Referenssi: Midsommargårdenin hoivakoti

Kohteen tiedot

Asiakas:
Varbergin kunta

Toimipaikka:
Varberg

Arkkitehti:
D Office Arkitekter AB

Huoneistojen määrä:
60 jaettuna kuuteen yksikköön

Pinta-ala:
noin 6 700 m²

Valmistuminen:
maaliskuu 2021

Sisustus, joka stimuloi aisteja ja mieltä

Varbergin kunta halusi asettaa Midsommargårdenin myötä uuden standardin tulevaisuuden hoivakodeille. Visionen on paikka, joka stimuloi aisteja ja mieltä. Jotta tässä onnistuttaisiin ajateltiin sisustuksen estetiikkaa ja toimivuutta perusteista lähtien. Kinnarpsin Next Care® -tarveanalyysin tukemana Midsommargården sai pitkäaikaisen kestävän sisustuksen, jossa keskitytään vanhusten elämänlaatuun ja hoivahenkilökunnan työympäristöön.

Varbergissa, kuten monissa ruotsalaisissa kunnissa, väestö ikääntyy, ja nykyiset hoivakodit ovat kuluneita ja vanhentuneita. Midsommargårdenia suunniteltaessa tavoitteena oli luoda hoivakoti, joka voisi olla myös tulevien hankkeiden vertailukohta.

TIE SEURAAVAAN HOIVAYMPÄRISTÖÖNNE

Next Care® -tarveanalyysimme selvittää, mitä tarvitaan ihanteellisen hoivaympäristön luomiseen juuri teidän tarpeisiinne. Se antaa hyvät edellytykset tukea antavalle hoivaympäristölle ja suosituksen sisustusehdotuksen suunnittelulle. Tärkeä osa analyysiä on kouluttaa vastuuhenkilöt asettamaan oikeita vaatimuksia sisustuksen suhteen. Toinen tärkeä osa analyysiä on ottaa mukaan, osallistaa ja valmistella kaikki henkilöt, jotka oleskelevat tulevissa ympäristöissä. Yritämme siis ensin ymmärtää ja analysoida ympäristöä voidaksemme kehittää sitä. 

Aloitimme laajojen yhteistyöryhmien kanssa alkuvaiheessa prosessin, jossa todella perusteellisesti käsiteltiin, mitä uudelta kodilta haluttiin, jotta saavuttaisimme tavoitteen mahdollisimman hyvin. Se on ollut jännittävä oppimismatka, jossa Kinnarps on tarjonnut monia oivaltavia elämyksiä.

Marie Sundqvist, Varbergin kunnan sosiaalihallinnon projektipäällikkö

Midsommargårdenin sisustus- ja pohjaratkaisuilla pyritään luomaan yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta ja osallisuutta ikääntyneille ja dementiasta kärsiville. Kuten Marie Sundqvist toteaa, hankkeelle on ollut ominaista monien eri tahojen välinen vuoropuhelu. Kaikkea aina dementia-asiantuntijoista ja esteettömyyskonsulteista arkkitehteihin ja rakennuttajiin saakka. Visio mielen ja aistien stimuloimisesta ilmenee nyt esimerkiksi esteettömän puutarhan muodossa sekä materiaalien ja värien valinnassa.

Midsommargårdenin tulee olla paikka, jossa kokonaisuus heijastaa arvoja kuten kunnioitusta, huomaavaisuutta ja yksilön ihmisarvoa. Fyysisen ympäristön on tunnuttava lämpimältä ja kutsuvalta iäkkäiden elämänlaadun parantamiseksi. Samalla hoivahenkilöstölle on annettava enemmän aikaa tehtäviinsä ja varmistettava, että kunnan investointi on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kestävä.

Marie Sundqvist, Varbergin kunnan sosiaalihallinnon projektipäällikkö

Column var.1_midsommargården.jpg

Column var.1_midsommargården5.jpg

Marie kertoo, että prosessi käynnistyi useammalla tapaamisella Kinnarpsin kanssa. Alustava työ koski pääasiassa kunnan työryhmää, jossa oli edustajia sekä terveydenhoito- että rakennuspuolelta, ja käsitti tiedon keräämistä, yhteisen viitekehyksen ja vakaan alustan luomista lähtökohdaksi.

"Arvostimme Kinnarpsin kokemusta ja osaamista sekä sitä, että saimme myös nähdä heidän tuotteitaan saadaksemme konkreettisempaa tietoa siitä, miten sisustus mahdollistaa esimerkiksi paremman kokonaisergonomian.  Kinnarps ymmärsi mitä tarvitsemme ja halusimme, pystyi tarjoamaan osaamista, jota tarvittiin kokonaisratkaisun toimittamiseen ja tarjosi visiomme toteuttamiseen tarvittavat tuotteet", sanoo Marie Sundqvist.

