Referenssi: Rosenbergsskolan

Kohteen tiedot

Oppilasmäärä:
noin 500

Vuosiluokat:
Esikoulusta 6. luokkaan

Henkilöstömäärä:
noin 70

Pinta-ala:
7 200 neliömetriä kahdessa tasossa

Valmistuminen:
Syksy 2020

Osaaminen, kehitys ja oppiminen

Kun Tidaholmin kunnan oli päätettävä uuden koulun rakentamisesta, pedagoginen näkökulma otettiin mukaan suunnitteluvaiheesta lähtien. Tarpeiden ja työtapojen perusteellinen kartoitus sekä henkilökunnan ja oppilaiden osallistaminen ovat saaneet aikaan oppimisympäristön, joka tukee koulun visiota olla vastaanottava, joustava ja kestävä. ”Uusi koulu vaatii aikaa, voimaa, pohdintaa ja sitoutumista, jotta siitä tulisi hyvä”, rehtorit Ulrika Eskilsson ja Andreas Lindahl painottavat.

Kaikissa luokkahuoneissa on eri kokoisia ja muotoisia Origo-pöytiä, jotka on helppo järjestää erilaisiin, kutakin oppimistilannetta tukeviin kokoonpanoihin.

Tidaholmin kunnan koulujen kasvavaa oppilasmäärää koskevien keskustelujen pohjalta päätettiin rakentaa uuteen Rosenbergin kaupunginosaan koulu, joka kattaa luokat esikoulusta kuudenteen luokkaan saakka. Tämän myötä toimintaa voitiin miettiä alusta alkaen koulun pedagogisesta näkökulmasta ja luoda koulu, jossa kehitetään taitoja koko elämän ajaksi ja asetetaan etusijalle oppilaiden etu.

Ulrika Eskilsson, rehtori, jonka vastuualue on esikoulusta 3. luokkaan, ajoi aktiivisesti asiaa, jotta se saatiin mukaan suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

”Kun investoidaan uuteen kouluun, pitää aloittaa miettimällä, mitä oppimisympäristöltä halutaan ja miksi halutaan tehdä muutos. Mitä aikaisemmin saavutetaan kokonaisvaltainen käsitys kaikesta, arkkitehtuurista sisustukseen, sitä parempi. Luotaessa ympäristöjä, joissa oppiminen on turvallista, rauhallista ja asianmukaista, ei ole olemassa oikoteitä. Prosessille pitää antaa oma aikansa”, hän sanoo.

Kollega Andreas Lindahl, luokkien 4-6 rehtori ja maahanmuuttajien opettaja, on samaa mieltä ja painottaa, että on erittäin tärkeää olla liikkeellä hyvissä ajoin uuden koulun ulkonäköä ja toimivuutta suunniteltaessa. Kestävien ja osallistavien oppimisympäristöjen luominen vaatii paljon aikaa, harkintaa ja kartoittamista sekä myös sisäisen ja ulkoisen osaamisen hankkimista. Hän jatkaa edelleen, että Rosenbergin koulun suunnittelussa oltaisiin voitu olla osallisena entistäkin aikaisemmassa vaiheessa, mutta päästiin kuitenkin onneksi vaikuttamaan rakentamiseen pedagogisten ideoiden pohjalta.

"Huonoin vaihtoehto on rakentaa ensin ja sisustaa sen jälkeen. Sen sijaan prosessit kannattaa toteuttaa samanaikaisesti, ja vähintään yhtä tärkeää on ottaa sekä henkilökunta että oppilaat mukaan prosessiin niin paljon kuin mahdollista."

Andreas Lindahl, luokkien 4-6 rehtori ja maahanmuuttajien opettaja, Rosenbergskolan

Esikoululuokan keskelle on rakennettu Space-toimistokalusteista saari, jonka ansiosta luokkahuoneeseen on helppo luoda erillisiä vyöhykkeitä. Koska säilytyskalusteissa on pyörät, huonetta on helppo muunnella tarpeen mukaan.

