojen käyttöön. Aloite tulee voimaan 2016 ja se on hyvä lähtökohta, kun asetat vaatimuksia  tavarantoimittajillesi Mielenkiintoista on, että ehdotus avaa nyt tien myös olemassa olevien kalusteiden kunnostamiselle ja uudelleenkäytölle uusien kalusteiden hankinnan yhteydessä. Se on itse asiassa niin selkeä, että aloite kehottaa työkalun käyttäjää, eli hankinnoista vastaavaa viranomaista, harkitsemaan vanhojen kalusteiden uudelleenkäyttöä ennen uusien ostamista. Aseta siksi vaatimus, että tavarantoimittaja pystyy tarjoamaan järjestelmän, joka hallitsee uudelleenkäytön ja uudistamisen.