Kinnarps toimi eräänlaisena siltana työryhmän eri osaamisalueiden välillä ja pystyi tuomaan tärkeitä näkökulmia sisustussuunnitteluun. Meille oli hyötyä heidän Next Care® -menetelmästään ja myös Kinnarpsin kehittämästä hoivaympäristöjen käsikirjasta.

Marie Sundqvist, Varbergin kunnan sosiaalihallinnon projektipäällikkö

Image_midsommargården3.jpg

Column var.3_midsommargården.jpg

Image_midsommargården2.jpg

Column var.3_midsommargården3.jpg

"Tässä hankkeessa asiakas viesti selkeästi, että todella haluttiiin saada kokonaisuus kuntoon alusta alkaen ja loppuun saakka. Asiakas ymmärsi, miten tärkeää on käyttää aikaa ja sitoutua alusta asti onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi. Next Care® -tarveanalyysimme oli tukena asiakkaan prosessissa", sanoo Johan Franzén, Kinnarpsin Next Care® -vastaava. "Ensimmäisessä vaiheessa työskentelimme haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi sekä arvojen määrittämiseksi. Sen jälkeen jatkoimme useilla työpajoilla kartoittaaksemme tarpeet ja ottaaksemme mukaan kaikki olennaiset ryhmät. Keskityimme kokonaisuuteen yksittäisten tuotteiden sijaan", hän jatkaa. 

Seuraavassa vaiheessa oli kyse analyysiin perustuvien konkreettisten sisustusratkaisuehdotusten tekemisestä, jotta saatiin aikaan tulevat vaatimukset täyttävä sisustus, joka perustui toiminnan yksilöllisiin ja todellisiin tarpeisiin. "Osaaminen ja laatu kaikissa vaiheissa ovat pitkällä aikavälillä hyviä ja kestäviä investointeja kunnan talouden, asukkaiden ja henkilöstön terveyden sekä omaisten kokemuksen kannalta", Johan Franzén sanoo.

Piditkö tästä projektista? Haluaisimme kuulla lisää projektistasi.

Ota meihin yhteyttä

Pia Lindskog on toinen Midsommargårdenin yksikköpäälliköistä. Hän tietää kokemuksesta, että fyysisellä ympäristöllä on suuri merkitys päivittäisessä toiminnassa.

"Tämä hoivakoti edustaa jotain täysin uutta. Täällä on vahva kodin tunnelma, joka tarjoaa turvallisuutta ja viihtyisyyttä ikääntyneille. Samalla työympäristö vähentää työntekijöidemme kuormitusta, ja heillä on enemmän aikaa asukkaiden kanssa. Me täällä työskentelevät olimme mukana vaikuttamassa sisustukseen, mikä on suuri etu. Kinnarps oli todella vastaanottavainen ja toi samalla uusia näkökulmia. Näkee heti, että he ottavat tämän toiminta-alueen vakavasti", hän sanoo.

Pia Lindskog korostaa, että estetiikan ja toimivuuden yhdistelmällä on merkitystä kalusteissa – ja koko sisustuksessa. Laitostunnelmasta eroon pääsemiseksi parannetaan asukkaiden itsenäisyyttä ja turvallista orientoitumista ja luodaan työympäristö, jossa myös työntekijät viihtyvät ja voivat hyvin.

Halusimme kalusteita, jotka stimuloivat aisteja ja tunteita. Samalla meidän on kunnioitettava sitä, että toimintamme asettaa erityisvaatimuksia. Tarvitaan sekä pehmeitä että kovia arvoja. Emme voi vain valita jompaakumpaa, vaan meillä on oltava kokonaiskuva. Avain korkeisiin tavoitteisiimme pääsemiseen on Kinnarpsin toteuttama sisustusratkaisu, joka on sekä tyylikäs että toimiva.

Pia Lindskog, yksikköpäällikkö, Midsommargården

Marie Sundqvist oli ehtinyt jo jäädä eläkkeelle, kun Midsommargården avattiin maaliskuussa 2021. Hän muistelee projektia ylpeydellä ja ilolla.

Mielestäni me asetimme Midsommargårdenin avulla hoivakodeille uuden tason. Varbergillä ja muilla kunnilla on nyt hyvä esimerkki siitä, mitä tulevaisuuden hoivakotien luomiseen tarvitaan. Anna ajan kulua, analysoi tarpeita, mieti sisustusta alusta alkaen, panosta pitkäaikaiseen laatuun ja yhdistä esteettisyys ja toimivuus!

Marie Sundqvist, Varbergin kunnan sosiaalihallinnon projektipäällikkö

Image_midsommargården4.jpg

Column var.1_midsommargården3.jpg

Kohteen tuotteita

Kurbits tuoli

Kurbits tuoli

Jackie

Jackie

Be a part of

Be a part of

Humlan

Humlan

Jackie

Jackie

Nivå

Nivå

Nivå coffee table

Nivå coffee table

Maja

Maja

Gustav

Gustav

Ram

Ram