Kinnarps Next Office®

Tutkimusta, strategiaa ja neuvontaa ihannetoimistonne suunnitteluun

 

Näin se toimii!    Tämän vuoksi kehitimme Next Officen

Innovatiivisen ja tehokkaan toimiston luominen ei ole pelkästään sisustusprojekti, vaan muutoshanke. Autamme teitä koko projektin ajan ja tuemme teitä kaikissa haasteissanne. Yhdessä voimme suunnitella luovan työympäristön, joka hyödyntää olemassa olevia mahdollisuuksia ja jossa organisaatio ja yksilö voivat kehittyä ja voida hyvin. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että ihmiset, tekniikka ja ympäristö toimivat yhdessä koko prosessin ajan. 

Next Office -konseptimme koostuu useista osista - konkreettisilla työkaluilla, ryhmätyöllä ja analyyseilla luomme perustan uudelle, erityisesti teille suunnitellulle työympäristölle. Kaikki palvelut ovat toteutettavissa myös digitaalisesti.

NEXT OFFICEN EDUT

LUOVAT TYÖNTEKIJÄT

Työympäristö, joka tukee olemassa olevia ja tulevaisuuden työtapoja, lisää tehokkuutta ja tuottavuutta. Se kannustaa luoviin tapaamisiin ja yhteistyöhön, lisää innovatiivisuutta ja rakentaa tiimihenkeä.

PAREMPI TERVEYS

Työstressi vähenee, kun työntekijät voivat valita tehtävien mukaisista tiloista, jotka on mukautettu heidän työtehtäviinsä. Ergonomiset ratkaisut ja mahdollisuudet liikkuvampaan työntekoon parantavat fyysistä terveyttä.

VAHVEMPI BRÄNDI

Sijoittaessasi hyvään työympäristöön ja sisustukseen voit helposti houkutella uusia lahjakkuuksia ja pitää heidät palkkalistoilla. Kun työntekijät arvostavat työpaikkaansa, tiimihenki sekä sisäinen ja ulkoinen brändäys vahvistuvat.

HYVÄ TALOUDENPITO

Next Office on joustava ratkaisu, joka on räätälöity tarpeisiisi, halusitpa sitten sopeutua kasvuun tai mahduttaa olemassa olevan henkilöstömäärän työskentelemään pienemmässä tilassa. Ehkäpä haluat parantaa yrityksesi työntekijöiden työkokemusta tai haluat työtilojesi tukevan työtavoissa tapahtuvia muutoksia.

Next Office tukee yritystäsi toteuttamalla työympäristöstrategiasi mistä tahansa syystä, koska se keskittyy yritykseesi, sen työntekijöihin ja sen päämääriin.

KESTÄVÄT RATKAISUT

Uusi toimistosi on kestävä ja ottaa huomioon ihmiset ja ympäristön. Pyrimme jatkuvasti kehittymään "The Better Effect" -kestävyysaloitteemme puitteissa ja raportoimme tuotteidemme vaikutukset kestävyysindeksillä.

NÄIN SE TOIMII – KUUSI ASKELTA KOHTI ONNISTUNUTTA MONITILATOIMISTOA

1.
TIEDOTUS JA VISIOINTI

Miksi uusi toimisto? Onko yritykselläsi yhteinen visio tai toive siitä, mitä haluaisitte saavuttaa?

Prosessin ensimmäisessä vaiheessa luodaan yhteinen visio ja yhteiset päämäärät. Pidämme työntekijöille tiedottamista ja heidän inspiroimistaan erittäin tärkeänä. Kuvailemme seminaareissa tulevaa prosessia ja sen tuomia mahdollisuuksia, jotka liittyvät työntekijöiden osallistamiseen ja sitouttamiseen. Mitä enemmän työntekijät tietävät, sitä vähemmän he pelkäävät muutosta ja sitä enemmän he odottavat tulevaa. Tämä perehdytysvaihe auttaa valmistautumaan tutkimusvaiheeseen avaamalla mielen uusille mahdollisuuksille.

