Referenssi: ResMed Lyon

Asiakas:
ResMed

Paikkakunta: 
Lyon, Ranska

Työntekijöitä:
300

Työpisteitä:
220

Pinta-ala:
2000 m2

Valokuvaus:
Alexis Paoli

ResMed Lyon: Joustavuus parantaa kestävyyttä

Asiakasyritys päätti hyödyntää Kinnarpsin osaamista sisustusprojektissa, jonka päämääränä oli lisätä työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä uudella tavalla. Se tarkoitti joustavien tilojen luomista, jotta saatettiin vastata toiminnan jatkuvan kasvun vaatimuksin vahvan menestyksen aikana. Haluttiin keskittyä joustaviin toimistotiloihin, joissa työntekijät voivat valita työympäristönsä suoritettavan tehtävän mukaan, joko yksilö- tai ryhmätyössä. Uudelleenjärjestely johti erilaisten ympäristöjen syntymiseen, lähtökohtana hyvinvointi ja kodikkuus sekä lisämukavuus liikkumisen ja paremman viestinnän myötä. Työssä viihtyminen ja hyvinvointi ei ole merkityksetöntä, vaan yhteydessä parempaan tuottavuuteen ja tehokkuuteen - tärkeisiin tekijöihin yrityksessä, joka tahtoo tukea kasvua.

Joustavuus, jota Kinnarps tarjosi sisustusratkaisuissaan edistää yhteistyötä osastojen välillä. Se on johtanut parempaan viestintään ja työntekijöiden työolosuhteiden jatkuvaan parantamiseen.

Kehittyvä projekti

ResMedin alkuperäinen tavoite oli uudistaa kaksi rakennusta, mutta nopea työntekijöiden määrän kasvu sai johdon päättämään muutosta kolmanteen rakennukseen ja kokoustilojen määrän lisäämisestä. Fokus oli kalusteiden kestävyydessä ja mukavuudessa, kun istutaan pitkiä periodeja. Vaikka pandemia toi omat yllätyksensä projektiin, se kehittyi koko toimeenpanonsa ajan ja valmistui vihdoin 3 vuoden kuluttua heinäkuussa 2023.

Työskentelymukavuutta kaikille

Lääketeknologiayritys tahtoi uudelleen määritellä työolosuhteet ja aloitti tarjoamalla modulaarisia tiloja. Kinnarpsin ratkaisujen avaintekijä oli kalusteiden muunneltavuus kaikille vartalotyypeille sopivaksi, jotta voidaan tarjota ihanteellinen mukavuus jokaiselle, ja samalla tehdä helpoksi työasemien jakaminen. Tästä syystä ratkaisun tuli sopia mahdollisimman monelle, olla samalla kestävä, pitkäikäinen ja ympäristövaikutuksiltaan sekä kiertotaloudelisesti linjassa yrityksen arvojen kanssa. Se näkyi myös kalusteiden valinnassa. Niiden tuli joko edistää kiertotaloutta tai olla valmistettu ekologisista materiaaleista ergonomisia tekijöitä unohtamatta. Näin kalusteilla saattoi luoda tunnelmiltaan erilaisia työympäristöjä, jotka sopivat yrityksen arvoihin.

Projektin ytimessä oli muuntelu ja KCS antoi ResMedille mahdollisuuden luovuuteen värien ja materiaalien valinnassa - tärkeissä, jokaisen hyvinvointiin vaikuttavissa tekijöissä. Projektin alusta alkaen pidettiin palavereita, joissa sovittiin näistä asioista. Tähän vaiheeseen saatiin myös ohjausta Lyonilaiselta toimistolta, yritys keskusteli värivalinnoista luodakseen halutut tunnelmat, erityisesti tiettyihin tiloihin tahdottiin luoda tiivis pesämäinen tunnelma. Näin eri vyöhykkeet voitiin erottaa, joskus vihreällä ja puulla tai jopa pinkillä, joka tukee sekä keskittymistä että yhteistyötä. Värit ovat kokonaisvaltaisessa ergonomiassa tärkeä tekijä, mitä ei usein tiedetä, ne vakuttavat käyttäytymiseen ja havaintokykyyn. Tämä oli tärkeää asiakkaalle, joka painotti Kinnarps Colour Studion lähes loppumattomia mahdollisuuksia sisustuksessa.

