Referenssi: Paluuvierailu Sjölundan kouluun

Kohteen tiedot

Asiakas:
Sjölundan koulu, Lidköpingin kunta

Oppilaiden määrä:
noin 300

Vuosikurssi:
esikoulu - 6. luokka

Henkilöstön määrä:
45

Pinta-ala:
6 500 m2 kahdessa kerroksessa

Valmistunut:
Syksy 2017

Takaisin tulevaisuudenkestävään kouluun

Syksyllä 2017 Lidköpingin Sjölundan koulu avasi ovensa uusiin, innovatiivisiin ja joustaviin oppimisympäristöihinsä. Kuusi vuotta myöhemmin palasimme kysymään rehtori Sofia Sabel Anderssonilta miten he ovat onnistuneet luomaan niin pitkäjänteisesti kestävän koulun ja miten oppimisympäristöt vaikuttavat viihtyvyyteen ja oppimistuloksiin. 

Koska sanoit koulun tulleen rakennetuksi? Sjölundan koulun rehtori Sofia Sabel Andersson on tottunut sekä moniin kansallisiin että kansainvälisiin opintovierailuihin ja hämmästykseen, joka herää, kun vierailijat huomaavat, että koulu valoisine ympäristöineen, pehmeine tekstiilimattoineen ja verhoiltuine kalusteineen ei ole enää aivan uusi. Kun koulu suunniteltiin, hän työskenteli läheisesti aikaisemman rehtorin Elisabet Ingemarssonin kanssa kaikessa toimintaajatuksesta rekrytointiin ja sisustukseen, ja hänellä on selkeä käsitys, miten koulusta on tullut niin hyvä. 

- Tärkeintä oli, että Elisabetilla oli selkeä kuva siitä, mitä hän koululta halusi. Prosessin aikana otimme mukaan sekä henkilöstön että lapset, analysoimme tarpeemme ja kysyimme itseltämme, mitä tekisimme, miten tekisimme sen ja miksi. Teimme myös kaiken vaihe vaiheelta, jotta saimme mahdollisuuden testata ja arvioida tekemiämme valintoja matkan varrella, hän sanoo.

Koulu teki jo prosessin alkuvaiheessa tiivistä yhteistyötä Kinnarpsin kanssa ja katse kiinnittyi vakaasti tavoitteeseen, että fyysinen ympäristö tukee aina pedagogista ajatusta ja kunnioittaa jokaisen yksilön edellytyksiä ja tarpeita oppimisessaan.

- Huolehdimme siitä, että koulun rakentajat, suunnittelijat ja opettajat ymmärtävät koulun vision ja jakavat näkemyksemme siitä, että lapset ovat päteviä ja heillä on luontainen halu oppia ja kehittyä. Silloin on uskallettava kyseenalaistaa totutut työskentelytavat ja ymmärtää, että nykypäivän lapsilla on uusia tapoja oppia. Se asettaa vaatimuksia sekä pedagogiikalle että sisustukselle, koska ne liittyvät toisiinsa, Sofia Sabel Andersson sanoo. 

Käsitys, joka on edelleen voimassa, oli, että ratkaisut on mukautettava nykypäivän ja huomisen opetustapoihin. Eri toiminnot vaativat erilaisia ympäristöjä, ja kaikki lapset oppivat eri tavoin. Jotkut viihtyvät ryhmätyöskentelyssä, toiset tarvitsevat yksityisyyttä, toiset haluavat seistä korkean pöydän ääressä, toiset makaavat mieluiten lattiamatolla. Oppiminen ei tapahdu vain luokkahuoneessa, vaan koko koulun on oltava oppimisympäristöä. 

- Korostamme sitä, että opettajat eivät voi vain luoda perinteistä istumajärjestystä ja tyytyä siihen, vaan heidän on pohdittava, millä tavalla he haluavat työskennellä ja miten he haluavat olla vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa. Fyysisen ympäristön tulee aina olla yhteydessä opetustapaan ja auttaa lapsia etenemään yhdessä. Työskentelemmekö yksin vai yhdessä? Voinko käyttää joustavasti kalusteitani? Miten suunnittelen onnistuneen oppimisympäristön? Lyhyesti sanottuna on oltava toimintaidea ennen kuin kalustetaan, Sofia Sabel Andersson sanoo. 

Rehtorin vinkit!

Ratkaisuja, jotka kestävät aikaa

1.

Luo pitkäaikaisesti kestäviä oppimisympäristöjä aloittamalla yhteinen prosessi koulun johdon, opettajien, oppilaiden, arkkitehtien ja sisustussuunnittelijoiden kanssa. Keskity oppimiseen ja kysy mitä, miten ja miksi sisustatte määrätyllä tavalla. Toiminta-ajatuksen on aina tultava ennen kalusteita. Jätä tilaa testaamiseen ja arviointiin matkan varrella. Pidä visio elävänä esimerkiksi keskustelemalla oppilaiden ja henkilöstöryhmän kanssa.