2.
KARTOITUS

Miten nyt työskennellään? Millaisia ovat toimiston työskentelytavat – mitkä ratkaisut toimivat ja mitä sieltä vaikuttaisi puuttuvan? Miten haluaisitte työskennellä tulevaisuudessa? Next Officen tarkoituksena on välttää yksilöiden ja organisaatioiden pakottaminen ennalta suunniteltuihin konsepteihin. Sen sijaan osallistamme työntekijäsi tekemään erilaisia harjoituksia, joissa he pääsevät analysoimaan tämänhetkisiä työtapojaan, rakennuksen ja oman työpöytänsä käyttöastetta, tiimi- ja henkilökohtaisen työskentelyn tasapainoa sekä jokaisen yhteisten työtehtävien keskittymistasoja. Saamme myös tietoa siitä, millaisessa ympäristössä he haluaisivat työskennellä, jos he saisivat vapaasti päättää asiasta. Saamme runsaasti tietoa järjestämällä työntekijöillesi työpajoja ja pyytämällä heitä täyttämään verkkokyselyn. Tiedoista muodostetaan raportti, jota täydennetään yrityksen projekti- ja johtotiimien haastatteluilla, osoittaa selkeästi suunnan tuleviin sisustusratkaisuihin ryhtymiseksi.

3.
TULOKSET JA STRATEGIA

Miten hyvin tunnette itsenne? Työskentelettekö todella niin kuin luulette?

Tämä projektivaihe on erityisen mielenkiintoinen, sillä analyysin tulokset antavat yleensä uutta tietoa yrityksen toiminnasta ja siitä, miten työskentelytapoja voidaan kehittää. Analysoimme tulokset yhdessä. Luomme opittuun pohjautuen yhteisen strategian, joka vastaa päämääriä ja visiota uudesta toimistostanne.

4.
SISUSTUSRATKAISUT

Miltä toimisto tulee näyttämään? Miten uusi toimisto suunnitellaan, jotta se täyttäisi erityistarpeenne?

Nyt on aika ryhtyä toimeen. Työntekijöiden joukossa tehtyyn kartoitukseen perustuen räätälöimme strategiaan sopivan sisustusratkaisun. Next Office ehdottaa monia inspiroivia sisustusratkaisuja, jotka tukevat erilaisia työtehtäviä. Mitä tahansa kysely osoittikin yrityksen tarvitsevan, sisustus tulee heijastamaan sitä. Ehkäpä tarvitset monipuolisempia kokous- ja projektitiloja tai työntekijät ovat saattaneet korostaa, että he arvostavat yksityisiä työskentelytiloja ja parempaa keskittymistä kuin mitä tällä hetkellä on tarjolla?

5.
IMPLEMENTOINTI

Miten tämä saavutetaan? Miten istuma/seisomapöydät toimivat? Miksi niitä tulisi käyttää? Entä miten ergonominen toimistotuoli tehdään persoonalliseksi? Miten huoneiden, kokoustilojen ja puhelinkeskusteluihin varattujen tilojen varausjärjestelmää käytetään?

On tärkeää antaa työntekijöille hyvä perehdytys työympäristöön ja mahdollisiin uusiin työtapoihin. Me toimitamme, asennamme ja kokoamme uuden toimiston nopeasti ja tehokkaasti. Se on kuitenkin vasta alkua. Me myös koulutamme työntekijäsi tuntemaan ja käyttämään uuden toimiston antamat mahdollisuudet. Voimme tukea työpaikan etikettioppaan tai opaskirjan kehittämistä varmistaaksemme, että kaikki tietävät miten uudessa työympäristössä käyttäydytään.

Seurantatapaamisissa varmistamme, että kaikki yksityiskohdat toimivat, ja näemme, olisiko hienosäädöstä ja muutoksista ajan myötä hyötyä.