Kartoitettujen tarpeiden ja toimintaideoiden mukaan rakennetut oppimisympäristöt 

Rosenbergskolanin lähtökohtana oli, että fyysinen ympäristö ja sen muodostuminen vaikuttavat sekä oppilaiden että henkilökunnan hyvinvointiin ja suorituskykyyn. Sen vuoksi kunta ja henkilöstö halusivat varmistaa, että etukäteen tehtiin perusteellista tutkimustyötä ja selvitettiin todelliset tarpeet ja toimintaa parhaiten tukevat sisustusratkaisut. Haluttiin varmistaa oikeiden asioiden hankinta alusta alkaen. Kinnarps pääsi jo varhaisessa vaiheessa esittelemään Next Education® -oppimisympäristöanalyysinsä ja työskenteli sen jälkeen tiiviisti Rosenbergskolanin johdon, projektiryhmän, henkilökunnan ja oppilaiden kanssa koko prosessin ajan. Kaikki asianosaiset otettiin mukaan prosessiin luentojen, erilaisiin oppimisympäristöihin liittyvien tutkimusten, käytännön työpajojen ja tiedonhakuun liittyvien verkkokyselyjen avulla. Kinnarps kokosi tulokset sekä osaston yhteenvedon raporttiin yhdessä fyysiseen ympäristöön liittyvien suositusten kanssa. Tämä muodosti tärkeän alustan, kun kunta muotoili hankintaansa.

"Meille yhteydenpito Kinnarpsin kanssa oli ratkaisevaa. He auttoivat meitä kartoittamaan ja analysoimaan tarpeet, osallistamaan henkilökunnan, toteuttamaan opintokäynnit ja työpajat sekä laatimaan visioit ja tavoitteet. Työntekijämme ovat saaneet mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa sisustukseen, mutta he ovat myös inspiroituneet, vaikuttaneet ja saaneet tietoa sekä uusia ideoita Kinnarpsilta. Tämä on ollut tiedon ja muutosten matka meille kaikille."

Ulrika Eskilsson, rehtori, esikoulu-3, Rosenbergskolan

Kaikki koulun tilat ovat harkittuja ja suunniteltuja tukemaan erilaisia oppimismuotoja. Tässä Space-säilytyskaluste on sijoitettu kulmaksi ja varustettu pehmeillä istuinpaikoilla. Ääntä vaimentava, pyörillä kulkeva Vibe-seinäke on varustettu kirjoitustaululla. Se on helppo rullata tarvittaessa sopivaan paikkaan, ja tämä onnistuu myös pienemmiltä oppilailta.

Hankinnassa asetetut arviointiparametrit olivat joustavuus, kutsuva ympäristö, hyvä akustiikka ja kestävyys. Haluttiin painottaa näihin arvoihin perustuvaa parasta ja luovinta ratkaisua, ja siksi valintamenetelmäksi tuli perinteisen hintaan perustuvan hankinnan sijaan innovatiivinen hankinta. Andreas Lindahl sanoo, että ajatuksena oli priorisoida koulun visiota ja toimintaideaa sekä keskittyä kokonaisratkaisuun sen sijaan, että tuotteita hankittaisiin tuote kerrallaan.

Yksi perusvaatimuksista oli joustavat sisustusratkaisut, ja niitä toteutetaan kautta linjan koko koulussa. Tämä pätee siihen, miten kalusteita voi yhdistellä toisiinsa ja mukauttaa eri yksilöiden tai oppimistilanteiden mukaan. Kun väreiksi valittiin hillittyjä, sävy-sävyyn pastellivärejä, kalusteita on helppo yhdistellä ilman, että vaikutelmasta tulee sekava.