2.

Luo erilaisia ympäristöjä ja istumismahdollisuuksia eri aktiviteeteille ja oppimistyyleille, jokaisessa luokkahuoneessa ja koko koulussa. Lapset oppivat eri tavoin, joten on tärkeää luoda joustavuutta ja vaihtelua. Kokemuksemme mukaan tällaiset ratkaisut stimuloivat mielialaa ja luovuutta, luovat ergonomisen kouluympäristön ja vastaavat lasten tarpeisiin perinteisiä luokkahuoneita paremmin. Sisäänrakennettu joustavuus helpottaa muuttamista ja mukauttamista. 

3.

Uskalla valita verhoiltuja kalusteita. Se tekee ihmeitä ympäristölle vaimentamalla ääntä, lisäämällä viihtyvyyttä ja luomalla oppilaille parempaa opiskelurauhaa. Fyysisen ympäristön on tuettava lapsia oppimisessa, ja silloin myös materiaaleilla ja väreillä on suuri merkitys. Osallista lapset ottamaan vastuuta kouluympäristöstä ja selitä heille, miksi se on tärkeää. Paikalla olevien aikuisten ansiosta voitte tarttua asioihin heti, kun ne tapahtuvat.

Joukkuehenki, Vastuu, Ilo

Tunnelma välittyy jo pääsisäänkäynnissä, jossa valoisa ja kutsuva aula istumaportaineen toivottaa oppilaat tervetulleiksi sanoilla ”Joukkuehenki, Vastuu, Ilo”. Täällä voidaan kokoontua suuriin tai pieniin ryhmiin, suunnitellusti tai spontaanisti. Vieressä on kirjasto, jossa on useita pehmeitä istuimia, ja suoraan askelmien yläpuolella on useita tiloja sekä yksilötyöhön että ryhmätehtäviin. Jokaisessa luokkahuoneessa on mahdollisuus valita paikka tarpeiden ja edellytysten mukaan – esimerkiksi halutaanko istua korkean pöydän ääressä, lojua nojatuolissa tai maata lattialla pehmeällä matolla. 

Ajatuksena on myös, että luokkahuoneet ja muut tilat voidaan kalustaa nopeasti uudelleen esimerkiksi pienryhmien opetusta tai projektityötä varten. Joustavan työskentelytavan vahvistamiseksi koulu on myös integroinut kehittyneen digitaalisen oppimisympäristön päivittäiseen työhön. 

- Uskomme, että koulun on muututtava yhteiskunnan tahdissa ja että yksi tehtävistämme on valmistaa oppilaitamme tulevaisuuden työelämään. Siksi olemme laajentaneet näkemystämme kouluympäristöstä ja yhdistäneet koulukalusteet  toimisto- ja kokouskalusteisiin niin, että ne sopivat sekä oppilaillemme että opettajillemme. On kiehtovaa nähdä, miten lapset löytävät uusia tapoja istua esimerkiksi verhoillussa loungetuolissa, Sofia Sabel Andersson sanoo. 

Opettajat: Miten fyysinen ympäristö tukee työtänne?

Ulrika Jahnstedt, ruotsinkielen ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja

”Lapsilla on erilaiset edellytykset ja tarpeet, joten sisustuksemme erilaisilla joustavilla oppimisympäristöillä on erittäin paljon arvoa opetuksessani. Tilaratkaisujen ja kalusteiden ansiosta opettajamme näkevät lapset aina, mikä lisää turvallisuutta ja parantaa opintotuloksia.” 

Emma Gustafsson, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä liikunnan opettaja

”Pehmustetut kalusteemme edistävät miellyttävää äänitasoa, ja pehmeät matot luovat huoneeseen eräänlaisen turvallisen tilan, jossa oppilaat voivat maata ja lukea tai kirjoittaa. Vaihtelu on tärkeää, jotta oppilaat voivat valita, haluavatko he esimerkiksi istua tai seistä korkean pöydän ääressä vai lojua pehmeässä sohvassa tai nojatuolissa.”

Top Image_sjölunda3.jpg

Pääasiat fyysisestä ympäristöstä

On yksi asia luoda koulu, joka tuntuu inspiroivalta ja innovatiiviselta, kun se on uusi. Toinen on säilyttää tämä tunne ja arvot vuodesta toiseen.

Mikä on salaisuus, että Sjölunda on onnistunut siinä niin hyvin?

- Alkuperäisen idean säilyttäminen on aina haasteellista, varsinkin kun näiden vuosien aikana myös oppilaiden ja opettajien määrä on kasvanut. Selkeä vastaus kysymykseen on, että teimme oikein alusta alkaen. Teimme analyysin, laadimme vision, huomioimme fyysisen ympäristön jo varhaisessa vaiheessa ja otimme sekä henkilöstön että lapset mukaan prosessiin. Se luo hyvät edellytykset pitkällä aikavälillä kestävän toiminnan luomiseen. 