6.
SEURANTA JA YLLÄPITO

Miten kaikki sujui? Mukautuuko toimisto yrityksen työtapoihin ja voiko muutoksia tehdä tarvittaessa helposti? Teettekö enemmän yhteistyötä ja tuntuuko ilmapiiri luovalta ja tuottavalta? Onko työympäristö parantunut, edistääkö se työntekijöiden tyytyväisyyttä ja terveyttä?

Analysoimme ja arvioimme yrityksen visioihin ja päämääriin liittyvät tulokset uudelleen puoli vuotta uuden toimiston valmistumisen jälkeen. Vertaamme uusia tietoja myös tietoihin, jotka meillä oli entisestä toimistosta, ja tarkastelemme, mikä on parantunut. Tämä on tärkeä vaihe prosessissa, sillä sen ansiosta on mahdollista dokumentoida todellisia tuloksia. Samalla se tarjoaa arvokasta palautetta. Työtapamme muuttuvat jatkuvasti teknologian ja yhteisöjen nopean kehittymisen myötä. Tämän vuoksi on tärkeää, että uusi toimisto on joustava, kestää aikaa ja voidaan helposti mukauttaa työntekijöiden uusiin työtapoihin ja tarpeisiin sopivaksi.

HALUAISIMME LIITTYÄ MUKAASI MATKALLE UUTEEN TOIMISTOOSI!

Ota meihin yhteyttä

MIKSI LOIMME sen?
Kinnarps Next Office®

NYKYAJAN TOIMISTOIHIN LIITTYY PALJON KYSYMYSMERKKEJÄ JA ENNAKKOLUULOJA. ME HALUAMME MUUTOKSEN!

MIKSI NIIN MONET PELKÄÄVÄT UUTTA, MIELLYTTÄVÄÄ TOIMISTOA?

Kun työntekijät kuulevat, että toimisto uusitaan, tietoa ei aina oteta vastaan hyvänä uutisena. Tähän vaikuttavat tietysti tarinat epäonnistumisista, joissa stressaavat, äänekkäät ympäristöt eivät anna mahdollisuutta työskennellä rauhassa tai joissa on epävarmaa löytää vapaa työpöytä töihin saapuessa.

Asiakkaamme ovat kohdanneet monia haasteita teknologisen kehityksen myötä. Tajusimme, että uutta työtapaa tukemaan tarvitaan innovatiivisia ja käytännöllisiä ratkaisuja. Sen vuoksi loimme Kinnarps Next Officen. Tuloshakuisen menetelmän lähtökohta on yritystoiminnan tarpeissa, missä työntekijät ovat avainasemassa. Next Office perustuu laajaan tutkimustietoon asiakkaiden, organisaation kehittäjien ja tulevaisuudentutkijoiden kanssa. Mitä se paljasti? Sen, ettei organisaatioita tai ihmisiä voi pakottaa valmiisiin konsepteihin! Jotta uudesta toimistosta tulisi menestys, tarvitsemme luovia ympäristöjä, jollaisia ihmiset haluavat ja joissa he viihtyvät.

NÄIN ME KINNARPSILLA AJATTELEMME

Next Office on optimaalinen monitilatoimisto, jonka keskiössä on organisaatiokulttuurin, digitaalisen ja fyysisen ympäristön vuorovaikutus. On tärkeää, että johtotiimi on sitoutunut ja sen ensisijaisena pyrkimyksenä on saada työntekijät osallistumaan prosessiin. Kartoitamme yhdessä nykyisen ja tulevan digitaalisen ympäristön varmistaaksemme, että yrityksen käytössä on tarvittava teknologia ja työntekijät ovat valmiita sitä käyttämään. Paljastamme työympäristöanalyysimme avulla tärkeimmät työskentelytapanne, jotka toimivat myöhemmin fyysisen ympäristön pohjana. Koska Next Office perustuu aina yksittäiseen organisaatioon, menetelmä toimii organisaation koosta ja toimialasta riippumatta.

HALUATKO LISÄTIETOA, MITEN TUOMME POSITIIVISTA ENERGIAA UUTEEN TOIMISTOOSI?

Ota meihin yhteyttä