Sisustuksen pehmeät ja pehmustetut kalusteet sekä ääntä vaimentavat seinäkkeet vaikuttavat osaltaan hyvään ääniympäristöön ja viihtyisään tunnelmaan. Viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta lisää edelleen wc-tilojen äänimaailma, joka sisältää eri vuodenajoille tyypillistä ääntä, kuten linnunlaulua.

"Halusimme laatia hankinnan siten, että lopputuloksena olisi koulu, johon on hyvä tulla ja jolla on pitkä elinkaari. Visuaalinen mielihyvä on tärkeää. Siksi halusimme, että koulu olisi paikka, jota pidetään kauniina ja jossa halutaan olla. Viihtyisä ympäristö saa sekä lapset että henkilökunnan tuntemaan itsensä arvostetuiksi, ja silloin kaikki pitävät koulusta parempaa huolta."

Andreas Lindahl, luokkien 4-6 rehtori ja maahanmuuttajien opettaja, Rosenbergskolan

rosenbergsskolan-4.jpg

rosenbergsskolan-5.jpg

Ergonomisessa Xpect-koulutuolissa on sisäänrakennettu luonnollinen liike selässä sekä säädettävä istuinsyvyys ja jalkatuki. Se on helppo ripustaa kahdella eri tavalla siivouksen helpottamiseksi ja pinota päällekkäin tilan käytön tehostamiseksi.

Käytävät on sisustettu niin, että ne tukevat epävirallista oppimista. Tässä Monolite-sohva luo viihtyisän tilan huoneen sisälle ja Fields-istuintyynyt sekä Boullé-tasapainopallo tarjoavat oppilaille mahdollisuuden eri asentoihin.

Yksi uuteen kouluun liittyvässä työssä mukana olleista on pedagogi Marlin Skatt, vuosikurssien 4-6 luokanopettaja. Hän kertoo, että uudet oppimisympäristöt ja työskentelytavat on sopeutettu vastaamaan paremmin modernin pedagogiikan tarpeita. Tästä on esimerkkinä kaikkien luokkahuoneiden yhteydessä olevat ryhmätilat, joissa lapset voivat työskennellä itsenäisesti ja toisiaan häiritsemättä mutta silti opettajan läheisyydessä. Erilaiset paikat, joissa oppilaat voivat istua tai seistä, luovat myös luonnollista dynamiikkaa ja liikettä, mikä helpottaa keskittymisen ylläpitämistä. Hän on myös iloinen siitä, että henkilökunnalle on tarjolla eri tavoilla sisustettuja työhuoneita, jotka tukevat eri aktiviteetteja. Ergonomisia työpöytiä, projektipöytiä ja pienempiä tiloja, joissa on pehmeät istuimet kokouksia varten.

"On todella mukavaa, kun voi istua työhuoneessa työskentelemässä luokkahuoneen sijaan. Se edesauttaa kollegiaalisen yhteishengen syntymisessä, ja jos jokin asia askarruttaa, on paljon helpompaa kysäistä kollegalta", Malin Skatt hehkuttaa.

Koulun 1-3 vuosikurssien erityisopetuksen ryhmissä sisustus on suunniteltu vastaamaan kunkin oppilaan tarpeita. Pyörillä varustetut säilytyskalusteet ja seinäkkeet helpottavat tilojen jakamista, jotta kaikki saavat oman tilansa. Xpect-koulutuolin hieman pyöristetty selkänoja auttaa myös luomaan syleilevän ja turvallisen tunteen.

"Työskentelen suurimmaksi osaksi erityistukea tarvitsevien lasten kanssa, mutta olemme huomanneet, että heille sopivat sisustus- ja kalusteratkaisut ovat hyödyllisiä kaikille oppilaille. Oppimisympäristöjen sisustus kannattaa esimerkiksi toteuttaa niin, että ärsykkeitä aiheuttavat asiat pidetään minimissä ja suositaan hillittyjä värejä, verhoiltuja kalusteita, selkeyttä ja mahdollisuutta luonnolliseen liikkeeseen."