Mutta miten pidätte vision elävänä arjessa?

- Monet meistä, jotka olivat mukana alusta asti, ovat edelleen mukana. Henkilöstön vaihtuvuus on alhainen, koska monet viihtyvät täällä, mikä on hyvä perusedellytys. Mutta sitten meidän on myös jatkettava kehittymistä ja saatava kaikki uudet mukaan junaan. Arvioimme toimintaamme jatkuvasti ja kehitämme konseptia tarvittaessa. Kyse on aktiivisesta työskentelystä henkilöstöryhmän kanssa, keskustelemme paljon arvoistamme, toistemme tukemisesta ja siitä, ettei luokkahuoneista tule eristettyjä saarekkeita. Täällä kaikki lapset ovat kaikkien vastuulla.

Column var.4_sjolunda3.jpg

Column var.4_sjolunda.jpg

Olette päättäneet sisustaa useilla verhoilluilla kalusteilla, jota monet koulut epäröivät edelleen. Mistä tämä johtuu?

- Meille valinta on itsestään selvä. Verhoillut kalusteet lisäävät viihtyvyyttä, niin helppoa se on. Ne vaimentavat ääntä, ovat mukavia istua, näyttävät mukavilta. Kyllä, hyviä syitä on paljon. Mielestäni mahdolliset ongelmat voidaan ja pitäisi ratkaista sen sijaan, että päätettäisiin jättää pois sisustus, joka itse asiassa parantaa toimintaa.

Verhoillut kalusteet näyttävät yhtä raikkailta ja uusilta kuin alussa. Mikä on niksi?

- Ei siinä ole mitään ihmeellistä, kun lapset saavat tuntea olevansa osallisia, he ottavat vastuuta ja ymmärtävät, miksi fyysiset ympäristöt ovat tärkeitä. Varmistamme, että otamme heidät mukaan, esimerkiksi siivoamalla yhdessä ja keskustelemalla, miksi pidämme huolta siitä, mitä meillä on. On myös tärkeää, että aikuiset ovat läsnä olevia roolimalleja ja osoittavat, että he näkevät oppilaat ja mitä koulussa tapahtuu. Näin voimme puuttua asioihin heti, kun niitä tapahtuu.

Sanot, että fyysinen ympäristö tukee oppimista. Näkyykö se myös  oppimistuloksissa?

- Mittaamme viihtyvyyttä ja opiskelurauhaa ja saamme hyviä tuloksia, joten tiedämme, että oppilaamme ja opettajamme voivat hyvin ja että fyysiset ympäristöt ovat vahva viihtyvyystekijä. On vaikea mitata tarkasti, miten osaamistaso ja oppiminen liittyvät fyysiseen ympäristöön. Joustavien ja tehtäviin perustuvien ratkaisujemme ansiosta voimme mukauttaa opetuksen eri tilanteisiin niin, että se tukee sekä lapsia että aikuisia. Minulle on itsestään selvää, että fyysiset ympäristöt vaikuttavat myönteisesti tutkimustuloksiin. 

Opiskelijat: Mikä on lempipaikkasi koulussa?

Square big_lilly.png

Lilly, 7 vuotta

”Kirjasto on lempipaikkani! Täällä on mukavaa, ja valittavana on useita erilaisia huonekaluja tai pehmeä matto.”

Square big_ivar.png

Ivar, 9 vuotta

”Viihdyn parhaiten paikallani luokkahuoneessa. Pidän ikkunan läheisyydestä, ja tuolini on todella mukava!”

Square big_ilse.png

Ilse, 11 vuotta

”Paras paikkani on luultavasti luokassamme olevissa pehmeissä nojatuoleissa. Pidän niissä istumisesta, koska se on  mukavaa ja voin keskittyä.”

Oletko kiinnostunut siitä, mitä voimme tehdä oppimisympäristöissäsi?

Ota meihin yhteyttä jo tänään

Kohteen tuotteita

Xpect

Xpect

298 Värit & Materiaalit | 36 Varianttia

Pio

Pio

268 Värit & Materiaalit | 16 Varianttia

Plint

Plint

Space

Space

Space Caddy

48 Värit & Materiaalit | 2 Varianttia

Oberon

Oberon

38 Värit & Materiaalit | 5 Varianttia

Space

Space

Space Open storage

48 Värit & Materiaalit | 170 Varianttia

Fields

Fields

297 Värit & Materiaalit | 23 Varianttia

Invito

Invito

265 Värit & Materiaalit

Vibe

Vibe

Vibe Lattiaseinäkkeet

141 Värit & Materiaalit | 110 Varianttia

Space

Space

Space Cabinet with drawers

48 Värit & Materiaalit | 158 Varianttia