Mikä on työympäristöanalyysi?

01_workplace-analysis-icon_pen.png

Työ

Mitä yrityksessä tehdään ja miten se tehdään.

01_workplace-analysis-icon_house.png

Ympäristö

Missä yritys harjoittaa liiketoimintaansa (toimitilat + teknologia).

01_workplace-analysis-icon_brain.png

Analyysi

Prosessi, jossa monimutkainen aihe jaetaan pienempiin osiin ymmärtämisen helpottamiseksi.

Työympäristöanalyysi on prosessi, jossa työpaikan monimutkainen ympäristö jaetaan pienempiin osiin, jotta kokonaisuus olisi helpompi hahmottaa.

TYÖN ja TYÖYMPÄRISTÖN lähempi tarkastelu: mitä yrityksessä tehdään ja miten sekä missä liiketoimintaa harjoitetaan. Toisin sanoen hankitaan ymmärrystä siitä, miten työympäristö voisi auttaa ihmisiä työskentelemään paremmin. Menetelmämme nimi tälle on KINNARPS NEXT OFFICE®.

Miksi tehdä työympäristöanalyysi?

IHMISET muodostavat työpaikan ytimen. He tekevät työt, käyttävät tiloja ja hallinnoivat molempia. Tämän vuoksi, mitä paremmin ymmärtää ihmisiä ja heidän TYÖTÄÄN, sitä paremmin ymmärtää TYÖYMPÄRISTÖÄ, jonka he tarvitsevat työskennelläkseen paremmin.

Vasta sitten, kun on ymmärrystä liiketoiminnasta, on tarpeeksi parantamiseen vaadittavaa tietämystä.

Miksi tehdä työympäristöanalyysi?

02_workplace-analysis-icons_why_FI.png

Kinnarpsin työympäristöanalyysin menetelmät

03_workplace-analysis-icon_.png

Visiointi

AIKA
2–3 tuntia

TAVOITTEET
Päätöksentekijöiden tukeminen tärkeysjärjestyksen luomisessa ja muutosvision laatimisessa.

03_workplace-analysis-icon_2.png

Työpajat

AIKA
1–2 viikkoa

TAVOITTEET
Työntekijäryhmien ohjaaminen tunnistamaan ja yhdistämään työtehtävänsä tilaan, joka tukee heitä parhaiten.

03_workplace-analysis-icon_4.png

Kyselytutkimus

AIKA
2–3 viikkoa

TAVOITTEET
Toimiston käyttöön ja sen parhaaseen suunnitteluun liittyvän tiedon ja mieltymysten kerääminen koko henkilökunnalta.

03_workplace-analysis-icon_3.png

Käyttöastemittaus

AIKA
2–3 viikkoa

TAVOITTEET
Asiakkaan valitsemien tilojen todellisten käyttöasteiden tutkiminen useiden vaihtoehtojen avulla.

Millaisia tuloksia saadaan?

Työpaikka-analyysi osoittaa eri osastojen tarpeet ja painopisteet, kun otetaan huomioon

• ympäristöjen tyypit
• ympäristöjen koot
• ympäristöjen määrät
• tehtävät, joita työntekijät suorittavat rooleissaan
• keskittymisaste, jota työntekijät tarvitsevat eri tehtävissään.

Annamme analyysiin perustuen suosituksia siitä, miten juuri sinun kannattaa suunnitella optimaalinen työympäristösi.
Tarjoamme myös täydentävää tietoa ergonomiaan, tekniikkaan ja mahdollisiin lisätarpeisiin liittyen.

KINNARPS NEXT OFFICE®

Haluatko apuamme tulevan toimistosi luomisessa? KINNARPS NEXT OFFICE® -menetelmämme avulla voimme luoda yrityksellesi mukautetun työympäristön. Kartoitamme yksityiskohtaisten analyysien ja työpajojen avulla juuri sinun yrityksesi ja työntekijöiden tarpeet.

Ota yhteyttä