Kajsa Ekelund, erityisen tuen ryhmän opettaja, Rosenbergskolan

Harrastetiloihin on järjestetty kalusteiden avulla vyöhykkeitä eri aktiviteetteja varten. Tässä näkyy Xpect-koulutuoli yhdessä eri muotoisten Origo-pöytien kanssa. Taustalla näkyy pehmeä istuin ja tilan jakava, ääntä vaimentava säilytyskaluste pyörillä.

Kaikkien luokkahuoneiden yhteydessä on ryhmätila, jossa oppilaat voivat työskennellä itsenäisesti ja toisiaan häiritsemättä. Oberon-pöydän ääressä voi istua Plint-jakkaralla tai seistä, jolloin on mahdollisuus liikuskeluun.

Erityisen tuen ryhmien opettaja Kajsa Ekelund arvostaa myös koulun vaihtelevaa sisustusta ja pitää hyvänä mahdollisuutta mukauttaa kalusteita tarpeen ja oppilaiden mukaan.

"Itse koin vaikeaksi luopua perinteisistä kalusteista, mutta Kinnarps tarjosi muutokseen sekä inspiraatiota että turvallisuutta. Koin, että he tiesivät, mistä puhuivat, ja että voisimme luottaa heihin. Kyse ei ollut pelkästään kalusteista, vaan kokonaiskuvasta, johon kuuluu esimerkiksi arvopohja, visio ja pedagoginen idea", hän sanoo.

Toimivuutta ja muotoilua parhaassa suhteessa hyvän ääniympäristön luomiseksi. Hiljaiset ja ääntä vaimentavalla selkänojalla varustetut, siirrettävät säilytyskalusteet helpottavat tilan luomista tarvittaessa. Ääntä vaimentavat pöytälevyt marmoleumia, joka on armollinen lialle. Verhoillut tuolit edistävät parempaa ääniympäristöä, suurempaa mukavuutta ja viihtyisämpää tunnelmaa. Kinnarps Colour Studion kulutusta kestävä Rustico-kangas on kehitetty kovaan kulutukseen ja on moniväristen lankojensa ansiosta myös tahroja sietävä.

Projektissa mukana ollut Kinnarpsin oppimisympäristöstrategi Anders Larsson antoi erittäin positiivista palautetta rehtoreille. Rehtoreilla oli selkeä tavoite ja ymmärrys siitä, mitä prosessin alkuvaiheessa piti ottaa huomioon, jotta lopputuloksena olisi heidän visioidensa mukainen koulu. Kyse ei ollut pelkästään kalustuksesta, vaan ennen kaikkea työtapojen muuttamisesta. Yksi syy menestykseen oli se, että oppimisympäristöjä koskevalle keskustelulle, pohtimiselle, käytännön asioiden suunnittelulle ja tärkeille mielipiteille sekä ideoille annettiin aikaa ja mahdollisuus. Näin ollaan voitu luoda oppimistilanteisiin kestäviä sisustusratkaisuja, jotka tukevat sekä oppilaita että opettajia ja hyödyntävät koulun neliöitä tehokkaasti.

"Koska tulimme mukaan projektiin jo aikaisessa vaiheessa, meillä on ollut aikaa kartoittaa tarpeita, keskustella ja pohdiskella projektin haasteita ja mahdollisuuksia. Samalla olemme pystyneet tunnistamaan nykyisissä oppimisympäristöissä hyvin ja huonosti toimivat ratkaisut sekä keräämään arvokasta tietoa kaikilta mukana olleilta tahoilta."

Anders Larsson, oppimisympäristöstrategi, Kinnarps

Tavoite- ja visiointityössä syntyi hashtag #KULtillsam, jossa KUL muodostuu sanoista Kunskap (taito), Utveckling (kehitys) ja Lärande (oppiminen).