Tukea työympäristösuunnitteluun

Työympäristön analyysi auttaa kartoittamaan ja analysoimaan työn kuvioita ja tarpeita ennen kuin uusi toimisto suunnitellaan. Erityisten työkalujen ja työpajojen avulla henkilöstö voidaan osallistaa muutosmatkan aikana. Näin luodaan sitoutumista ja osallisuutta. Kartoituksen tulosten pohjalta annetaan ehdotukset toimiston layoutin, tilojen jaksottelun ja työtapojen suhteen. Lue lisää Next Office® -työympäristön analyysistä.

ResMed_16.jpg

ResMed_42.jpg

Työelämän laatu

Projektin taustalla oli ajatus parantaa merkittävästi ResMedin tilojen olosuhteita ja auttaa yritystä kasvattamaan houkuttelevuutta, ja samalla myös työntekijöiden päivittäistä menestystä. Tehtiin pitkän aikavälin investointi, jonka saama palaute uusiin sisustusratkaisuihin uteliaasti suhteutuvien työntekijöiden joukossa osoittaa jo yleistä hyväksyntää. Työntekijät omaksuvat uusia innovatiivisia työtapoja ja ovat iloissaan Kinnarpsin sisustusratkaisuista. 

Olemme mielissämme, että teimme yhteistyötä Kinnarpsin tiimin kanssa. He tukivat meitä kaikissa projektin vaiheissa, olivat palvelualttiita ja tekivät ehdotuksia. Yhteistyö sujui kuin kumppanuussuhde, ollen enemmän kuin perinteinen palveluntuottajan ja asiakaan suhde. He olivat aina käytettävissä, mikä oli meille tärkeää. Heidän visionsa avulla tiloista tuli onnistuneet ja ne tukevat kasvuamme ihanteellisella tavalla. Myös Next Office® -kartoituksen rooli oli projektissa merkittävä. Se auttoi meitä määrittelemään tarpeemme. Osana Next Office® -tutkimusta tiimit työskentelivät tiiviisti yhdessä pelityöpajoissa vahvistaakseen tulevia suunnitelmia.

Delphine Viallon, Senior Manager, Corporate & Internal communication at ResMed

ResMed_28.jpg

ResMed_36.jpg

Voisimmeko tarjota apua tilojesi suunnitteluun?

Ota yhteyttä!

Next Office® –  työympäristöanalyysi näyttää tietä

Kinnarps Next Office® tarjoaa selkeän ja määrällisen näkemyksen toimiston tarpeista tarkan ja kattavan tiedonkeruun avulla. Dataa esimerkiksi käyttöasteista, käyttötavoista ja työtavoista. Se on johtanut tarpeiden tarkasteluun akustiikan, fokusoinnin, valaistuksen ja luovuuden osalta. Projekti oli ResMedille menestyksekäs, koska se on räätälöity nykyisten ja tulevien tarpeiden mukaan.

Yritys piti siitä, että Kinnarps otti prosessiin mukaan työntekijöiden paneelin, joka auttoi kaikkia pääsemään mukaan projektiin. Tämän seurauksena työntekijöitä oli helppo johdatella kohti parannettuja työtiloja, joissa he voivat viihtyä ja olla tuottavampia. Kinnarps kuunteli erittäin tarkasti palautetta suunnitelmista, jotka ovat kokeneet monia muutoksia ajan myötä. Next Office® -palvelun osana järjestetyt työpajat tarjosivat myös mahdollisuuden saada käsityksen siitä, mitä yritykselle oli suunniteltu.

Tämä lähestymistapa ottaa huomioon holistisen ergonomian analysoitaessa globaaleja tekijöitä, jotka vaikuttavat kaikkien hyvinvointiin. Tilakokemus antaa kaikille työntekijöille mahdollisuuden menestyä yhdessä ja edistää yrityksen kehitystä.

Kinnarps Next Office®

Yhteenveto:

  • Projekti toteutettiin yhteistyössä asiakkaan kanssa, joka onnistui muuttamaan henkilöstön työolosuhteet Kinnarpsin ja Next Office® -kartoituksen avulla.
  • Suunnitelma antaa ResMedille mahdollisuuden kasvaa ja tukee yritystä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 
  • Toimiston kalustus teki työntekijöihin vaikutuksen ja sai tilat tuntumaan "miellyttäviltä", "kodikkailta", ja "pesämäisiltä".

Projektin kalusteita

Vagabond

Vagabond

Motus

Motus

Cap

Cap

Neo Lite baarituoli

Neo Lite baarituoli

Spino

Spino

Uni

Uni

Alto

Alto

Boullée

Boullée

Esencia

Esencia

276 Värit & Materiaalit | 3 Varianttia