Toteutus menestystekijänä

Muutosprosessin aikana muutosprojektiryhmä ymmärsi, että on tärkeää suunnitella, miten uudet oppimisympäristöt esitellään henkilökunnalle ja oppilaille siinä vaiheessa, kun uusi koulu on valmis vastaanottamaan heidät. Muiden Kinnarpsin toteuttamien projektien inspiroimana Rosenbergsskolan laati ohjekirjan, jossa henkilökunnalle kerrottiin yhteiset suuntaviivat ja suhtautumistavat. Lisäksi esiteltiin eri tilanteissa ja eri tiloissa käytettävät pelisäännöt. Tarkoituksena on alusta alkaen määrittää koululle haluttu työskentelytapa ja kulttuuri. Kirja jaettiin kaikille työntekijöille ennen aloitusta uudessa koulussa.

rosenbergsskolan-13.jpg

Kaikki käytävät ja torit on kalustettu älykkäästi opiskelutiloiksi. Frame-istuinkalusteet luovat viihtyisän nurkkauksen ja pinottava Frisbee-jakkara voidaan muuntaa nopeasti lisäistumapaikaksi.

rosenbergsskolan-14.jpg

Vaihtelevat kalusteet ja toimivat säilytysratkaisut näkyvät kaikissa luokkahuoneissa.

"Sekä henkilökunta että oppilaat alkavat nyt oppia käyttämään ympäristöjä, ja se näkyy selkeästi koululla kulkiessani. Ohjekirja auttaa meitä noudattamaan itse laatimiamme pelisääntöjä. Se luo selkeyttä, turvallisuutta, voimaa ja energiaa, kun kaikki tietävät, mistä on kyse. Siitä on myös apua, kun koulua esitellään uusille työntekijöille."

Ulrika Eskilsson, rehtori, esikoulu-3, Rosenbergskolan

Ääntä vaimentavat Vibe-seinäkkeet on helppo rullata sinne, missä niitä tarvitaan, ja ne luovat myös kodikkaamman vaikutelman yhdessä koulun suurimmista tiloista.

"Jos totta puhutaan, monet meistä olivat varsin tyytyväisiä vanhaan kouluun. Tämä johtui ehkä siitä, että olimme sokeita omille virheillemme, ja siksi oli hyvä, että Kinnarps esitteli meille muita tapoja sisustaa ja työskennellä koulussa. Se antoi tilaa monille uusille ajatuksille ja haastoi ainakin minut. Olemme saaneet vaikuttaa, ja olemme myös vaikuttuneet."

Malin Skatt, luokkaopettaja, vuosikurssi 4–6, Rosenbergsskolan

Henkilökunnan taukotila on jaettu vyöhykkeisiin Space-säilytyskalusteilla ja katosta riippuvilla, ääntä vaimentavilla Fields-paneeleilla. Seinälle ripustettavat ääntä vaimentavat paneelit sekä saman sarjan hyllyt toimivat myös sisustuselementteinä.

Yhteenveto
  • Perusteellinen valmistelutyö oli tärkeää uutta koulua suunniteltaessa.
  • Mukana oli henkilökuntaa ja oppilaita.
  • Tärkeimpinä tekijöinä oli joustavuus, kutsuva ympäristö, hyvä akustiikka ja kestävyys.
  • Innovatiivinen hankinta, joissa pyrittiin parhaisiin sisustusratkaisuihin edullisimman hinnan sijaan.
  • Vaihteleva sisustus, joka kannustaa liikkumaan.
  • Pehmeät, verhoillut kalusteet luovat kodikkaan tunnelman ja parantavat ääniympäristöä.
  • Muutettava sisustus, jonka voi mukauttaa erilaisiin oppimistilanteisiin.
  • Ohjekirja, joka esittelee koulun suuntaviivat ja vision.

Kohteen tuotteita

Xpect

Xpect

Invito

Invito

Plint

Plint

Monolite High

Monolite High

Frame

Frame

Boullée

Boullée

Monolite

Monolite

Frisbee

Frisbee

Monolite

Monolite

Multi

Multi

Pio

Pio

Pio

Pio